Krever mer politi i gatene, og stopp i milliard-investeringer

Politiets Fellesforbund krever at rådyre investeringer stoppes, og at milliardene brukes på vanlig polititjeneste.

- BORGERNE ER  TAPERNE : Ressurssituasjonen gjør at politiet må prioritere så hardt at publikum blir skadelidende, fastslår Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
- BORGERNE ER TAPERNE : Ressurssituasjonen gjør at politiet må prioritere så hardt at publikum blir skadelidende, fastslår Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sigve Bolstad og Politiets Fellesforbund (PF) er alvorlig bekymret for rettssikkerheten i Norge, og krever at de politiske myndighetene umiddelbart griper inn.

Aldri tidligere har det blitt bevilget mer penger til politiet, likevel er det pengekrise i politidistriktene.

- Virkeligheten er at det er satt i verk en rekke prosjekter. Fornuftige og nødvendige prosjekter. Problemet er bare det at for å finansiere den nye politireformen, nye bygg, nye operasjonssentraler, IKT-løftet og de innleide konsulentene i Politidirektoratet, renner milliardene ut. Taperne er publikum, som får en dårligere polititjeneste og derved en dårligere rettssikkerhet, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund til Dagbladet.

- Det gjøres veldig mye godt arbeid i politiet i dag. Men det er samtidig ikke tvil om at politiet, på grunn av ressurssituasjonen, ofte må prioritere så hardt at publikum blir skadelidende, sier Bolstad.

- Investeringsstopp Forbundslederen er helt klar på at noe må gjøres, og det umiddelbart.

- Det er to muligheter. Det beste ville vært om politikerne bevilget penger til de nye og hardt tiltrengte investeringer. Hvis de ikke gjør det, må milliardinvesteringene fryses.

- Det er ikke mulig å opprettholde en forsvarlig polititjeneste, når pengene som er bevilget til politidistriktene blir dratt inn av Politidirektoratet. Da hjelper det ikke at direktoratet har fornuftige prosjekter å bruke pengene på. Realiteten blir likevel at Politidirektoratet tapper politidistriktene for penger og mannskaper, sier Bolstad.

- Hva er problemet i dag?

- Selv om det bevilges mer penger, er realiteten at vi har mindre synlig politi, mindre tilstedeværelse av politiet og dårligere etterforskningskapasitet.

- Ledige stillinger blir holdt tilbake for å spare penger, slik at budsjettene ikke sprekker. Store deler av bilparken er utrangert og burde for lengst vært byttet ut. Dette kan ikke fortsette, slår Bolstad fast.

- Er dette et distriktsproblem?
 
- Dette gjelder samtlige politidistrikt. Bedre blir det ikke av de signalene vi har fått for neste års budsjett. Assisterende politidirektør Vidar Refvik har sagt rett ut at vi må regne med et kutt på 2 prosent og at det ikke blir flere politifolk med det første. Konsekvensen blir dårligere polititjeneste, og publikum blir taperne, sier Bolstad.

- Til for publikum Politiets Fellesforbund er tydelig på at de politiske myndighetene må gripe inn.

- Publikums trygghet er viktigst. Politiet er til for publikum, og ikke motsatt slik det kan se ut at noen tror.

Bolstad krever nå handling.

- Slik det er nå, har vi ikke noe valg. IKT-løftet må stoppes. Nødnettet må stoppes. Deler av Merverdiprogrammet (et stort prosjekt for å forbedre norsk politi) må stoppes. Bygging av et Nasjonalt Beredskapssenter må settes på vent, og byggingen av de nye operasjonssentralene må vente. Først når politikerne bevilger ekstra midler kan disse prosjektene ferdiggjøres.

- Politi i krise - Det er ikke slik at du og Politiets Fellesforbund nå krisemaksimerer?

- Nei! Virkeligheten er i dag at politidistriktene utarmes for ressurser. Norsk politi er i krise, og taperne er borgerne. Vi kan mange steder ikke tilby en forsvarlig polititjeneste. Det er trist, men dessverre et faktum, sier Sigve Bolstad til Dagbladet.

- Hvis norsk politi skal makte å gjøre oppgavene samfunnet forventer, hva trenger dere da av ressurser?

- Investeringene må komme som ekstra bevilgninger. Det er ikke mulig å investere i nytt og helt nødvendig utstyr — som et moderne og fungerende IKT-system. POD har gjort et overslag som viser at vi trenger 14 milliarder for å imøtekomme det som ble skissert i Gjørv-kommisjonen. Da vil vi kunne få et moderne og effektivt politi som er rustet til å løse de oppgavene vi står overfor, sier Sigve Bolstad.

- Feil fakta - Jeg er redd Bolstad må sjekke påstandene sine mot fakta. I august i år var det cirka 870 flere politiansatte enn ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. Det er åpenbart at det betyr at det er flere politifolk i gatene og at flere jobber med etterforskning, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) til Dagbladet.

Justisministeren viser til at det er flere enn 50 nye politijurister i år, enn i fjor. Og han mener det er en dramatisk forbedring på etterforskningssiden.

- Det er synd at Bolstad forsøker å skape et dårligere inntrykk av politiet enn det som er den faktiske situasjonen. Regjeringen arbeider for ytterligere styrking av politiet og vil i løpet av 2020 øke politidekningen til 2 per 1000 innbygger. Det er et betydelig løft, sier Anundsen.

- Krevende situasjon - Samtidig har Bolstad rett i at budsjettsituasjonen i politidistriktene er krevende. Det er flere årsaker til det.

- For det første krever vi nå at penger til politistillinger skal gå til politistillinger, og det er langt mindre vakanser nå enn tidligere. For det andre er det trukket inn midler til fordel for fellesinvesteringer og prosjekter i regi av Politidirektoratet. Dette skal jo bidra til at politioppgavene i hele landet skal bli bedre. For det tredje skal all offentlig virksomhet effektivisere seg og det gjør at vi krever mer av politidistriktene hva gjelder innkjøp og mer effektiv bruk av arbeidstidsbestemmelsene, sier Anundsen.  

- Nå skal norsk politi reformeres og det er en utrolig viktig jobb. Skal vi klare å gjøre norsk politi enda bedre, må vi jobbe sammen og vi må jobbe ut fra fakta. Kun da vil vi evne å sikre borgerne bedre polititjenester, hvilket er målet både for regjeringen og PF, sier Anundsen.

- FEIL FAKTA:  -Bolstad tar feil. Det er åpenbart at det er flere politifolk i gatene og at flere jobber med etterforskning nå enn tidligere, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
- FEIL FAKTA: -Bolstad tar feil. Det er åpenbart at det er flere politifolk i gatene og at flere jobber med etterforskning nå enn tidligere, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer