Krever svar:. Komiteleder Anders Anundsen (Frp) sendte i dag over åtte spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè.  Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
Krever svar:. Komiteleder Anders Anundsen (Frp) sendte i dag over åtte spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè. Foto: Fredrik Varfjell / ScanpixVis mer

Krever svar om feministisk selvforsvar

Kontroll og konstitusjonskomiteen sender spørsmål til Lysbakken om tildeling av selvforsvarspenger til unge partivenner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag besluttet en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite på Stortinget å stille barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV)  åtte spørsmål om tildelingen av en halv million kroner til selvforsvarskurs for jenter. Komiteen viser til  Dagbladets avsløringer av at Audun Lysbaken delte ut penger til organisasjonen Jenteforsvaret, en undergruppe av hans eget ungdomsparti Sosialistisk Ungdom (SU). De fikk 156 000 kroner til sitt prosjekt «Feministisk selvforsvarskurs».

Komiteen vil ha svar på hvilke prosedyrer som er fulgt i saken. Som Dagbladet skriver i dag kan tildelingen være i strid med Regjeringens eget regelverk for økonomistyring i staten.

- Det er bekymringsfullt om dette er normal prosedyre, slik statssekretæren har uttalt, sier komitèleder Anders Anundsen (Frp) til Dagbladet.

Høring
Komiteen har nå startet en såkalt forundersøkelse. Om ikke statsråden svarer tilfredsstillende kan det bli åpnet full kontrollsak med åpen høring.

Her er spørsmålene komiteen vil ha svar på:

1 Hvilke retningslinjer følger departementet generelt i forbinnelse med tildeling av midler fra ulike tilskuddsordninger administrert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet? Det bes om at eventuelle generelle retningslinjer oversendes komiteen.

2 På hvilken måte ble tilskuddsordningen for selvforsvarskurs for jenter bekjentgjort eller utlyst?

3 Dersom ordningen ikke ble bekjentgjort eller utlyst, hva er hjemmelen for at slike tilskuddsordninger ikke skal utlyses og hvordan ivaretok departementet hensynet til likebehandling, etterrettelighet og god forvaltningsskikk ved tildelingen?

4 Det er opplyst at departementet selv kontaktet to konkrete "miljøer" hvorav det ene var Sosialistisk Venstrepartis ungdomsorganisasjon og den andre var LLH Trondheim, hvor sentrale medlemmer av SU/SV var styrerepresentanter. Hva var utvelgelseskriteriene som ble lagt til grunn av departementet ved utvelgelsen av disse to miljøene?

5 Hva er årsaken til organisasjonen "KIK - selvforsvar og grensesetting" og andre organisasjoner med kompetanse innenfor kvinner og selvforsvar ikke ble kontaktet av departementet i forbindelse med tildelingen av midler, til tross for at departementet bl.a. var gjort kjent med den kompetansen KIK har?

6 Har statsråden eller noen i politisk ledelse i departementet vært i kontakt med noen av søkerorganisasjonenen eller sentrale tillitsvalgte i disse og informert om ordningen i forkant av at søknader ble innlevert?

7 Statssekretær Henriette Westhrin sa til VG nett 26. januar følgende:
«Dette har vært en normal prosess for tildeling av denne type midler, som er omtalt i statsbudsjettet for 2011». Kan statsråden bekrefte at det er normal prosess for tildeling av tilskudd til organisasjoner at det ikke legges opp til offentlighet rundt mulighetene for tildeling av offentlige midler til bestemte formål?

8 Hvilke mål er satt for prosjektene og mottakere av den offentlige støtten i denne konkrete saken og hvordan skal det rapporteres på målene?

Må svare:. Audun Lysbakken må svare Stortinget. Foto: Jacques Hvistendahl
Må svare:. Audun Lysbakken må svare Stortinget. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer