- Krevende med to ulike oppfatninger

Statsadvokat Svein Holden vil ikke konkludere i spørsmålet om tilregnelighet før i sluttprosedyren.

SETTER SEG INN I RAPPORTEN: Statsadvokat Svein Holden henter den andre psykiatriske vurderingen av terrortiltalte Anders Behring Breivik.  Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
SETTER SEG INN I RAPPORTEN: Statsadvokat Svein Holden henter den andre psykiatriske vurderingen av terrortiltalte Anders Behring Breivik. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Aktoratet i saken mot Anders Behring Breivik vil først redegjøre for sitt syn på spørsmålet om tilregnelighet under sin prosedyre i retten, sier statsadvokatene Svein Holden og Inga Beyer Engh i en pressemelding.

I tiltalen mot Anders Behring Breivik er det nå nedlagt påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, basert på konklusjonen i den første sakkyndigrapporten. Men tiltalen åpner for at påstanden kan endres, og at det kan det bli aktuelt å påstå straff.

I dag kom de rettspsykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas fram til konklusjonen at Breivik er tilregnelig. Det er den motsatte av konklusjonen i den første sakkyndigrapporten, som fastslo at Breivik lider av paranoid schizofreni og av den grunn er utilregnelig.

- Dette er krevende i den forstand at det er to ulike oppfatninger om et viktig spørsmål, sier statsadvokat Svein Holden til Dagbladet.

Sette seg inn i uenigheten
Han skal sammen med statsadvokat Inga Beyer Engh bruke tida fram mot rettssaken begynner til å sette seg inn i den nye rapporten. Holden beskriver det som utfordrende å få en såpass omfangsrik rapport en uke før starter i retten.

- Vi vil måtte bruke en del tid på å sette oss inn i hvorfor ekspertene skiller lag i tilregnelighetsspørsmålet. Vi må også tenke gjennom hva det har å si for ytterligere bevisførsel, sier Holden.

Han vil ikke kommentere om det vil bli aktuelt å kalle inn nye vitner, og eventuelt hvem, før etter de har satt seg inn i konklusjonene i rapporten.

- Vi ønsker ikke i dag å spekulere i hvilken påstand som etter hvert kommer til å bli nedlagt i retten. Først etter at bevisføringen er avsluttet, den tiltalte har forklart seg, de oppnevnte sakkyndige har avgitt sine endelige erklæringer og representanter fra Den rettsmedisinske kommisjon har forklart seg, vil vi ta stilling til spørsmålet om Behring Breivik bør anses som tilregnelig eller ikke, sier statsadvokatene i en pressemelding.

Holden mener det er alt for tidlig å si hva aktoratet vil legge mest vekt på i sin vurdering av tilregnelighetsspørsmålet.

- Vi kommer til å ha et klart fokus på å ikke være forutinntatte. Vi vil selvfølgelig foreta løpende vurderinger av spørsmålet, men vil ikke konkludere i noen som helst retning før prosedyren, sier Holden.

Forberedt på uenighet
Han sier han var forberedt på at de nye sakkyndige ville komme til en annen konklusjon enn de første.

- I etterkant av den første rapporten har vi selvfølgelig registrert alle utspillene i media. Jeg var forberedt på at denne konklusjonen kunne bli motsatt, og hvilken betydning det vil kunne få, sier Holden.

Da tiltalen mot Behring Breivik ble lagt fram, var det allerede klart at det ville komme en ny sakkyndigrapport. Påtalemyndigheten har derfor tatt høyde for at det kunne bli uenighet mellom de sakkyndige om tilregnelighetsspørsmålet, og lagt opp til at påstanden kan endres til fengselsstraff eller forvaring:

«Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, jf. straffeloven § 44 første ledd. Påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarerne må forberede seg på. I så fall kommer straffeloven § 62 til anvendelse», heter det i tiltalen.

- Dersom vilkårene for å idømme Behring Breivik straff er oppfylt, vil det da bli nedlagt påstand om dette. Hvis vilkårene for straff derimot ikke er oppfylt, vil det bli nedlagt påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, sier statsadvokatene i pressemeldingen.