Erna til Brønnøysund

Krever jobbgaranti fra Erna

Når Erna Solberg i morgen besøker Brønnøysundregistrene, blir hun avkrevd svar på hva som skjer med Altinn og arbeidsplassene når Altinn og Difi skal slås sammen.

HJØRNESTEINSBEDRIFT: Brønnøysundregistrene med over 500 ansatte regnes som en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy kommune med omlag 8000 innbyggere. Sammenslåing av Altinn og Difi skaper frykt for at arbeidsplasser blir flyttet fra kommunen. I dag besøker statsminister Erna Solberg Brønnøysund. Foto: Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX
HJØRNESTEINSBEDRIFT: Brønnøysundregistrene med over 500 ansatte regnes som en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy kommune med omlag 8000 innbyggere. Sammenslåing av Altinn og Difi skaper frykt for at arbeidsplasser blir flyttet fra kommunen. I dag besøker statsminister Erna Solberg Brønnøysund. Foto: Foto: Gorm Kallestad / SCANPIXVis mer

Regjeringen har sagt at sammenslåingen ikke innebærer geografisk flytting av kontorsteder. I dag ligger de i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

Men de ansatte ved Brønnøysundregistrene er ikke overbeviste.

KREVER SVAR: NTL-tilligsvalgt ved Brønnøysund-registrene, Kjetil Mathisen, krever klare svar når statsminister Erna Solberg besøker bedriften mandag. Foto: Privat
KREVER SVAR: NTL-tilligsvalgt ved Brønnøysund-registrene, Kjetil Mathisen, krever klare svar når statsminister Erna Solberg besøker bedriften mandag. Foto: Privat Vis mer

- Hvis ledelsen av det nye direktoratet skal flyttes, frykter vi for at arbeidsplasser også flyttes. Det har vi sett i andre eksempler, som Høgskolen i Nesna, Statens innkrevingssentral og Tingretten. Når ledelsen for tingretten ble flyttet, framstår det som første skritt for nedleggelse av tingretten her i Brønnøysund. Flyttes ledelsen, flyttes også utviklingen av Altinn, og dermed på sikt også arbeidsplasser. Det skjer ikke dag én, men det skjer over tid, sier leder i NTL ved Brønnøysundregistrene, Kjetil Mathisen, til Dagbladet.

Hjørnesteinsbedrift

I dag består Brønnøysundregistrene, også kalt Brreg, av bortimot 20 store og små registre. De mest kjente er Regnskapsregisteret, Enhetsregisteret, Løsøreregisteret og Foretaksregisteret.

I tillegg har de i dag forvaltningsansvaret for Altinn, som omfatter rundt 100 registermedarbeidere i Brønnøysund, Oslo og Narvik.

MÅ SVARE: De ansatte ved Brønnøysundregistrene er frykter å miste arbeidsplasser når Altinn skal slås sammen med Difi. I dag må statsminister Erna Solberg svare. Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet
MÅ SVARE: De ansatte ved Brønnøysundregistrene er frykter å miste arbeidsplasser når Altinn skal slås sammen med Difi. I dag må statsminister Erna Solberg svare. Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet Vis mer

Med godt over 500 ansatte regnes Brønnøysundregistrene som en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy kommune.

Regjeringen vil at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester, og vil for å få det til, samle Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) og Altinn i et nytt digitaliseringsdirektorat fra 1. januar 2020. Difis avdelinger for ledelse, utredning og analyse skal legges til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Da digitaliseringsminister Nikolai Astrup varslet om sammenslåingen av Altinn og Difi i møte med de ansatte ved Brønnøysundregistrene 14. mars, kalte han Altinn «verdens beste plattform for rapportering mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere».

VERDENS BESTE: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener Altinn er «verdens beste plattform for rapportering mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere». Men han vil slå Altin sammenmed Difi, noe som gjør at de ansatte frykter å tape arbeidsplasser. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
VERDENS BESTE: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener Altinn er «verdens beste plattform for rapportering mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere». Men han vil slå Altin sammenmed Difi, noe som gjør at de ansatte frykter å tape arbeidsplasser. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Vis mer

Men sammenslåingsplanene har skapt uro i Brønnøysund.

