Krekar og rettsstaten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Riksadvokaten besluttet i går å henlegge samtlige forhold som mulla Krekar har vært siktet for. Den absurde siktelsen om rasisme mot amerikanere ble henlagt som intet straffbart forhold, mens siktelsene for drapsforsøk, planlegging av legemsbeskadigelse eller drap, oppfordring til straffbar handling, frihetsberøvelse og finansiering av terrorisme, ble henlagt på grunn av bevisets stilling.
  • I Riksadvokatens nærmere redegjørelse går det fram at Økokrim fant å måtte avbryte etterforskningen, fordi den brakte påtalemyndigheten i en uholdbar situasjon. Vitner som ble avhørt i Irak, kunne ikke garanteres sikkerhet av norske myndigheter. Det framkom også at en av dem var blitt satt under dobbelt press, trusler og mishandling fra PUK, og trusler mot hans familie fra den organisasjonen Krekar i sin tid ledet, Ansar al-Islam.
  • På tidspunkt for det siste avhøret, i februar i år, satt fangen i det nå så beryktete Abu Ghraib-fengselet i Bagdad. Selv om norsk politi ikke kunne observere noe kritikkverdig i fengselet, og selv om fangen sa han hadde det «kjempefint», merket man seg at han da hadde sittet 18 måneder i fangenskap uten å bli framstilt for en dommer eller å få møte advokat, noe som strider mot selvfølgelige prinsipper i enhver rettsstat, deriblant Norge. Avhør gjort i en slik situasjon kan ikke brukes i en norsk rettssal.
  • Riksadvokaten understreker derfor at det nettopp er hensynet til grunnleggende prinsipper for straffeforfølgelse i en rettsstat som har ført til at etterforskningen ble avbrutt og saken henlagt. På pressekonferansen la riksadvokat Tor-Aksel Busch til at dette skjedde «selv om andre myndigheter ville gjort det annerledes». Dermed vil Krekar-saken i ettertid framstå som en prøve på den norske rettsstaten, en prøve Norge har bestått. Samtidig representerer Riksadvokatens avgjørelse en markering mot den svekkelse av internasjonale rettsregler som USA under president Bush har drevet igjennom.

Men Krekar-saken er ikke slutt. Erna Solberg har av politiske årsaker besluttet at mannen skal utvises fra riket. Det gjenstår å se om også regjeringen er i stand til å sette rettsstatens prinsipper foran hensynet til politisk populisme og vilkårlighet.