STORTINGET: Parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, forklarer hvorfor KrF konkluderer med å gi regjeringen sterk kritikk i spørsmålet om terrorsikring. Reporter: Arnhild Aass Kristiansen. Video: Ørjan Ryland / Dagbladet Vis mer

KrF skjerpet kritikken - men dropper mistillit

Krever at Erna kommer til Stortinget

KrF om manglende objektsikring: Svært alvorlig og sterkt kritikkverdig.

- KrF mener regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig, og inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, sier KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan.

«Regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig» Hans Fredrik Grøvan

Riksrevisjonen har felt en streng dom over myndighetenes arbeid med å sikre viktige objekter og kritisk infrastruktur. To påfølgende rapporter har dokumentert svikt i arbeidet.

Solberg til Stortinget

Grøvan mener saken nå er enda mer alvorlig enn sist Stortinget arbeidet med dette.

- Nå er det avdekket forhold som knytter seg til perioden fra 2016 og fram til i dag. Derfor velger KrF å stramme til ytterligere, sier Grøvan.

Ifølge KrF har flere høringer i saken vist at regjeringen forrige gang ga en sminket versjon av sannheten. Arbeidet var ikke kommet så langt som man ga inntrykk av sist gang, og statsministeren har selv erkjent at hun kunne ha rapportert mer helhetlig overfor Stortinget, framholder partiet.

- Det er nå viktig at statsministeren kommer til Stortinget og gir uttrykk for den samme erkjennelsen som hun ga uttrykk for overfor komiteen i høringene, sier Grøvan som samtidig forventer en konkret plan fra regjeringen.

- Denne planen må inneholde en økonomisk oversikt over hva det koster å få gjennomført tiltakene i henhold til gjeldende regelverk, og vi trenger en oversikt over fremdrift og milepæler, sier han.

Flere partier har varslet krav om at regjeringen kommer med en forpliktende og samlet fremstilling av arbeidet med objektsikring i revidert nasjonalbudsjett til våren.

Mangelfull oppfølging

- Jeg mener at dette handler om en svært mangefull oppfølgning i fra regjeringens side i forhold til vedtak som Stortinget har gjort. Det handler om mangelfull informasjon. Det handler om forhold som viser at hverken tempo, tidsplan eller arbeidet med sikring både fra politi og forsvar har vært i tråd med forutsetningene, sier Grøvan til Dagbladet, og fortsetter:

- Derfor mener jeg at det er viktig at regjeringens sjef kommer til Stortinget, og sier at dette ikke er godt nok levert fra regjeringens side, og dermed viser at hun tar dette på det fulle alvor slik at Stortinget er trygg på at dette blir gjort på en litt annen måte enn det hun har gjort til nå.

- Denne saken, sammen med taxfree-vedtaket, og kritikken av 350-kronersgrensen, hva sier dette om samarbeidsklima?

- Jeg vil bli forundret om ikke også regjeringspartietne i komiteen i denne saken vil rette kritikk mot sin egen regjering i denne saken. Det er åpenbare forhold. VI har en riksrevisjon som har gått gjennom dette to ganger. Dette må helt klart holdes adskilt fra sonderingene. Hvis ikke hadde vi ikke gjort jobben vår her på Stortinget, sier han.

- Vil dere fortsette med å fremme primærpolitikk?

- Jeg føler at her tar vi saken på alvor. Det må vi gjøre i alle saker, så må vi se hva som eventuelt kommer ut av en sonderingene og forholde oss til det når den tid kommer.

- Så du utelukker ikke at dere kan komme til å stemme sammen med opposisjonen igjen, frem til en avtale er på plass?

- Det vil avhenge av hvilken sak der er, vi skal være forutsigbare i det vi gjør, vi skal ikke lage noen overraskelser, men vi skal stemme for det vi er for og mot det vi er mot, det vil vi gjøre fram til det oppstår evenutelt en ny parlamentarisk situasjon.

Grøvan sier han ikke har snakket med Frp om denne saken.

- Jeg synes det er viktig for vår egen troverdighet at vi behandler den med det alvoret den krever. Det handler om rikets sikkerhet. Det kan vi ikke forhandle vekk i noen som helst sammenheng, sier han.

Sp hardt ut

Kontrollkomiteen kommer med sin innstilling i saken torsdag 29. november.

Diskusjonen om mistillit blusset opp for fullt da Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum onsdag varslet at hans parti vurderer mistillit i saken.

- Vi vurderer mistillit på bakgrunn av at regjeringen har gitt mangelfull og feil informasjon til Stortinget, sa han i et intervju med NTB.

Samtidig har både Arbeiderpartiet og SV truet med mistillit.

Arbeiderpartiet kommer til å fremme forslag om mistillit mot regjeringen i saken om objektsikring.

Ap uttrykker at «Stortinget beklager regjeringens håndtering i saken». I praksis betyr dette at Ap vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen.

SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, sier følgende i en e-post til Dagbladet:

- SV mener at denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen.

Une Bastholm, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant i De Grønne, sier hun vil stemme for sterk kritikk i objektsikringssaken.

De grønne støtter kritikken

- Denne saken er alvorlig, og De Grønne kommer derfor til å gi vår støtte til sterk kritikk av regjeringen. Men det er en annen sikkerhetssak som er vel så viktig og hvor regjeringen ikke følger opp, og som på sikt vil gå enda mer utover vår trygghet og sikkerhet, og det er klimaendringene.

Bastholm sier videre:

- Regjeringen viste i statsbudsjettet at de ikke tar denne trusselen på alvor, og ikke vil kutte nok utslipp i Norge for å unngå global oppvarming. Jeg har derfor varslet at jeg kommer til å stille mistillit på regjeringens statsbudsjett, og håper på støtte fra alle partier som sier de er opptatt av klima og miljø.