KREVER STRAKSTILTAK: Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets justiskomité, mener justisminister Knut Storberget (Ap) må legge fram strakstiltak mot terror i oktober.   Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
KREVER STRAKSTILTAK: Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets justiskomité, mener justisminister Knut Storberget (Ap) må legge fram strakstiltak mot terror i oktober. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.Vis mer

Krever strakstiltak mot terror

Per Sandberg mener Justisdepartementet ligger med brukket rygg. Her er Frps oppskrift i kampen mot terror.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg er klar over at Justisdepartementet ligger med brukket rygg etter terrorattentatene. Men livet må videre. Fokus må nå rettes mot sikkerhet og beredskap, sier Per Sandberg til Dagbladet.

Han mener det haster med å få iverksatt strakstiltak, slik at nasjonen Norge er bedre rustet til å takle eventuelle nye terrorhandlinger. Fremskrittspartiets Per Sandberg er foreløpig forsiktig med å kritisere politi og enkeltpersoner, etter 22. juli.

- Fokuset har vært på politidistriktene, PST og beredskapstroppen (Delta). Ansvaret for sikkerhet er hos regjeringen og landets justisminister, fastslår Per Sandberg.  

- Mye må gjøres - Hva mener du som leder av Stortingets justiskomité må gjøres?

- Mye må gjøres. Noe kan iverksettes umiddelbart. Når Stortinget samlet i oktober må justisminister Knut Storberget legge fram strakstiltak.

• 24 timers beredskap med politihelikopter.

• Instruksen for «skyting pågår» må gjøres tydeligere.

• Forsvaret må bistå politiet når vi er utsatt for terrorangrep.

Disse punktene mener Per Sandberg det er tverrpolitisk enighet om, og at det må gjøre noe med umiddelbart.

- Hån mot ofrene Sandberg vil også at det bygges et nasjonalt ressurssenter for beredskapstroppen og andre spesialenheter.

- Dette må koordineres med helikoptertjenesten, bombegruppa og andre spesialenheter. I Sverige har myndighetene opprettet et slikt senter. Da vil beredskapen være på topp.

Sandberg krever også at samtlige som blir utdannet ved Politihøgskolen får jobb i politiet.

- Det vil være en hån mot ofrene og de pårørende etter bomba i regjeringskvartalet og på Utøya dersom Anders Behring Breivik får sone i «luksusfengselet» i Halden. Soningsforholdene i norske fengsler er for gode. Fengsler skal ikke være noe hvilehjem.

- Hva mener du bør være en passe straff for Breivik?

- For det første må det gjøres noe med strafferammen. Vi må umiddelbart innføre den nye straffeloven, hvor strafferammen er 30 års fengsel. For meg er det livstid.

- Bør Breivik noen gang løslates?

- Nei! Han bør ilegges forvaring og må aldri få komme tilbake til samfunnet, sier Per Sandberg.

- Dårlig lederskap - Har du tillit til PST-sjef Janne Kristiansen og PST etter terrorhandlingene?

- PST-sjefens kategoriske uttalelser - som kom tett opptil 22. juli - vitner om manglende lederegenskaper. Det er en viktig jobb å lede en institusjon som PST. Jeg stiller ikke spørsmål om kompetansen til de som er ansatt i PST. Jeg vet at det er betydelig kompetanse der. Vi må styrke jakten på ekstremister.

- Anders Behring Breivik var tidligere aktiv medlem av Frp, burde ikke noen i ditt eget parti oppdaget hans holdninger og varslet PST?

- Tror det ville være helt umulig. Jeg sier ikke at PST burde oppdaget Breivik, men spørsmålet er om sikkerhetspolitiet mangler verktøy. Gjør de det, må de si fra nå, sier Sandberg.

- Du er skeptisk til politiets samband?

- Norge har vært med på å finansiere politiets samband i Polen og Romania, da skulle det bare mangle at vårt egen politisamband fungerte. Jeg har vært skeptisk til nødnett siden 1997. Men vi må umiddelbart få på plass et nødnett som fungerer for hele politiet.

«Skyting pågår» - Det har også vært reist kritikk mot politiet for at de ikke umiddelbart tok seg over til Utøya og forsøkte å uskadeliggjøre Breivik?

- Politiet må få trene mye mer på å skyte, I dag er instruksen 11 timer årlig. Hvis det er slik at dagens «skyting pågår»-instruks er uklar, må det gjøres klart at det er politiets oppgave å gå inn og uskadeliggjøre gjerningsmannen.

Sandberg er helt klar på at politihelikopter til enhver tid må være tilgjengelig.

- Helikoptertjenesten må også gjøres bedre. Jeg ser for meg et samarbeid med redningshelikoptrene som skal kjøpes inn.

- Du krever også at det opprettes en egen sikkerhetskomité på Stortinget?

- Det er helt nødvendig. En slik komité må hele tiden være oppdatert og være sikre på at det bevilges nok midler og ressurser til sikkerheten i landet.

- Du er forsiktig med å kritisere og legge ansvaret på enkeltpersoner og etater?

- Politiet har fått mye kritikk. Jeg vil foreløpig ikke konkludere om kritikken er berettiget. Jeg vil ha fakta på bordet, før jeg retter kritikk mot politiet eller andre. Men fokuset må flyttes over til overordnet myndighet som har ansvaret for sikkerheten i Norge, sier Per Sandberg til Dagbladet.