Krever 2 millioner i årslønn

- Vi har fått henvendelser fra enkeltleger som kan komme på dagen. Det er bare et lite minus - de forlanger at nettoinntekt på 14 dager skal være minst 50 000 kroner netto, skriver helse- og sosialsjef Jan Klemmetvold i et brev til norske helsemyndigheter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er tydeligvis ikke nok for norske leger med 600 000 kroner i samlet årslønn, gratis bolig, to ukers ekstra ferie og to ukers utdanningspermisjon med lønn. Helse- og sosialsjef i Folldal kommune har skrevet et «nødrop» til helsemyndighetene hvor han beskriver hvordan norske og svenske leger utnytter mangelen på leger i distriktene.

Kravet ville representert en brutto årslønn på over 2 millioner kroner, eller opp mot 100 000 pr 14 dager før skatt.
Klemmetvolds nødrop er gjengitt i sin helhet i årsmeldingen fra Arbeidsdirektoratets legerekrutteringsprosjekt. Det beskriver en bygd på randen av helsemessig sammenbrudd:

  • Kommunen har skiftet lege 36 ganger i løpet av ett år.
  • Helse- og sosialsjefen har forespurt 60- 70 legevikarer, uten å få napp.
  • Kommunen tilbyr søkere gratis bolig i ett år, to ekstra ferieuker, minst to uker utdanningspermisjon per år med lønn uten at det er nok til å friste verken svenske eller norske leger til å bli sambygdinger.
  • Kommunen har måttet ty til et svensk headhuntingsfirma for å finne leger som kan vokte bygdas helse for en stakket stund. Men det blir for dyrt i lengden.
  • Et norsk tilsvarende firma har tilbudt å dekke kommunens legebehov på Manpower-liknende basis. De skaffer kvalifiserte vikarer til enhver tid. Kostnad: Ca 1,2 millioner for et årsverk. Det sprenger budsjettets rammer totalt. Kommunens faste lønn for kommunelege I og kommunelege II er henholdsvis 321900 kroner og 254 800 kroner. Med legevakttjeneste kommer lønningene opp i 500 000- 600 000 kroner.
  • Enkelte leger, både norske og svenske, har selv kontaktet kommunen og tilbudt sine tjenester. De forlanger en nettoinntekt på 14 dager på minst 50 000 kroner. Lenger kan de ikke være borte fra sin faste jobb, som de periodevis avspaserer fra.
  • Noen leger tar dette som ekstraknekk under avspasering fra annen stilling. Andre hopper fra nødkommune til nødkommune og tjener godt på knappheten på legetjenester i grisgrendte strøk.

- De fleste vikarene vi leier inn har andre jobber. Derfor vil de bare jobbe 14 dager. De har opparbeidet avspasering og tilbyr sine tjenester hos oss i sin fritid, sier Klemmetvold.

- For oss i distriktskommunene virker derfor diskusjonen om en fastlegeordning som en vits. Vi har problemer nok med å skaffe lege.

Hentet fra München

Etter år med kontinuerlig legejakt, bestemte Klemmetvold seg for å se seg om på andre legemarkeder. Han jublet over Legerekrutteringsprosjektet, tok kontakt, beskrev situasjonen og fikk hjelp.

- Jeg fikk fire aktuelle navn på tyske leger fra prosjektet. Vi skrev til dem. Fikk raskt svar. For to var det uaktuelt å ta jobben. To var interessert. Vi hentet en av dem opp til bygda. Han var litt i tvil. Dagen etter ringte han og sa han ville ta jobben.

Jan Phillip Alkier kommer fra München, hvor han hadde jobb som assistentlege med nokså beskjeden lønn. For ham var både bygda, naturomgivelsene og lønnsforholdene storveis.
Folldal kommune ville selv lære ham norsk i Norge. Gjennom en dugnadsinnsats av bygdas gode krefter laget man selv det nødvendige språkkurset. Med stort hell. Alkier snakker etter to måneder godt norsk, nesten uten aksent. Dermed sparte man både dyrebar tid og kostnader til norsk undervisning i regi av Arbeidsdirektoratet i Tyskland.

- For oss har dette blitt en god løsning. Jeg ser ikke bort fra at vi kan hente leger seinere fra utlandet. Kanskje allerede om noen måned, sier Klemmetvold.

Folldal skal nemlig, når markedskreftene vil det, være besatt med to leger og en turnuskandidat i full stilling.

- Burde friste

Selv mener Klemmetvold at kommunens tilbud burde være fristende også for norske leger. På toppen av regulativlønn kommer godtgjørelse for legevakter, slik at bruttolønna fort kommer opp i 500 000- 600 000 kroner.
Dessuten ligger Folldal, med sine 1900 innbyggere, i naturskjønne omgivelser og grenser til Rondane og Dovrefjell.

NØDROP FRA FOLLDAL: Helse- og sosialsjef Jan Klemmetvold skrev brev til Arbeidsdirektoratets legerekrutteringsprosjekt.