Krever strengere våpensikring

Ap-politikeren Ane Sofie Tømmerås foreslår strengere krav til oppbevaring av Heimevernets 70 000 AG3-geværer. - Vi kan ikke ha ulike regler for oppbevaring av sivile og militære våpen, sier Tømmerås.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gutta på skauen
vil ha AG3 hjemme

Tømmerås vil fremme forslag for Stortinget om bedre sikring av heimevernsvåpen. Bakgrunnen for forslaget er at Stortingets justiskomité i morgen skal avgi innstilling om den nye våpenloven. Komiteen foreslår blant annet skjerpede krav til oppbevaring av våpen og ammunisjon.

Men loven gjelder ikke militære våpen. En slik forskjellsbehandling vil føre til at det vil bli mer attraktivt å bryte seg inn hos en HV-mann enn hos en jeger eller konkurranseskytter, mener stortingsrepresentant og justiskomitémedlem Tømmerås.

- Oppbevaring av militære våpen må bli like streng som for sivile. Enten må våpnene oppbevares i godkjente våpenskap, eller i HV-depoter, sier hun til Dagbladet.

Tømmerås vil også ha slutt på ordningen med at HV-soldater må oppbevare ammunisjon hjemme.

Våpendepoter

Hun tror ikke ordningen med våpendepoter vil svekke den beredskapsoppgaven Heimevernet skal ivareta i tilfelle krig.

- Det kan jeg ikke tenke meg. Tanken med Heimevernet er mer enn å ha våpen hjemme. Det er først og fremst at den enkelte HV-soldat har ansvar for å forsvare nærmiljøet sitt. Jeg er heller ikke imot at de skal få våpen utdelt når det er forhøyet beredskap, sier Tømmerås.

Hun innrømmer at oppbevaring av våpen i HV-depoter ikke er uproblematisk.

- Jeg hadde selvsagt foretrukket at vi ikke hadde AG3-geværer strødd om i de tusen hjem. Men oppbevaring i små depoter der sikringen ikke er god, er nødvendigvis ikke noe bedre. Det kan tenkes at våpnene bør oppbevares i færre, sentrale depoter. Men også det er problematisk ut fra sikkerhetsmessige synspunkter, sier hun.

Dyrt forslag

Ifølge dagens HV-instruks skal våpenet oppbevares atskilt og delene ligge i forskjellige rom. Om lag 70000 HV-soldater har i dag halvautomatiske AG3-geværer stablet i hyller og garderobeskap. Dersom våpnene skal oppbevares etter forskriftene i den nye våpenloven, kan det bli et dyrt forslag. I forslaget heter det at våpnene skal oppbevares i våpenskap eller tilsvarende like sikker ordning. Prisen på et våpenskap er mellom 3000 og 4000 kroner. Dermed kan forslaget fra Tømmerås raskt koste mellom 200 og 300 millioner kroner.

Tømmerås mener det er prisen man er nødt til å betale hvis ordningen med å oppbevare HV-våpen hjemme skal fortsette.
- Hvis Heimevernet mener at våpnene må være i hjemmene på grunn av beredskapen, er det prisen. Myndighetene kan ikke unndra seg samme regler som de pålegger jegere og konkurranseskyttere, sier hun.

Regner med flertall

Hun frykter at det vil bli mer attraktivt å stjele militære våpen, hvis kravene til oppbevaring ikke blir like strenge som for sivile. Det vil innebære at de farligste våpnene blir lettest å stjele.

- AG3-geværer er mye farligere enn sivile våpen. Med et slikt gevær kan du meie ned mange på én gang. Det tilsier at oppbevaringen må være like god som for andre våpen, sier hun.
Tømmerås regner med å få flertall for forslaget i eget parti og i Stortinget som helhet.

- Forslaget er logisk. Når man går inn for skjerpelse av oppbevaring av sivile våpen, bør det også gjelde militære. Derfor bør ikke forslaget være kontroversielt for noe parti, sier Tømmerås.

VIL HA KONTROLL: Stortingsrepresentant Ane Sofie Tømmerås (Ap) krever bedre kontroll med millitære våpen.