E-konsultasjon

Krever at fastlegene følger med i tida

Ungdomspartilederne etterlyser handling fra sin egen regjering om e-konsultasjon med pasientene.

OPPFORDRER: Regjeringspartienes ungdomsledere, fra venstre Martine Tønnessen (KrFU), Sondre Hansmark (UV), Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU) og Sandra Bruflot (UH), oppfordrer fastlegene til å ta i bruk videokonsultasjon så fort som mulig. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
OPPFORDRER: Regjeringspartienes ungdomsledere, fra venstre Martine Tønnessen (KrFU), Sondre Hansmark (UV), Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU) og Sandra Bruflot (UH), oppfordrer fastlegene til å ta i bruk videokonsultasjon så fort som mulig. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

I Granavolden-erklæringen heter det at regjeringen vil innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til pasienter som ønsker det.

- Men dette har helseminister Bent Høie sagt i to år, og likevel utgjorde det bare 2,2 prosent av det samlede antall konsultasjoner i fastlegetjenesten i oktober 2018, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

Sammen med ungdomspartiene til de tre øvrige regjeringspartiene etterlyser hun handling av sin egen regjering.

- Vi mener at helseministeren nå må stille krav til alle fastleger om å ta i bruk e-konsultasjoner, sier Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre.

Overtas av andre

Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre, oppfordrer fastlegene til å begynne med e-konsultasjon jo før jo heller.

- De må passe på at ikke markedet deres blir overtatt av andre som er mer oppdaterte og framoverlente. For nå kommer det en stor brukergruppe som er veldig godt vant med digitale løsninger, sier hun.

- Fastlegene må selv finne ut hva som egner seg for e-konsultasjon. Det må foregår på deres premisser, men at det bør brukes mer er det ingen tvil om, sier Sandra Bruflot, som minner om at de fastlegene som benytter e-konsultasjon er veldig fornøyde med ordningen.

Mindre stressende

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU, poengterer at helsevesenet er avhengig av at det er attraktivt for legeutdannede å bli fastlege.

- Nå virker det som om mange ser på det som et steg på veien for å bli sykehuslege. Det er bekymringsfullt. Vårt forslag om å styrke e-konsultasjonene vil gjøre arbeidsdagene mindre stressende for fastlegene, sier Svendsrud.

KrFU-leder Martine Tønnessen påpeker at legene vil oppleve skjerpet konkurranse fra private aktører.

- Derfor er det viktig at vi har et sterkt og godt fastlegesystem, der fastlegene leverer høy kvalitet overfor pasientene. I dag er det bare rundt halvparten av fastlegekontorene som opererer med skriftlig toveiskommunikasjon med pasientene, og bare åtte prosent tilbyr videokonsultasjon, sier hun.

- Når vi vet at det er her mye av framtidas digitalisering ligger, så kreves det at legekontorene oppdaterer seg og tilbyr tjenester som forenkler hverdagen for pasientene, sier Martine Tønnessen.

Og legger til:

- Videokonsultasjoner vil gjøre det lettere for mennesker som synes det er vanskelig å oppsøke legen i dag, for eksempel dem med sosial angst eller andre utfordringer. I tillegg vil det gjøre det lettere å kontakte legen om du bor i distriktene.

Må skvise ut mer

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, viser til at mange fastleger har tøff arbeidsbelastning.

- Mange jobber 60-70 timer i uka. De færreste jobber normalarbeidsuker. Da er det ikke så rart at vi sliter med rekrutteringen. Når også søkertallene til sykepleierutdanningen går ned, så betyr det at vi i framtida må få skvise mer ressurser ut av folk som jobber i helsetjenesten, sier han.

- Da er e-konsultasjoner veldig smart, fordi det sparer tid for legene, som får enklere hverdager. Det fører også til at pasienter slipper å reise en time til og fra fastlegen midt i arbeidstida, som jo koster samfunnet dyrt, sier Sondre Hansmark.

- Trenger moderninsering

Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, er glad for at politikerne engasjerer seg i fastlegenes situasjon.

- Fastlegeordningen trenger også modernisering. Jeg synes det er fint at unge politikere ser det, sier Petter Brelin.

Han opplyser at fastlegene avventet en utredning fra helsemyndighetene om e-konsultasjoner.

- Det har tatt litt tid, men vi ser nå at e-konsultasjoner øker veldig. Når det gjelder videokonsultasjon, er vi ganske usikre på hvor hensiktsmessig det er. Har du kul i et bryst, trenger du å møte hos legen. Det finnes sikkert tilstander der videokonsultasjon er nyttig, men vi må nå evaluere når det er nyttig, unyttig eller kanskje direkte skadelig, sier Petter Brelin.

Han påpeker at det ikke er åpenbart at hele befolkningen ønsker e-konsultasjoner, og viser til en undersøkelse foretatt av Direktoratet for e-helse.

- Der svarte 85-90 prosent at de ønsket å møte på legekontoret framfor å benytte e-konsultasjon. For meg var det et overraskende høyt tall, også at det var liten meningsforskjell mellom ung og eldre, sier Brelin.

150 prosent vekst

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til Dagbladet at hun forstår godt at ungdomspartiene synes utviklingen går for tregt.

- Vi er også utålmodige, men man skal ikke glemme at det faktisk har vært en god utvikling på dette de siste årene. De siste fem årene har det vært en vekst på 150 prosent i e-konsultasjoner hvert år. Dette er en utvikling som vil fortsette, sier hun.

Bent Høies statssekretær påpeker at det allerede finnes systemer på markedet som fastlegene står fritt til å ta i bruk.

- Vi har lagt til rette for at fastlegene kan ha digital kontakt med pasientene sine via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. En av tre fastleger har nå tatt i bruk denne løsningen, og flere er snart i gang. Regjeringen vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på å øke bruken av e-konsultasjon, og vi vurderer i disse dager ulike virkemidler som skal bidra til dette, sier Maria Jahrmann Bjerke.