Krever rentekutt NÅ

Renta må ned allerede i morgen, krever LO-leder Gerd Liv Valla. Hun får følge av NHO og et kobbel eksperter, som nå legger et voldsomt press på sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kravet om rentekutt blir stadig sterkere foran sentralbankens rentemøte i morgen. «Alle» forventer at sentralbanksjef Svein Gjedrem nå kutter renta med et halvt prosentpoeng.

- Jeg mener at det er veldig mange gode grunner til å sette ned renta. Det bør skje allerede i morgen, sier LO-leder Gerd Liv Valla til Dagbladet foran møtet i Norges Banks hovedstyre.

Hun sier at sentralbanksjefen har vært altfor opptatt av prismålet i rentefastsettelsen.

- Gjedrem har tolket sitt mandat for snevert, og ikke tatt hensyn til produksjon, sysselsettning og en stabil kronekurs, sier Valla.

NHO-støtte

LO-lederen får ståtte for sitt syn hos NHO.

- Jeg forventer at sentralbanksjefen setter ned renta med et halvt prosentpoeng allerede i morgen, sier sjeføkonom Tor Steig i Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO) til Dagbladet. Grunnen er først og fremst den økende forskjellen til internasjonalt rentenivå, og dermed kronekursen, som er blitt ytterligere styrket i det siste. Den forverrer konkurranseevnen hos store deler av norsk industri - de som selger varene sine til utlandet, som opplever stadig mindre salg fordi vår valuta gjør varene så dyre.

- Nå er det heller ingen grunn til å tviholde på høy rente for å dempe innenlandsk forbruk. Vi har en svakere utvikling innenfor både byggeaktivitet og privat forbruk enn hva Norges Bank har forutsatt i egne prognoser. Når vi nå får de høye strømprisene i tillegg, vil det trolig legge beslag på penger som husholdningene ville brukt til annet forbruk. Renta kan trygt settes ned, i første omgang med et halvt prosentpoeng, sier Steig.

Klare signaler

Administerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen mener at Gjedrem så raskt som mulig bør sette ned renta med det halve prosentpoenget han satte den opp med i juli i år:

- Nå er de økonomiske signalene enda klarere: Arbeidsledigheten øker og forbruksveksten går ned. Den norske krona er dessuten historisk sterk, med de konsekvenser det har for eksportindustrien. Rentedifferansen til resten av Europa er forsterket etter at den europeiske sentralbanken satte ned renta med et halvt prosent i forrige uke. Alt dette er gode grunner for å sette ned renta, mener Hyttnes.

- Hva med de økte strømprisene?

- Store strømregninger vil uten tvil ha en dempende effekt på folks forbruk. Årets julehandel vil neppe sette rekorder.

Ingen kjøpefest

Sjeføkonom Tormod Andreassen i Sparebank1-gruppen tror sentralbanken setter ned renta med et halvt posentpoeng, men er usikker på at Gjedrem gjør det i morgen eller venter til rentemøtet i januar.

- Det er tre gode grunner til å sette ned renta nå: Den store forskjellen til rentenivået i Europa forøvrig, den sterke norske kronekursen og de klare tegnene til svekkelse i norsk økonomi, sier Andreassen.

Han peker også på de de høye strømprisene, som for husholdninger flest betyr en betydelig inndragning av kjøpekraften :

- Gjedrem trenger derfor ikke være redd for noen kjøpefest om han setter ned renta. Og varer de høye strømprisene, må renta ned et helt prosentpoeng, mener Andreassen.

Må starte nå

Prosessindustriens Landsforening(PIL) mener Gjedrem må sette ned renta med halvannet prosentpoeng innen sommerferien 2004, og forventer at han starter med et halvt prosentpoeng allerede nå:

- Etter at den europeiske sentralbankens satte ned signalrentenfra 3,25 til 2,75 prosent i forrige uke, er differansen til Norge enda større. Kronekursen er ytterligere styrket, så dette i seg selv er god grunn nok til å justere renta ned et halvt prosentpoeng allerede denne uka.

- Økende ledighet og svekket etterspørsel, kombinert med de minimale lønnstillegg og lave prisstigning vi trolig får neste år, er gode grunner for å sette ned renta ytterligere. Strømprisene inndrar også mye kjøpekraft, sier informasjonsdirektør Svein Thompson i PIL.

Tror på januar

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets tror mest på at Gjedrem venter til 22. januar med å kutte renta med et halvt prosentpoeng - at han nøyer seg med å varsle nedgangen i morgen:

- Tegnene til svekket etterspørsel, tap av arbeidsplasser og den høye kronekursen gjør at det er naturlig å sette ned renta. De høye strømprisene kan også delvis rettferdiggjøre en rentenedgang, men det er usikkert hvordan kraftprisene faktisk vil slå ut. Dersom folk innretter seg og bruker mindre strøm, og at nye kraftleverandører kommer på markedet, trenger ikke dette slå så dramatisk ut for forbrukerne som endel regnestykker har vist, mener Dørum.

<B>KLAR MELDING: </B>- Vi var sterkt imot renteøkningen i juli, og mener at nå må sentralbanken få renta ned , sier LO-leder Gerd Liv Valla.