Krever umiddelbar fengselshandling fra egen justisminister

Vold og trusler mot ansatte er et stadig større problem i norske fengsler. Frp's justispolitikere forventer nå at justisministeren følger opp partiets politikk.

KREVER HANDLING: Farukh Qureshi, leder i Oslo fengselsfunksjonærers forening, og Frp-politikerne Solveig Horne og Himanshu Gulati krever nå at Frp's justisminister Jøran Kallmyr gir fengselsansatte muligheten til å gå med pepperspray og bruke ansattnummer. Foto: Trym Mogen / Dagbladet
KREVER HANDLING: Farukh Qureshi, leder i Oslo fengselsfunksjonærers forening, og Frp-politikerne Solveig Horne og Himanshu Gulati krever nå at Frp's justisminister Jøran Kallmyr gir fengselsansatte muligheten til å gå med pepperspray og bruke ansattnummer. Foto: Trym Mogen / DagbladetVis mer

På Frp's landsmøte tidligere denne måneden vedtok partiet enstemming tre følgende resolusjoner:

  • Gi fengselsansatte lov til å bære pepperspray.
  • La fengselsansatte få operere med betjentnummer istedenfor eget navn av hensyn til egen sikkerhet.
  • Gi politiet plikt til å informere kriminalomsorgen om kunnskap om risiko for utagerende eller voldelig atferd og tilhørighet til grupperinger eller gjenger.

Denne uka besøkte Solveig Horne og Himanshu Gulati, som sitter i justiskomiteen på Stortinget for de to partiene, Oslo fengsel. Nå forventer de rask handling:

I SKAP: I dag ligger peppersprayen i et skap på betjentkontoret. Fengselsbetjentene i Oslo fengsel vil ha den i beltet. Foto: Trym Mogen / Dagbladet
I SKAP: I dag ligger peppersprayen i et skap på betjentkontoret. Fengselsbetjentene i Oslo fengsel vil ha den i beltet. Foto: Trym Mogen / Dagbladet Vis mer

- Slik vi får beskrevet det, blir hverdagen i fengsel tøffere. Det må vi ta på alvor. Vi har enstemmig vedtatt disse tiltakene på landsmøtet, og forventer nå at justisministeren følger opp dette, sier Solveig Horne til Dagbladet.

Mer vold

- Dette høres jo ut som politikk Frp burde klart å innføre på kort tid?

- Dette høres ut som sunn fornuft om ansattes trygghet. Det er vanskelig å forstå hvorfor vi ikke har fått til dette. Om det er lover eller forskrifter som forhindrer dette, så må Justisdepartmentet undersøke det, sier Gulati til Dagbladet.

De har nettopp fått en omvisning i Oslo fengsel, høysikkerhetsfengselet som er et av landets største, og som er det fengselet med størst andel varetektsinnsatte.

MASKE: Farukh Qureshi viser fram en av sikkerhetsmaskene de ansatte kan ta på seg til Frp's Himanshu Gulati. Foto: Trym Mogen / Dagbladet
MASKE: Farukh Qureshi viser fram en av sikkerhetsmaskene de ansatte kan ta på seg til Frp's Himanshu Gulati. Foto: Trym Mogen / Dagbladet Vis mer

Ifølge kriminalomsorgen har antallet volds- og trusseltilfeller mot ansatte i norske fengsler, mellom 2011 og 2017, økt fra 368 til 913, skrev Klassekampen i fjor sommer.

- Hverdagen blir mer utfordrende fordi bemanningssituasjonen fører til flere innelåsninger og mindre aktivisering. Både ansatte og innsatte kjenner budsjettsituasjonen på kroppen. Samtidig er det et hardere klientell, sier Farukh Qureshi, leder i Oslo fengselsfunksjonærers forening, til Dagbladet.

Kjempet i årevis

Siden 2016 har flere foreninger i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund kjempet for at betjenter kan bære pepperspray som en del av uniformen. Da sendte de en en bekymringsmelding til Kriminalomsorgsdirektoratet etter tilfeller av vold og trusler.

Etter flere års kamp, fikk omsider vaktlederne i fengsel lov til å bære pepperspray i beltet for å kunne håndtere de mest alvorlige tilfellene. Utenom dette ligger peppersprayen låst i et skap på betjentkontoret ved de forskjellige avdelingene.

Qureshi mener det har tatt altfor lang tid med både pepperspray og tjenestenummer, og er kritisk til regjeringen og direktoratet.

- Det er jo utrolig tungvint om man må løpe inn hit for å hente slikt utstyr hvis det er en situasjon der det står på sikkerheten til de ansatte. Det er slikt man skulle hatt ved behov, mener Qureshi, og får støtte fra de to Frp-politikerne på besøk.

- Dere frykter ikke at dette kan ødelegge for dialogmodellen som er i norsk kriminalomsorg?

- Nå har vaktlededere fått gå med det i noen måneder, og vi opplever ikke at det gjør noe med relasjonen til de innsatte. Tvert imot har flere innsatte uttrykt forsåtelse for det. Utstyret i beltet vil ikke rokke ved modellen, men budsjettsituasjonen gjør det, sier Qureshi.

Fikk meldinger fra eks-innsatte

Både Oslo fengsel, Romerike fengsel, Trondheim og Bergen har støttet opp under ønsket. På tross av flere runder med Kriminalomsorgsdirektoratet, som er overordnet kriminalomsorgen, er forslaget ennå ikke blitt satt til livs. Men både muligheten for pepperspray og bruk av betjentnummer er noe de ansatte jobber for.

- Når vi mener tjenestenummer, er det ikke snakk om å tiltale seg med «007» til de innsatte. Det handler om at man ikke skal trenge å eksponere sitt fulle navn i alt av rapporter og papirer som innsatte kan søke innsyn i, sier Qureshi.

Han beskriver en hendelse som satte en støkk i flere ansatte. Det var etter at en innsatt i 2015 ble satt på sikkerhetscelle, eller glattcella, som ligger for seg selv i kjelleren. Etter dette ble han overført til et annet fengsel.

- Derfra hadde han søkt innsyn i dokumentene sine, og kunne lese rapporten fra den episoden. Fire av de ansatte herfra som var involvert fikk meldinger fra ham på sosiale medier. Det er ikke noen god grunn til at de skal finne slik informasjon, sier Qureshi.

Kollega Malin Finseth er enig.

- Det er helt fint at vi bruker fornavn på hverandre her mellom ansatte og innsatte, slik vi gjør i dag. Jeg vil mye heller at de innsatte skal kalle meg Malin enn «betjent», men det behøver ikke å være nødvendig å finne mitt fulle navn i en rapport, sier hun.

Lover oppfølging

Justisminister Jøran Kallmyr mener det er helt avgjørende at de ansatte i norske fengsel føler seg trygge på arbeidsplassen. Uten dette, mener han noe av forutsetningen for at de skal kunne gjøre en god jobb er borte.

Kallmyr lover nå oppfølging av situasjonen de ansatte opplever.

- Betjentnummer kommer på plass seinest i løpet høsten i år. Pepperspray vil jeg også følge opp med KDI, sier Kallmyr til Dagbladet.

Han legger til at hvis det skal sikres en helhet i straffesakskjeden, så er man avhengig av at de ulike aktørene snakker sammen.

- Politiet kan blant annet utlevere opplysninger dersom det er nødvendig for å forebygge eller avverge kriminalitet, og også hvis det er nødvendig for å fremme kriminalomsorgens lovpålagte oppgaver. Jeg kommer til å ta opp dette med både POD og KDI, her må de snakke sammen for å få på plass rutiner som fungerer, sier justisministeren.