Krengetog på sparebluss sparebluss

310 millioner kroner vil regjeringen bruke på krengetogtiltak på Sørlands-, Dovre- og Bergensbanen. Det betyr at regjeringspartiene ligger langt etter Stortingets vedtak om å bevilge til sammen 1,6 milliarder til slike tiltak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge informasjon Dagbladet har hatt adgang til, ligger regjeringens budsjettforslag for neste år godt under de minimum 400 milliardene som årlig ble forespeilet Jernbaneverket og NSB AB gjennom Stortingets behandling av Norsk Jernbaneplan i juni i fjor.

Vedtaket var en forutsetning for at trafikkselskapet NSB AB gikk til innkjøp av 11 krengetog fra tyske Adtranz for til sammen drøyt 1,3 milliarder kroner. De første togene leveres våren 1999 og skal etter planen settes i trafikk på Sørlandsbanen neste sommer.
Med en hastighet på rundt 140 km i timen vil reisetida med krengetog mellom Oslo og Kristiansand komme ned i tre timer og 55 minutter. Men det forutsettes at skinnegang, anlegg og planoverganger er tilstrekkelig sikret og tilpasset de nye togene.

Snarest mulig

I den enstemmige innstillingen fra samferdselskomiteen, som lå til grunn for Stortingets vedtak 13. juni i fjor, heter det:

«Komiteen vil derfor be om at krengetogtiltakene blir prioritert i planperioden (1998- 2002), slik at en snarest mulig får utbytte av investeringen i krengetogmateriell.»

Regjeringen Jagland foreslo i fjor høst bare 57 millioner kroner til slike tiltak. Gjennom budsjettforhandlingene etter at sentrumsregjeringen overtok, og gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i vår, ble beløpet økt til til sammen 243,4 millioner kroner til krengetogtiltak i 1998.

Mangler milliard

Med Bondevik-regjeringens foreslåtte 310 millioner kroner til videreføring av dette arbeidet i 1999, gjenstår fortsatt over en milliard av de pengene Jernbaneverket ble forespeilet.

Verken NSB-direktør Osmund Ueland eller informasjonsdirektør Sigurd Sandvin i Jernbaneverket ønsker å kommentere Dagbladets lekkasje fra det kommende statsbudsjettet.
SVs samferdselspolitiske talsmann, Inge Myrvoll, sier:

- Med så lave bevilgninger makter ikke Jernbaneverket legge forholdene til rette for full utnyttelse av det nye togmateriellet. Jeg hadde ventet at regjeringen la større vekt på stortingsvedtak enn egne valgløfter.

<B>SPORER AV?</B> Med sitt forslag ligger Regjeringen langt etter Stortingets timeplan og forutsatte bevilgninger til nødvendige krengetog.<br>