Krekar-saken neppe i lagmannsretten i morgen

Førstestatsadvokat Erling Grimstad i Økokrim tviler på at lagmannsretten kan behandle varetektsfengslingen av mulla Krekar i morgen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Grimstad viser til at lagmannsretten først på i morgen mottar støtteskrivet for Krekar fra hans forsvarer, advokat Brynjar Meling. Derfor tviler Grimstad på om lagmannsretten får tid til å holde rettsmøtet før på tirsdag.

Grimstad sier at Krekar-saken mer og mer er blitt en form for juridisk diskusjon mellom Økokrim og Meling i mediene og ikke i retten, der saken etter Grimstads mening hører hjemme. Han har derfor ikke noe å si om saken før møtet i Borgarting lagmannsrett, opplyser han til NTB.

Til tross for Grimstads tvil med hensyn til tidspunktet for rettsmøtet, kan Økokrims påkjæring av løslatelsen av Krekar bli avgjort av lagmannsretten allerede samme dag som Meling leverer sitt støtteskriv for Krekar til retten. Lagmannsretten har siden onsdag mottatt en rekke dokumenter fra Økokrim, og kan uavhengig av Melings støtteskriv gjøre sine juridiske vurderinger.

Ikke utvidet siktelse

Advokat Meling har fått grønt lys for å vente til mandag med å sende inn sitt skriv fordi han så sent som fredag i likhet med retten mottok hele 70 sider med nye dokumenter fra Økokrim.

- Jeg kan ikke se at siktelsen er utvidet til å gjelde andre paragrafer enn da saken ble behandlet i Oslo tingrett, sier Meling.

Han sier at de mange nye dokumentene gjelder grunnlaget for siktelsen, men Meling legger ikke særlig vekt på opplysningene om at Krekar selv skal ha bedt om å bli omtalt som leder for Ansar al-Islam.

- Jeg har tillit til at domstolen også denne gang vil forstå at Krekar har en posisjon i kraft av sin person. I vår egen kulturkrets har personligheter som Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch tyngde når de uttaler seg, men de har ingen formell posisjon lenger, sier Meling.

Rettslige dilemmaer

Selv om Erling Grimstad fortsatt ikke vil opplyse hva siktelsen mot Krekar går ut på, er det kommet så mye fram om saken at man kan slå fast at lagmannsrettens dilemmaer knytter seg til paragraf 140 og paragraf 233a i straffeloven. Den første handler om å forherlige eller oppfordre til alvorlige straffbare handlinger. Her er strafferammen åtte års fengsel.

I paragraf 233a er det tale om «å inngå forbund» med noen med sikte på drap eller det som populært kalles psykisk medvirkning. Her er strafferammen ti års fengsel.

Det er dette Økokrim mener politiet har skjellig grunn til å mistenke mullaen for å drive med.

Meling på sin side hevder at den skriftlærde islamisten bare prediker sitt religiøse budskap i ytringsfrihetens og religionsfrihetens navn.

- Jeg innser at rettens avgjørelse vil avhenge av hvordan den vurderer generelle uttalelser i forhold til konkrete handlinger, sier Meling, som tror at han enda en gang skal lykkes i å få den taletrengte mullaen løslatt.

(NTB-Einar Olsen/Arnt Folgerø)