Krever 9,1 mill. av enken

J. L.Tiedemanns Tobaksfabrik krever enken etter Robert Lund for 9,1 millioner kroner i saksomkostninger. Blir kravet stående, risikerer familien å måtte gå fra hus og hjem.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Unni Lunds utrettelige kamp for sin mann og andre tobakksskadeofre kan ende i en økonomisk ruin. Takket være Tiedemanns dyktige advokater er nå utgiftene kommet opp i 9,1 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som salærkravet til Lunds advokater. Det havnet på vel 4 millioner kroner.

Det er ikke bare europeiske tobakksgiganter som holder pusten mens de venter på at Høyesterett skal komme med en kjennelse i ankesaken. Også enken, Unni Lund, venter spent på utfallet. Dom vil falle om to uker.

- Umoralsk

Unni Lunds sønn, Olaf Lund, svarer på vegne av mora:

- Vi opplever salærkravet som umoralskt. Vi prøver å leve som normalt i ventetida. Det er tøft å risikere hus og hjem, mens motparten risikerer ingenting. Tobakksgiganten dekker ikke utgiftene selv engang. Bortsett fra egenandelen på en million kroner, er det forsikringsselskapet Vesta som betaler gildet, sier avdødes sønn.

Olaf Lund mener Tiedemann forsøker å overføre amerikanske tilstander til Norge.

- I USA ble denne taktikken brukt med hell i nærmere tretti år for å holde slike søksmål unna. Det gir ingen likhet for loven. Når man tenker på hva tobakksindustrien tjener av penger på sine helseskadelige produkter, som hvert år tar livet av 8000 mennesker her i landet, er det tøft at saksomkostningene rettes mot mor, som har ingenting, sier Olaf Lund.

- Prinsipielle spørsmål

Enkens advokat, Edmund Asbøll, er forsiktig med å kommentere motpartens salærkrav for saken står for Høyesterett.

- På et generelt plan mener jeg at dette kostnadsnivået reiser to viktige prinsipielle spørsmål:

Det første er om det forhindrer at prinsipielle spørsmål får en avklaring ved norske domstoler? Et slikt kostnadsnivå som i denne saken, kan skremme folk fra å ta opp viktige prinsipielle saker, som naturlig nok blir ekstra kostnadskrevende, sier Asbøll og legger til:

- Det andre er at når det sprøytes inn så store ressurser som her, om det oppstår en fare for at det kan påvirke resultatet? Det blir en stor forskjell mellom den jevne manns ressurser og den saksøktes ubegrensede adgang til midler, sier advokat Edmund Asbøll.

Unni Lund har fått innvilget fri rettshjelp gjennom tre rettsinstanser. Salærkravet til advokatene hennes utgjør litt over fire millioner kroner. Det er under halvparten av hva Tiedemanns Tobaksfabriks advokater krever.

Tobakksgigantens advokat, Harald Hjort, svarer:

- Motpartens saksomkostningsoppgave til Høyesterett har ikke tatt med alle kostnadselementene. Flere sakkyndige erklæringer og bevisopptak er ikke med. Arbeidsomfanget og kostnadsnivået er ellers sammenliknbart hos partene, sier Hjort og mener at flere at motpartens sakkyndige ikke har levert noen regning for arbeidet sitt.

- En risiko

- Blir enken idømt saksomkostninger ligger det utvilsomt en markering fra Høyesterett om at det innebærer en risiko ved å gå til et slikt søksmål. Det er Tiedemanns forsikringsselskap som skal dekke våre utgifter og jeg råder ikke over hvordan de eventuelt vil håndtere en manglende betalingsevne hos de etterlatte. Det er åpenbart at enken ikke er i stand til å bære saksomkostningene, sier advokat Harald Hjort. Han understreker at saken er unik.

- Et enormt tema

- Når saken skulle opp for Høyesterett la partene fram 12000- 14000 sider med dokumenter. Det er også mye annet dokumentmateriale som er gjennomgått og ikke framlagt. Alt er blitt lest, analysert og strukturert inn et resonnement. Denne saken har belyst et enormt tema og har berøringspunkter med mange vitenskaper, blant annet medisin, psykiatri, psykologi, sosiologi, statistikk og pressefag. Blant annet har vi gjennomgått mange tusen sider med aviser, ukeblader og tidsskrifter for å kartlegge tilgjengelig informasjon om temaet tobakk og helse, med vekt på de siste 50 åra. Det sentrale spørsmålet har vært hva folk flest har visst om helserisikoen ved å røyke, sier advokat Harald Hjort.

ØKONOMISK RUIN: Unni Lunds utrettelige kamp for sin mann og andre tobakksskadeofre kan ende i en økonomisk ruin. Her med sin advokat, Edmund Asbøll, fra Orkdal herredsrett i 2002.