KrF-ledere freder ikke kontantstøtten

Kontantstøtten kan ikke fredes, mener flere fylkesledere i Kristelig Folkeparti. De vil imidlertid ikke sette kontantstøtten opp mot kommuneøkonomien slik mange fylkesledere i Senterpartiet gir uttrykk for.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Skal en utvidelse av reformen utsettes, må det skje fordi landets økonomi ikke tillater det, mener KrF-lederne.

  En rundspørring NTB har gjort, viser at det ikke er sammenfallende syn i fylkene. Noen mener at det må finnes plass til en utvidelse av kontantstøtten på neste års budsjett.

  Det er imidlertid en unison oppfatning at regjeringen må legge fram et budsjett med klar sentrumsprofil. Hvem regjeringen eventuelt skal samarbeide med, må forhandlingene i Stortinget avgjøre.

Bør kunne utsettes

Opptrappingen av kontantstøtten bør kunne utsettes, mener lederen i Oslo Kristelig Folkeparti Robert Wright:

  - Kontantstøtten er en priortiert oppgave for KrF, men vi må hele tida forholde oss til den økonomiske situasjonen landet befinner seg i. Hvis andre områder blir sterkt skadelidende, bør vi vurdere også en utsettelse av kontantstøtten, sier Wright til NTB.

  KrF-lederen i Oslo mener ellers at regjeringen ikke bør binde seg til noen samarbeidspartner i budsjettbehandlingen før budsjettet legges fram.

  - Hvis ikke regjeringen legger fram sitt eget budsjett, er det uinteressant å sitte i regjering. Når budsjettet er lagt fram, må imidlertid regjeringen vise romslighet og lytte nøye til hva Stortinget mener. Det krever situasjonen, sier Robert Wright.

Ikke fredet

- Slik landets økonomi har utviklet seg, kan heller ikke kontantstøtten være fredet, mener lederen i Oppland KrF, Karstein Ryan.

  - Vi må ha is i magen. Hvis den økonomiske situasjonen forverrer seg ytterligere, er ikke noe hellig, heller ikke kontantstøtten. Men jeg vil ikke at kontantstøtten røres før det er mer fakta på bordet, sier han til NTB.

  - Det sier seg selv at vi ikke kan gjøre noe som ødelegger landets økonomi. Vi må ta hensyn til det som skjer rundt oss, og det går an å utsette ting, sier han.

  Fylkesleder Johan Bakken Sandvik i Finnmark sier at han ikke vil bli sur dersom de tre regjeringspartiene enes om å utsette en opptrapping av kontantstøtten. Forutsetningen er at alle tre er enige om det, og at avtalen med Høyre og Frp reforhandles.

Må ikke røres

Fylkeslederne i Hordaland og Rogaland mener at kontantstøtten ikke bør røres.

 Jeg har full tiltro til at regjeringen finner plass til en opptrapping av kontantstøtten i statsbusjettet, sier lederen i Hordaland KrF, Vilgerd Storseth Husa, til NTB.

 Kontantstøtten bør det ikke røres ved. Den står helt sentralt i Voksenåsen-erklæringen, og det er fattet bindende vedtak og avtaler i Stortinget om videre opptrapping. Regjeringen må forholde seg til de avtaler som er gjort, sier lederen i Rogaland KrF, Jan Birger Medhaug.

(NTB)