Krever at oljeskraphandleren kvitter seg med Niva

Norges Fiskarlag mener Niva har begrenset kompetanse på sjømat og at instituttet ikke har klart å skape nødvendig tillit som miljøovervåker for opphoggingsselskapet AF Decom i Vatsfjorden og Yrkjefjorden.

SVARER FOR SEG: Dette bildet er fra et folkemøte i Vats i mai 2012 hvor administrerende direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore svarte på spørsmål fra salen om forurensingssituasjonen. Nå krever Norges Fiskarlag at oljeskraphandleren finner noen andre enn Niva til å overvåke miljøtilstanden i fisk og skalldyr.

Foto: Tor Erik H. Mathiesen
SVARER FOR SEG: Dette bildet er fra et folkemøte i Vats i mai 2012 hvor administrerende direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore svarte på spørsmål fra salen om forurensingssituasjonen. Nå krever Norges Fiskarlag at oljeskraphandleren finner noen andre enn Niva til å overvåke miljøtilstanden i fisk og skalldyr. Foto: Tor Erik H. MathiesenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det går fram av et brev Norges Fiskarlag sendte Norsk institutt for vannforskning (Niva) 25. september.

Fiskarlaget påpeker at Niva har mange dyktige fagfolk på flere områder, men stiller spørsmål ved Nivas kompetanse når det gjelder  overvåking av sjømattrygghet i Vatsfjorden og Yrkjefjorden.

Ved Raunes i Vatsfjorden, en naturskjønn, liten fjordarm innenfor Haugesund, driver selskapet AF Decom demontering og destruering av gamle oljeplattformer fra Nordsjøen.

Siden 2009 har Niva vært engasjert av AF Decom for å overvåke hvordan virksomheten til selskapet påvirker nærområdene til anlegget, både på land og i sjøen.

- Niva har ikke klart å skape den nødvendige tilliten. Det er veldig viktig å forebygge utslipp av miljøgifter i dette fjordsystemet. Vi snakker om en viktig fiskefjord som nasjonalt sett også er et viktig gyte- og oppvekstområde, sier assisterende generalsekreær Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag til Dagbladet.

Organisasjonen er svært kritisk til hvordan Niva har behandlet deres medlem Arve Hersdal. Dagbladet har tidligere avslørt at Niva sparket den miljøengasjerte fiskeren, som leverte fisk og skalldyr til miljøovervåkingsprogrammet, fordi AF Decom krevde ham fjernet.

I mai 2012 fikk Niva kritikk av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) for sin opptreden i saken.

Ønsker Niva fjernet 23. september skrev Dagbladet at Niva og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) har funnet enormt forskjellige giftnivåer i fisk nær AF Decoms opphoggingsanlegg for gamle oljeplattformer.

Mens Niva finner svært lave konsentrasjoner av den farlige miljøgiften PCB i fisken, finner Nifes mer PCB i fisken enn det som noen gang tidligere er målt i området.

«Vi har gjennom flere år lagt svært stor vekt på at en må etablere et faglig tilfredsstillende overvåkingsprogram for mattrygghet i forhold til AF Decom sin virksomhet i Yrkjefjorden. Vi har hatt flere møter med den aktuelle bedriften om dette. I tillegg har vi stilt spørsmål til dagens miljøovervåkingsprogram, som fortsatt står ubesvart», skriver Fiskarlaget til Niva.

Fiskarlaget gjør Niva oppmerksom på at de har bedt AF Decom kvitte seg med Niva som overvåker av fisk og skalldyr i fjordsystemet.

- Norges Fiskarlag har anmodet AF Decom om å etablere et tillitsvekkende og faglig tilfredsstillende overvåkingsprogram for mattrygghet etter at Nivas kontraktsperiode utgår ved årsskiftet, heter det i brevet.

- Beklagelig - Niva sendte svarbrev til Norges Fiskarlag den 29. september, og har ingen videre kommentarer å gi til Dagbladet, sier Niva-direktør Greta Bentzen i en epost til Dagbladet.

UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer ved Raunes i Vatsfjorden. Foto: Privat
UTSLIPP: Selskapet AF Decom hogger opp gamle oljeplatformer ved Raunes i Vatsfjorden. Foto: Privat Vis mer

Hun har personlig ført Nivas svarbrev til Fiskarlaget i pennen.

- I all oppdragsløsning er vi svært opptatt av forskningsetiske prinsipper hvor objektivitet og redelighet er viktige elementer, og vi vektlegger å ha et godt vitenskapelig grunnlag for våre konklusjoner basert på anerkjente metoder. Vi registrerer at Norges Fiskarlag og deler av pressen er svært aktive med å så tvil om kvaliteten til Nivas arbeid og til vår kompetanse og integritet. Det synes vi er beklagelig, skriver Greta Bentzen.

- Takknemlig AF Decom gir uttrykk for at de setter pris på Fiskarlagets råd.

- Vi er takknemlig for innspillene fra Norges Fiskarlag og tar dette med oss i vurderinger rundt neste periode av miljøovervåkingsprogrammet. Endelig program og valg av leverandør eller leverandører vil være klart i løpet av året til oppstart i 2015, sier administrerende direktør Bengt Hildisch i AF Decom Offshore.

Hildisch påpeker at basen i Vats er etablert for å håndtere utrangerte offshoreinstallasjoner. Målet er å fjerne og dele opp plattformene på en sikker og miljøriktig måte, med så høy grad av gjenvinning som mulig.

- Miljøovervåkingsprogrammet ble etablert i 2009, og fra 2013 ble det et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. Dette fordi det stilles strenge faglige krav til metode for gjennomføring av denne typen målinger. Niva er en akkreditert leverandør og er derfor en av flere tilsvarende leverandører vi vil innhente tilbud fra i forbindelse med at avtaleperioden går ut, sier Hildisch.

Niva stiller seg ikke avvisende til at et annet institutt blir engasjert for å overvåke mattryggheten i fjordsystemet.

- Det vil ikke være noen konflikt mellom miljøovervåkingen som i dag utføres av Niva og en eventuell utvidet overvåking av mattrygghet som f. eks. kan utføres av Nifes (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning), skriver Bentzen til Fiskarlaget.