Skapte bekymring

- Da Astrup var her, sa han at Altinn og digitaliseringsdelen i Difi skal gå inn som likeverdige parter i det nye direktoratet. Men mye tyder på at det ikke er tilfelle, og at Altinn blir overført til Difi.

Usikkerheten oppsto sa da statssekretær Paul Chaffey angivelig sa noe helt annet til Difi enn det Astrup sa her. Og oppdragsbrevet gir grunn til bekymring, sier Mathisen, og viser til følgende:

«Difi og Brreg er i tiden fram til 1. januar 2020 likeverdige parter i arbeidet, men som største part i samorganiseringen er det hensiktsmessig at Difi har en koordinerende rolle. Omorganiseringen skal være i funksjon allerede fra 1. januar 2020.». Mathisen presiserer at Brønnøysundregistrene er betydelig større enn Difi når det gjelder antall ansatte.

Videreføring under nytt navn

- Alt tyder på at det ikke er snakk om et nytt direktorat, men en videreføring av Difi under et eventuelt nytt navn. Selv om likeverdige parter er nevnt i brevet, er det mye annet i brevet som tyder på det motsatte, sier Mathisen.

Altinn er en plattform for utveksling av data mellom i hovedsak næringslivet og offentlig etater. Altinn har om lag 3,5 millioner unike brukere. Han mener Altinn er en suksess, mens Difi, som har ansvaret for digitaliseringsarbeidet for innbyggerne, ikke er det i samme grad.

- Min mening er at Difi etter å ha jobbet med dette over år, ikke har klart å lykkes i dette arbeidet på samme måte som Brønnøysundregistrene og Altinn har lyktes med digitaliseringsarbeidet for næringslivet. Det kan være en av årsakene til at regjeringen nå gjør et forsøk på å få fart på digitaliseringsarbeidet for innbyggerne gjennom å slå sammen Difis del og Altinn, sa Mathisen til Fri Fagbevegelse da sammenslåingsplanen ble kjent.

GRUNN TIL URO: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener de ansatte ved Brønnøysundregistrene har grunnlag for å være bekymret for arbeidsplassene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
GRUNN TIL URO: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener de ansatte ved Brønnøysundregistrene har grunnlag for å være bekymret for arbeidsplassene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Digitaliseringsdirektoratet vil ha både staten, kommunene, næringsdrivende og frivillig sektor som målgrupper.

Altinn er en nasjonal plattform for dialog mellom 51 offentlige etater og aktører fra næringsliv og privatpersoner. Viktige tjenester er forenkling for næringslivet og digitale skjema for skatt, flytting eller registrering av nytt selskap.

- Bør bli i Brønnøysund

Altinn omfatter rundt 100 registermedarbeidere i Brønnøysund, Oslo og Narvik.

Ap-nestleder og leder i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, sier det er grunnlag for de ansattes uro.

- Et enstemmig fylkesting i Nordland har advart mot en løsning der Altinn flyttes fra Brønnøysundergistrene. Det er de som har utviklet Altinn-plattformen, og det er her den bør utvikles videre. Vi har i andre sammenhenger sett at hvis ledelsen av en virksomhet flyttes, er det der veksten kommer, sier Skjæran.

Både Nordland Høyre og Troms og Finnmark Høyre uttalte i vinter, før regjeringen besluttet sammenslåing, at Altinn burde fortsette i regi av Brønnøysundregistrene.

- Dersom vurderingen er at digitaliseringsarbeidet i staten må samordnes bedre, så er det Brønnøysundregistrene som er best egnet til det, sa fylkesleder i Troms og Finnmark Høyre Geir-Inge Sivertsen.

Bodil Aakre - registrenes mor

Det var daværende Høyre-ordfører og sorenskriver Bodil Aakre som på slutten av 70-tallet sto på for å få det som den kan het løsøreregisteret til Brønnøysund. Hun blir derfor kalt «Brønnøysundregistrenes mor», og er hedret med statue ved inngangspartiet.

Etter at Stortinget hadde vedtatt at det nye registeret skulle ligge i Brønnøysund, ble de første 15 ansatt i 1979. I dag er Brønnøysundregistrene med over 500 ansatte den største bedriften på Sør-Helgeland.