SAKSØKER: Fagforbundet representerer de 26 konsulentene som saksøker Aleris Ungplan & BOI. Her ved leder Mette Nord. Foto: Siv Seglem / Dagbladet
SAKSØKER: Fagforbundet representerer de 26 konsulentene som saksøker Aleris Ungplan & BOI. Her ved leder Mette Nord. Foto: Siv Seglem / DagbladetVis mer

Krever 35 millioner fra Aleris - vil ha flere til å melde inn krav

De 26 konsulentene som går til sak mot Aleris Ungplan & BOI krever til sammen 35 millioner i erstatning fra selskapet. Nå ber Fagforbundet om at flere konsulenter fremmer sine krav.

De 26 har ikke vært formelt ansatt, men jobbet på oppdrag som selvstendig næringsdrivende i flere av Aleris Ungplan & BOIs omsorgsboliger rundt om i landet. Her kjøper ulike kommuner plass til brukere som ikke klarer å bo alene på grunn av rus- eller psykiatriproblematikk.

Konsulentene mener de har krav på fast jobb, og krever til sammen 35 millioner i erstatning for manglende overtidsbetaling, feriepenger og pensjon.

Nå ber Fagforbundets leder Mette Nord om at konsulenter i bransjen melder sine krav mot arbeidsgivere, enten det er Aleris eller andre firmaer, så snart som mulig.

Les alle Dagbladets saker om Aleris her.

Ber flere fremme krav

- Vi har nå fremmet krav for 26 medlemmer. Men ut fra de tallene NHO Service er ute med, så er det et mye større omfang enn det vi har kjennskap til, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Dagbladet.

Ifølge NHO Service har konsulentbruken i bransjen gått fra 38 prosent av bemanningen i fjor til 22 prosent i år, skriver Klassekampen mandag. Fagforbundet oppfordrer nå andre som har jobbet på samme måten, til å melde sine krav.

- Aleris sier de opererer på samme måten som andre firmaer i bransjen, så her kan det være ganske store mørketall. Når vi krever 35 millioner på vegne bare 26 konsulenter, så tenker jeg at dette kan beløpe seg til flere hundre millioner kroner, sier Nord.

Nord påpeker også at foreldelsesfristen på tre år for økonomiske krav, gjør at mange kan ha dårlig tid.

- Jo flere uker og måneder som går, jo svakere står man. Grunnlaget for kravet vårt er at konsulentene ikke har fått den beskyttelsen loven sier man skal ha, og dermed blitt frarøvet viktig inntekt. Og noen har profitert på det, sier hun.

Strid om kravet

- Selve erstatningskravet er noe retten skal ta stilling til og ikke noe vi ønsker å kommentere i mediene, skriver administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg i en epost til Dagbladet.

Han påpeker likevel at konsulenter vanligvis fakturerer mer per time enn det en arbeidstaker får i lønn, nettopp for å dekke opp for feriepenger, sykepenger, pensjon og andre ting man selv må dekke som selvstendig næringsdrivende.

Fagforbundet har derimot gått ut fra hver enkelt konsulents timesats og lagt denne til grunn som lønn når erstatningskravet har blitt regnet ut.

- Den rettslige uenigheten består i om konsulentene har vært å betrakte som faste ansatte, om det er grunnlag for erstatning, og til slutt eventuelt størrelsen på kravene ettersom konsulenter som faste ansatte altså ville hatt en lavere timelønn enn honoraret de mottar når de jobber som konsulenter, skriver Sandøy.

Uenige om konsulentbruk

Fagforbundet, som representerer saksøkerne, mener Aleris bryter loven når de bruker innleide konsulenter i stedet for ansatte for denne typen arbeid.

- Vi mener at det å bruke oppdragstakere i ordinært arbeid bryter med de spillereglene vi har i arbeidslivet, og det som er definisjonen av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven, har leder Mette Nord i Fagforbundet tidligere sagt til Dagbladet.

Aleris mener konsulentbruken har vært i tråd med standardene i bransjen, men sier samtidig at de har jobbet for å redusere bruken av konsulenter.

- Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere denne saken i mediene da den skal behandles i rettssystemet. Det vi kan si, er at vi har lagt ned et betydelig arbeid med å etablere hvem som anses som selvstendig næringsdrivende konsulenter, og hvem som anses som ansatte i omsorgsbransjen, har direktør for omsorgstjenester Ingvild Kristiansen tidligere skrevet til Dagbladet.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Aleris i 2017 inngikk et forlik med Skatt Øst etter en gjennomgang av konsulentbruken. Bakgrunnen var at Skatt Øst regnet en del av konsulentene som ansatte, men verken Aleris eller Skatteetaten vil gå nærmere i detalj om hva forliket går ut på.