Krevde lenger arbeidsdag

Polakkene truet med streik da bonden ville gi dem ordnede arbeidsforhold.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): En bonde på et relativt stort bruk i Norge har brukt polsk arbeidskraft gjennom en årrekke. Etter å ha fulgt diskusjonene om betingelser i norsk arbeidsliv, ønsket bonden å gi sine arbeidere, som drev med innhøsting, ryddige jobbforhold. Han tilbød dermed sine polske arbeidere en åtte timers arbeidsdag, forteller forskeren Johan Fredrik Rye ved Norsk senter for bygdeforskning til Dagbladet.no.

Nei til normalarbeidstid

Men tilbudet om kortere og mer ordnet arbeidsdag falt ikke i god jord hos de polske arbeiderne. Tvert om.

- En kortere arbeidsdag var uaktuelt, så de polske arbeiderne truet med å finne seg annet arbeid hvis bonden ga dem norsk normalarbeidstid, sier Rye, og fortsetter:

- Polakkene er i Norge for å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid. Livet deres er i Polen og ikke i Norge. Dermed vil de jobbe mest mulig, for å ha med seg så stort overskudd som mulig tilbake til Polen.

Han gjennomfører nå et treårig forskningsprosjekt for å finne ut omfanget av utenlandsk arbeidsinnvandring til det norske landbruket. Her kommer det fram at norsk landbruk, som tradisjonelt har vært familiebedrifter, nå for første gang har fått et stort innslag av såkalt fremmedkulturell arbeidskraft. I 2005 jobbet 22.000 utenlandske arbeidere på norske landbruk. I 2006 antas dette tallet og stige ytterligere.

- Arbeidsrelasjonene mellom bønder og arbeidsinnvandrerne er tette. Polakkene kommer igjen år etter år, og spiser ofte sammen med sine arbeidsgivere. Mange blir nesten som en del av familien, sier Rye.

Omgår regelverk

JOBBER OG JOBBER: Mens stadig flere nordmenn ønsker kortere og kortere arbeidstid, ber de mange polske arbeiderne i Norge om det stikk motsatte: de vil jobbe så mye som overhode mulig, viser to nye undersøkelser. De fleste av de i underkant 100.000 polakkene som tidvis jobber i Norge i løpet av et år, har sitt virke i bygg- og anleggsbransjen. Foto: ØRN BORGEN/SCANPIX
JOBBER OG JOBBER: Mens stadig flere nordmenn ønsker kortere og kortere arbeidstid, ber de mange polske arbeiderne i Norge om det stikk motsatte: de vil jobbe så mye som overhode mulig, viser to nye undersøkelser. De fleste av de i underkant 100.000 polakkene som tidvis jobber i Norge i løpet av et år, har sitt virke i bygg- og anleggsbransjen. Foto: ØRN BORGEN/SCANPIX Vis mer

Funnene om at polakkene kommer til Norge for å jobbe så mye som mulig, er ikke Rye alene om. Forskningsstiftelsen Fafo ga i forrige uke ut en underveisrapportering om endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen for to år siden. I en utdypende undersøkelse om bygge- og anleggsnæringen, er 1244 bedriftsledere spurt om sine erfaringer, samt dybdeintervju med regionale verneombud og inspektører i Arbeidstilsynet.

- Våre funn viser også at polske arbeidstakere er her for å jobbe mest mulig på kortest mulig tid. Det kom helt tydelig fram i våre intervjuer med regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen, sier forsker Anne Mette Ødegård i Fafo.

Norske byggeledere vil dermed ha tilgang til en større og mer fleksibel arbeidsstokk. I Fafo-undersøkelsen bedriftsledere følgende påstand: «Ved bruk av underentreprenører og arbeidstakere fra nye EU-land er det mulig å omgå norske arbeidstidsbestemmelser».

30 prosent av samtlige bedriftsledere i hele undersøkelsen sa seg helt eller delvis enig i påstanden. Blant brukerne av østeuropeisk arbeidskraft var det 22 prosent som sa seg helt eller delvis enig.

- Det betyr jo at en av fem bedriftsledere er enige i påstanden. Det tallet synes jeg er ganske høyt, da det jo handler om å omgå norske lover og regler. Det viser at fleksibilitet i forhold til arbeidstid var en ganske viktig motivasjon for å rekruttere arbeidskraft, sier Ødegård.

<B>STADIG FLERE:</B> polakker inntar det norske landbruket. I 1990 var det 4300 arbeidsinnvandrere i det norske landbruket. I fjor var det hele 22.000 polakker, og tallet forventes å bli høyere når året er omme.