Krever full straff

21 års fengsel bør være 21 års fengsel. Ikke 14 år, mener Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, som krever at Stortinget endrer loven om to tredjedels soning. Med sitt utspill ønsker de fengselsansatte å straffe «verstingene» og belønne dem som oppfører seg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vårt poeng er å differensiere straffen. I dag kan enhver innsatt oppføre seg ufint i fengselet, og likevel slippe ut etter to tredjedels soning. De som skikker seg og kanskje tar en utdanning, slipper ut på samme tid.

Dette vet alle når de kommer inn til soning. Vi mener at de som ikke skikker seg, heller ikke skal slippes før tida. Da risikerer samfunnet bare at de begår nye lovbrudd, mener Roar Øvrebø, forbundsleder for 2200 tilsatte innenfor kriminalomsorgen.

Omstridt

Forslaget er omstridt, og vil ventelig skape debatt når Stortingsmelding 29 om kriminalomsorgen skal vedtas i høst.

- Vi vil fjerne den tradisjonelle prøveløslatelsen uten tilsyn. De som oppfører seg i fengselet, skal kunne sone en del av straffen utenfor fengselet, men i et helt annet system enn dagens. De som ikke ønsker å bruke soningstida til noe positivt, bør heller sitte tida ut, sier Øvrebø.
- Hvilke kriterier skal det legges vekt på?

- God oppførsel. Dessuten at de innsatte har jobb eller en skoleplass å gå til.

Roar Øvrebø understreker at Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ikke legger seg opp i straffeutmålingene.

- Det er dommernes fagfelt. For alt jeg vet, tar dommerne hensyn til to tredjedels soning når de utmåler sine straffer i dag. Men vi antar jo at domstolene vil ta hensyn til at prøve løslatelsen faller bort.

En voldtektsfange slipper unna med drøyt 500 dagers fengsel selv om han dømmes til den gjennomsnittlige straffen på 790 dager. Butikktyver som kommer under sperregrensa for to tredjedels soning på 74 dager, får derimot ingen prøveløslatelse.

Fengselsforbundets krav er ikke nytt. Men sist det ble fremmet, for ti år siden, nådde ikke forslaget Stortinget til behandling.

Møter

Roar Øvrebø tror at sjansen for å få til en lovendring er større nå.

- Vi har hatt to møter med justiskomiteen om saken, og vi skal diskutere forslaget med saksordfører Vidar Bjørnstad (Ap) seinere i sommer, opplyser Øvrebø.