Krever satsing på bil

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Er det realistisk med et forbud mot bensinbiler?

– Det er det absolutt. For å løse klimaproblemene må vi bytte ut fossile drivstoff med klimavennlige drivstoff, enten det er batterier, hydrogen eller biodrivstoff. Vi vil ha en lov som sier at nye biler som selges må kunne kjøpe på klimavennlig drivstoff. Slike biler er alt tilgjengelige, og flere nye typer vil komme på markedet de neste åra. Forslaget gjelder ikke biler som alt kjører på norske veier, men nye biler som selges.

– USA ligger foran Norge på dette feltet?

– Demokrater og republikanere har foreslått at 80 prosent av bilene som selges i 2015 skal være drivstoff-fleksible. Vårt forslag skal sikre at Norge tar i bruk teknologi som alt er utviklet, eller som blir utviklet i løpet av få år.

– Er elbilene som finnes i dag gode nok?

– De fleste elbiler kan gå mellom 15 og 20 mil. Elbilen Think kan gå 17 mil. Det er slike avstander de fleste av oss trenger i hverdagen. Batteriteknologien er også i utvikling. I tillegg utvikles biler som både kan gå på batterier og et annet drivstoff, såkalte hybridbiler eller plugg-inn hybrider.

– Hvem lager disse bilene?

– Både Toyota, Volvo og General Motors jobber med plugg-inn hybrider. Mulighetene er lite kjent. Derfor arrangerer Zero et bilrally med klimavennlige biler i mai. Vi kjører fra Oslo til Stavanger, ned langs hele kysten slik at folk kan få sett på bilene. Lørdag denne uka arrangerer vi Klimabil 2009 på Youngstorget.

– Hvis de klimavennlige bilene er så bra som du sier, hvorfor er det ikke flere som bruker dem?

– Problemet er lite offentlig støtte kombinert med en mangel på politisk regulering. Problematikken er litt slik som med høna og egget. Skal stasjonene der en kan fylle drivstoffet komme først, eller skal en vente til det er nok biler på markedet? Den nye teknologien er dyrere enn dagens fossilbiler, og må fases inn. Til det trengs offentlig støtte. Vi mener regjeringen må gi 1,8 milliarder til å støtte innfasing av klimavennlige kjøretøy, produksjon av klimavennlig drivstoff og bygging av infrastruktur. I år har regjeringen bare gitt 150 millioner.

– Det er unektelig litt pussig når en miljøorganisasjon arrangerer bilrally?

– Bilen er her jo for å bli. Kollektivtrafikk er viktig, men mange i Norge bor slik at de er avhengig av bil. Derfor må det fossile drivstoffet kunne byttes ut med mer klimavennlig drivstoff. Vi vil vise at også de som er glad i biler kan være med på å løse klimaproblemene.