UTFASING: Hadia Tajik og Arbeiderpartiet går inn for å fase ut de kommersielle aktørene fra velferden. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
UTFASING: Hadia Tajik og Arbeiderpartiet går inn for å fase ut de kommersielle aktørene fra velferden. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Krever bedre lønn i private velferdsselskaper

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet støtter et Rødt-forslag om å kreve samme lønns- og arbeidsvilkår hos kommersielle i velferden som i det offentlige.

I kjølvannet av Aleris-saken, hvor 26 konsulenter går til sak mot sin oppdragsgiver med støtte fra Fagforbundet, stilte Rødt en rekke forslag til Stortinget om begrensninger på bransjen.

Tirsdag ble det klart at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet støtter krav om at private som leverer offentlige velferdstjenester skal ha samme eller bedre lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige virksomheter.

De rødgrønne vil også ha en stortingsmelding som gjennomgår bøter for brudd på arbeidslivets lover og regler. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre går imot forslagene.

Vil bytte ut anbud med ideelle

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er skuffet over at Ap ikke vil støtte forslaget som innebærer at kommersielle selskaper skal fases ut av den offentlige velferden, til fordel for offentlig drift og ideelle aktører.

- Det er fint at Ap og Sp støtter noen av forslagene, men jeg synes det er oppsiktsvekkende at de ikke blir med på å få de kommersielle ut av pleie- og omsorgssektoren, sier han til Dagbladet.

I merknadene går det likevel fram at også Ap og Sp foretrekker offentlige eller ideelle aktører over private. Her heter det at Ap, Sp og SV «arbeider for å erstatte anbudsutsetting med langsiktige avtaler hvor ideelle organisasjoner prioriteres.»

Ap og SV mener i tillegg at «det er det offentlige, supplert av ideelle krefter, som skal stå for velferden i Norge.»

- Det er fint at Ap ønsker å framstå tydeligere på arbeidslivspolitikk, men da forventer vi at de ikke motarbeider forslag vi stiller som er i tråd med de ansattes krav innenfor velferdssektoren. Ryddige og gode arbeidsforhold er avgjørende for å sikre kvaliteten i velferdstjenesten, sier Moxnes.

Det er arbeids- og sosialkomiteen som tirsdag avga innstilling til forslagene. KrF sitter ikke i komiteen, og har dermed ikke tatt stilling i denne omgang.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken, gikk det fram at Arbeiderpartiet støtter forslaget om å fase kommersielle selskaper ut av velferden. Arbeiderpartiet har opplyst at de stemte feil i møtet, og at innstillingen på Stortingets nettsider derfor er feil.