Krever 150 mill til PCB-tiltak

Høyre krever at regjeringen legger fram en handlingsplan for å bekjempe miljøgiften PCB.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Partileder Jan Petersen og miljøpolitisk talsmann, Jan Tore Sanner, mener regjeringen må bla opp minst 150 millioner kroner i neste fireårsperiode for å redusere de alvorlige konsekvensene av PCB-forurensingen her i landet.

Forslag

Om få dager legger de to fram et forslag for Stortinget der de krever at regjeringen utarbeider en handlingsplan for bekjempelse PCB.

- Dette er en svært viktig sak. PCB er en farlig miljøgift, og det finnes mye av den rundt om i landet, sier Jan Petersen til Dagbladet.

De to Høyre-representantene tar Dagbladet med på en tur til Rådhusbrygga der de peker ut de områdene i indre Oslofjord hvor det er påvist sterke konsentrasjoner av PCB.

De egenskapene som gjør PCB stabil, varig og anvendelig til en lang rekke produkter, gjør det også giftig, tungt nedbrytbart og bioakkumulerende, slik at det lagres i kroppen til dyr og mennesker.

Dette er PCB

  • PCB er blitt brukt i plast, lim og trykksverte. Stoffet har inngått i bygningsmaterialer og blitt brukt i isolasjons- og kjølemidler i elektrisk utstyr.
  • PCB frigjøres ved utskifting av PCB-holdige oljer, ved utstyrshavarier, ved rivninger etc.

Det er påvist meget høye PCB-nivåer i sedimenter i en rekke havnebassenger og et tjuetall norske fjorder.

  • PCB brytes svært langsomt ned av bakterier og andre organismer. Halveringstida er flere tiår. Stoffet sprer seg via luft og vann. Funn av PCB i dypvannsfisk og i Arktis tyder på at PCB langtransporteres med havstrømmer. PCB fordamper lett og transporteres gjennom atmosfæren.
  • PCB er fettløselig og oppkonsentreres i næringskjeden. Dette betyr at dyr er mer utsatt jo høyere de er på næringskjeden.

  • Det er påvist PCB i blant annet sel, isbjørn, spekkhoggere, sjøfugl, fjellrev, torsk - og mennesker.

Selv om PCB ble forbudt i Norge i 1980, finnes det i mange produkter med PCB som fortsatt er i bruk - i tillegg til det som ligger på søppelfyllinger, på havbunnen og ute i naturen.

Dyrt

- Ingen har vel full oversikt over hvor store summer som ville gå med dersom man satset på en total PCB-opprydding, men det er snakk om formidable beløp. Høyre mener regjeringen som et første skritt bør vurdere problemets omfang og dernest presentere en handlingsplan for hvordan vi skal bekjempe denne miljøgiften, sier Jan Tore Sanner.

Etter at PCB-forbudet kom i 1980, ble det forbudt å produsere, importere, selge eller ta i bruk PCB.

Da PCB-forbudet trådte i kraft, skal det ha sirkulert produkter her i landet som inneholdt totalt 1200 tonn PCB.

Per i dag finnes det 450 tonn PCB i produkter som fortsatt er i bruk. 735 tonn er tatt ut av bruk, og av dette regner Statens forurensningstilsyn med at 335 tonn er deponert eller dumpet.

Forskere fikk nei

Høyre-leder Petersen og Jan Tore Sanner mener det er svært alvorlig at regjeringen og stortingsflertallet så langt ikke har iverksatt en systematisk kartlegging av konsekvensene av PCB-forurensningen.

- Særlig alarmerende er det at forskerne ikke lenger får penger til å forske videre på virkningen av miljøgiften i arktiske strøk. Forskning er et viktig tiltak for å få kartlagt skadevirkninger av PCB på kort og lang sikt, sier Sanner.

- Dette er et internasjonalt miljøproblem, som krever internasjonale løsninger. Jeg ser at norsk næringsliv kan tjene på å utvikle pionerkompetanse og teknologi. Etterspørselen kan bli betydelig.

<B>EKSTREM FORURENSNING:</B>-Her i Oslos havnebasseng er det påvist sterk PCB-forurensning med ekstremverdier enkelte steder. Nå er det på tide å rydde opp både i indre Oslofjord og andre steder som er sterkt PCB-forurenset, sier Høyre-leder Jan-Petersen og Høyres miljøpolitiker Jan Tore Sanner.