Vil kalle forsvarsministeren inn på teppet

Krever svar på kampfly-sprekken

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må snarest komme til Stortinget og forklare seg om kostnadssprekken på kampflyene, forlanger SV-leder Audun Lysbakken. - Grunnløst, kontrer forsvarsministeren.

KAMPFLYSPREKK: Ifølge Bergens Tidende er kostnadssprekken på de nye F-35-flyene på svimlende 16 milliarder kroner. Nå krever Audun Lysbakken (Sv) at forsvarsministeren må kalles inn på teppet. Her er et F-35-fly på Luke Air Force Base i Arizona i USA. Foto: Mads Claus Rasmussen / NTB scanpix
KAMPFLYSPREKK: Ifølge Bergens Tidende er kostnadssprekken på de nye F-35-flyene på svimlende 16 milliarder kroner. Nå krever Audun Lysbakken (Sv) at forsvarsministeren må kalles inn på teppet. Her er et F-35-fly på Luke Air Force Base i Arizona i USA. Foto: Mads Claus Rasmussen / NTB scanpixVis mer

Lysbakken mener at regjeringen ikke vært åpne om at kjøpene av Norges nye kampfly vil bli langt dyrere enn forutsatt i 2012.

- Forsvarsministeren må kalles inn på teppet. Han må så raskt som mulig møte for å forklare seg, sier SV-lederen til Dagbladet.

- Det ser jeg ingen grunn til, svarer Bakke-Jensen.

- Har gitt opp

Kostnadssprekken på kampflyene er ifølge Bergens Tidende på 16 milliarder kroner. Beløpet inkluderer blant annet investeringskostnader til bygging av hangarer for de nye flyene. Det bringer kjøpesummen av Norges 52 nye F-35 opp i nær 100 milliarder kroner, ifølge BTs beregninger.

PÅ TEPPET: De nye kampflyene blir langt dyrere enn det Stortinget har forutsatt. Nå må forsvarsministeren komme til Stortinget og forklare seg, krever SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
PÅ TEPPET: De nye kampflyene blir langt dyrere enn det Stortinget har forutsatt. Nå må forsvarsministeren komme til Stortinget og forklare seg, krever SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis mer

Grunnlaget for avisas regnestykke bestrides av Forsvarsdepartementet. Les resten av Bakke-Jensens tilsvar nederst i saken.

BT har avdekket at statsbudsjettet for 2019 for første gang ikke lenger sier at styringsmålet for kampflykjøpet skal «fastholdes».

- Dette betyr at regjeringen i praksis har gitt opp det økonomiske styringsmålet for kampflyprogrammet, men uten å si fra om dette til Stortinget, sier Lysbakken.

Ingen forsøk

SV-lederen mener at regjeringen bevisst har holdt tilbake informasjon for å unngå kritisk debatt når kjøpene av de siste seks kampflyene etter planen skal vedtas i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

- Det er klart at når prisen blir så enormt mye større, vil skepsisen til å kjøpe de siste flyene øke, sier Lysbakken.

Han understreker følgende:

- I hvert eneste budsjett har det stått at det økonomiske styringsmålet ligger fast. I budsjettet for 2019 står ikke dette, men det er ikke gjort noe forsøk på å opplyse Stortinget om at her har det skjedd en faktisk endring. Så dette blir ikke Stortinget klar over før Bergens Tidende graver i saken.

Måtte legges fram

Lysbakken avviser at regjeringen har sitt på det tørre, all den tid informasjonen tross alt er å finne i budsjettdokumentene.

- Regjeringens informasjonsplikt overfor Stortinget handler ikke bare om man ikke skal lyve. Det handler også om at man skal legge fram vesentlig informasjon på en måte som Stortinget har en rimelig sjans til å oppfatte. Dette er regjeringens ansvar hundre prosent, sier en fortørnet SV-leder.

Ikke relevant?

I brevet til statsråden der SV ber om en redegjørelse i stortingssalen, skriver Lysbakken at forsvarsministeren blant annet må svare på når det ble klart for regjeringen at det ikke lenger er sannsynlig å nå det økonomiske styringsmålet.

- Det viktigste forsvarsministeren må svare på, er hvordan han i all verden kan mene at Stortinget har fått all den informasjonen Stortinget trengte i forbindelse med budsjettet for 2019. Mente han kanskje at det ikke var relevant for Stortinget å få vite at han var i ferd med å gi opp styringsmålet? sier Lysbakken.

Han mener også at Bakke-Jensen må legge fram en plan for hvordan kostnadssprekken skal hentes inn.

Rødgrønne reagerer

Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet reagerer på opplysningene som først framkom i Bergens Tidende om hvor mye dyrere de nye kampflyene er i ferd med å bli.

– Vi trenger en forklaring fra regjeringen på om styringsrammen fastholdes eller ikke, sier Ap-veteran Martin Kolberg som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen til avisa.

– Det er svært alvorlig at Stortinget ikke er informert på en god nok måte, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete.

Nødbremsen

SV har stemt mot kjøp av nye kampfly i flere år. Nå øyner partiet en mulighet.

- Dette er en varslet krise. Gjennom flere år har SV, eksperter og stemmer fra Forsvaret selv advart mot at disse flyene vil bli en kostnadsbombe. Stortingsflertallet har med åpne øyne sagt ja til å kjøpe stadig flere fly, vel vitende om risikoen som blant annet knytter seg til valutausikkerhet. Nå må stortingsflertallet trekke i nødbremsen, sier Lysbakken.

Bestrider tallene

Forsvarsdepartementet bestrider at flyene er blitt dyrere. Tvert om holder kjøpet seg innenfor kostnadsrammen som Stortinget er informert om.

- Jeg svarer alltid Stortinget på formelle spørsmål. Lysbakken har oppfordret meg til å kontakte Stortingspresidenten for å be om å få holde en redegjørelse. Det er det etter min mening ingen grunn til, sier Bakke-Jensen til Dagbladet.

Forsvarsministeren, som svarer via e-post, tilbakeviser at det er snakk om noen kostnadssprekk:

- F-35 har ikke blitt dyrere enn Stortinget har lagt til grunn. Dersom valutakursen hadde holdt seg på samme nivå som i 2012, ville vi vært godt under styringsrammen. Stortinget er godt kjent med kostnadsutviklingen og endringene i valutakursen. Fortsatt ligger vi godt under kostnadsrammen fastsatt av Stortinget. Det er også Stortinget informert om. Derfor er jeg uenig med dem som snakker om en kostnadssprekk for F-35.

Han avviser at Stortinget ikke har blitt informert.

- Det stemmer ikke. Vi har holdt Stortinget grundig orientert om kostnadsutviklingen i kampflyanskaffelsen. Så langt har vi ikke måttet skyve på andre prosjekter for å finansiere kampfly. Hvordan kampfly skal finansieres framover, må vi komme tilbake til i de årlige budsjettforslagene. Det er i tråd med Stortingets bevilgningsreglement.