Krever bevis på at Erna snakker sant

Regjeringen skryter av mer politi på veiene - mens politiets tillitsvalgte slår alarm om det motsatte. Nå må regjeringen bevise at de snakker sant, mener Sp.

KRITISK: Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Jenny Klinge, er kritisk til at det ikke letes opp tall som viser antallet patruljer i politiet. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
KRITISK: Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Jenny Klinge, er kritisk til at det ikke letes opp tall som viser antallet patruljer i politiet. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Det vakte oppsikt da SSB-tall denne sommeren viste at nesten halvparten av landets kommuner har fått færre politiårsverk de siste to årene - til tross for at det totalt er blitt rundt 1700 flere politifolk i landet siden 2013.

Regjeringen har imidlertid avfeid kritikken - og vist til at arbeidssted ikke er like viktig som før, fordi politifolk nå er mer ute i bilene sine.

- Disse tallene viser hvor politifolk har sitt formelle arbeidssted, men ikke hvor de faktisk utfører jobben. Politibilen er det nye lensmannskontoret og det ruller på tvers av kommunegrenser, sa blant annet Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich i en sak på Høyres nettsider.

I en debatt i Stortinget i juni, ga statsminister Erna Solberg (H) også uttrykk for at politiet i dag er mer mobilt enn tidligere.

- Det er også mer politi ute og kjører enn det har vært på mange år, sa Solberg da.

Ikke gått ut med tall

Uttalelsene provoserer Senterpartiets justispolitiske talsperson Jenny Klinge - som har stilt spørsmål i Stortinget til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om utviklingen i antallet politipatruljer.

Det er ikke første gang hun prøver å få svar på spørsmålet.

- Jeg har stilt spørsmål til ulike justisministre fra Frp om antall politipatruljer i landet på det gitte tidspunktet sammenlignet med før reformen, og fått til svar at dette ikke er noe som blir målt. Dette til tross for at regjeringspartiene gang på gang har begrunnet nedleggelse av lensmannskontor med at politifolk skulle ut fra kontorene og inn i patruljer i stedet, sier Klinge.

- Her kommer de gang på gang med påstander om at de har lyktes med politireformen, og «mer politi på hjul» har blitt trukket fram nærmest i plakatform, som den store gevinsten ved å legge ned lensmannskontorer. Jeg mener det er direkte uakseptabelt at de ikke kan legge fram noen tall om dette, når de skryter av det på den måten de gjør.

Ber om forskningsprosjekt

I et skriftlig spørsmål i Stortinget, ber hun Kallmyr ta initiativ til et forskningsprosjekt som skal undersøke nettopp utviklingen i antall patruljer.

Hun sier hun synes det er påfallende at regjeringen ikke hoster opp tall som underbygger poenget deres, dersom det er riktig.

- Erna Solberg må i det minste kunne gi et konkret svar på hvor mye mer politi som er ute og kjører patrulje nå sammenlignet med før reformen. Når det er lagt ned 122 lensmannskontor og sentralisert mange funksjoner i tillegg, bør hun kunne vise til både et betydelig antall nye patruljer og en betydelig forbedret politiinnsats i hele landet for å rettferdiggjøre den massive sentraliseringen, sier Klinge.

Politiets Fellesforbund har flere ganger forsøkt å få ut tall som viser utviklingen i antall patruljer, uten å få det.

- Jeg har inntrykk av at det er blitt færre politipatruljer, og det er også tilbakemeldingen til oss, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund, som da snakker om utviklingen siden 2016.

- Merkelig

Han sier det er «merkelig» at det ikke gis ut tall som viser antallet patruljer.

- Hvordan skal en da kunne vurdere lovnadene med reformen?, spør han.

Tidligere i sommer gikk blant annet Politiets Fellesforbund i Sørøst politidistrikt ut med sin bekymring om at de har 104 færre operative politifolk nå enn de hadde i 2016.

Senterpartiet og Politiets Fellesforbund er ikke de eneste som reagerer.

I sin årlige evaluering av politireformen, skriver blant annet Direktoratet for IKT og Forvaltning (Difi) at det er en «utfordring at det ikke foreligger gode data om sentrale parametere som ble diskutert i forkant av reformen. For eksempel foreligger det ikke gode, kvantifiserbare oversikter over antall patruljer fordelt på distrikter, geografiske driftsenheter, dag og tid på døgnet mv».

Svarer mandag

Dagbladet stilte torsdag justisminister Jøran Kallmyr (Frp) flere spørsmål om antallet politipatruljer, og antallet operativt politi i dag, sammenlignet med før reformen.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at Kallmyr ikke har mulighet til å svare før på mandag.

I et intervju med Dagbladet tidligere i sommer, åpnet han imidlertid for at regjeringen kunne framskaffe tall som viser politidekninga og utviklingen i patruljer bedre.

- Det er naturlig at vi kanskje må ha enda bedre måleinstrumenter på hvor god politidekninga er. Jeg tror at, selv om politidistriktene sørger for patruljer der det trengs, er det nok viktig for den allmenne trygghetsfølelsen at man har tall som viser det, så det er noe vi vil etterspørre, sa Kallmyr til Dagbladet da.

Kommer med stortingsmelding

Justisministeren møtte denne uken representanter for over hundre Ap-ordførere som denne sommeren har protestert mot politireformen - og lovte å komme med noen svar på hvorfor politiet skuffer i den nye stortingsmeldingen om politireformen, som er ventet i høst.

- Dette er en av tingene vi jobber med i den nye stortingsmeldingen, som vi skal fremme for Stortinget, hvor vi skal vi ta en oppsummering på hvor vi er i politireformen, hvorfor det er slik at mange opplever at det er mindre politi på gata på tross av at vi har fått nesten 1700 flere politistillinger i Norge, og hvordan vi kan styrke polititilbudene rundt omkring i distriktene. Det er en viktig oppgave for meg i den nye meldingen, sier Kallmyr til Dagbladet etter møtet tirsdag.

LOVER SVAR: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) møtte denne uken utålmodige ordførere fra Ap til en prat om politireformen. Han viser til den nye stortingsmeldingen som ventes i høst. Video: Kristian Ridder-Nielsen Vis mer