I REGJERING?: Spørsmålet om KrF skal svelge Frp-kamelen og gå inn i regjering, splitter KrF. Denne høsten har KrF-leder Knut Arild Hareide lovet å avklare hvem partiet vil samarbeide med for å få gjennomslag for sin politikk. Her er KrF-lederen i samtale med Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Foto: Endre Vellene / Dagbladet
I REGJERING?: Spørsmålet om KrF skal svelge Frp-kamelen og gå inn i regjering, splitter KrF. Denne høsten har KrF-leder Knut Arild Hareide lovet å avklare hvem partiet vil samarbeide med for å få gjennomslag for sin politikk. Her er KrF-lederen i samtale med Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Foto: Endre Vellene / DagbladetVis mer

Siv splitter Kristelig Folkeparti

- KrF må svelge Frp

Det var urealistisk av KrF å kreve at Erna Solberg skulle velge KrF framfor Frp som regjeringspartner i 2017, mener lederen i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten. Nå bør KrF vurdere regjeringssamarbeid med Frp, mener han.

Han sier fylkespartiet skal ha en drøfting om samarbeidsspørsmålet senere i måneden.

- Men jeg føler vel at vi heller mot ikke-sosialistisk side. Og hvis vi skal i regjering, må vi forholde oss til Frp. Jeg vil også påstå at Frp i regjering har slukt en del kameler og blitt mer spiselige enn de var for seks år siden. Jeg ser at de har noen ytterliggående standpunkter og har noen statsråder som kan være enklere å samarbeide med enn andre. Det har vi vært tydelige på, sier Høidebraaten.

KrF gjorde et elendig stortingsvalg, erobret den attraktive vippeposisjonen i Stortinget, har fått politisk gjennomslag, men velgerne uteblir og frustrasjonen øker. KrF-leder Knut Arild Hareide har lovet at KrF skal avklare sin samarbeidsstrategi. Nå pågår en dramatisk kamp om KrFs sjel og retningsvalg.

Tirsdag lanserer KrF-leder Knut Arild Haride boka «Det som betyr noe». Der forklarer Hareide sitt politiske prosjekt.

BØR I REGJERING: Leder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten, mener KrF bør søke regjeringsmakt og gå inn i den sittende regjeringen. Foto: Privat
BØR I REGJERING: Leder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten, mener KrF bør søke regjeringsmakt og gå inn i den sittende regjeringen. Foto: Privat Vis mer

På KrFs landsstyremøte 28. september skal partiet først og fremst tydeliggjøre sitt politiske prosjekt. Fylkespartiene har sendt innspill til partiledelsen om hvilke saker KrF bør prioritere for å skape et varmere samfunn, som er overskriften. Etter planen som partiledelsen har lagt opp, er det først i november landsstyret skal konkludere om samarbeidsstrategi, dvs., om KrF skal gå inn i den blågrønne regjeringen, fortsette som opposisjonsparti i vippeposisjon i Stortinget eller søke seg mot venstresiden.

Haster med makt

Sett fra Østfold KrF er samarbeidsspørsmålet det mest presserende å avklare i høst. Fylkesleder Brynjar Høidebraaten sier at uansett hvilken side KrF går til, vil de måtte forholde seg til et ytterparti, Frp på borgerlig side og SV og Rødt på venstresida.

- Ved å gå inn i regjering vil man kunne få større påvirkning på den politikken som til enhver tid står på agendaen. Man vil på en helt annen måte enn nå være med på å sette agendaen i stedet for å må ta standpunkt til hva andre, som oftest regjeringen, ha foreslått. Vi kommer ikke inn i regjering uten at det er et ytterparti med. Jeg var med på vedtaket i landsstyret som sa at KrF ønsket å gå i regjering med Erna Solberg som statsminister, men uten Frp.

- I ettertid ser jeg at det ikke var spesielt klokt. Det var urealistisk å be Erna Solberg velge KrF og velge bort Frp etter å allerede ha sittet fire år i regjering med dem, sier Høidebraaten til Dagbladet.

Dagbladet har snakket med flere fylkesledere og lokallagsledere i KrF. Meningene om hvilken vei KrF bør gå, er delte.

- Landsmøtet må avgjøre

Noen mener spørsmålet om regjeringssamarbeid med Frp må avgjøres på landsmøtet til våren. Høidebraatens derimot mener at landsstyret, etter drøftinger i fylkespartiene, kan avgjøre saken, og gi stortingsgruppa et mandat til å forhandle med regjeringen.

For andre fylkesledere er regjeringssamarbeid uaktuelt, eller svært lite sannsynlig.

- KrF er et sentrumsparti som kan samarbeide både til venstre og til høyre. Vi har ikke låst oss til en blokk, selv om mange prøver å plassere oss som et borgerlig parti. For oss er det uproblematisk å samarbeide med andre sentrumspartier og Høyre i regjering, men jeg setter grensa ved ytterpartier som Frp, SV og Rødt. Vi kan samarbeide om enkeltsaker med disse partiene, men ikke i regjering. Avstanden blir for stor, sier leder i Troms og Finnmark KrF og sentralstyremedlem Svein Iversen.

Politikken først

Han understreker at KrF først må tydeliggjøre sitt politiske prosjekt. Det samme sier flere fylkesledere, som fylkesleder i Akershus, Arne Willy Dahl.

- Vi må ta ting i riktig rekkefølge, og først bli enige om de viktigste sakene. Vi må vite hvor vi vil før vi velger reisefølge, sier Dahl. Han sier seg enig med leder i Akershus KrFU, Simen Bondevik, som i et innlegg i Vårt Land fraråder KrF å gå inn i regjering med Frp på grunn av politisk avstand. Han minner om løftet KrF ga velgerne for denne stortingsperioden.

- Vi lovet velgerne våre å ikke være en del av en Frp-regjering, og det løftet bør vi holde, skriver Bondevik.

Også fylkesleder i Hedmark, Oluf Maurud, sier KrF må holde sitt løfte til velgerne om å ikke gå inn i regjering med Frp i denne stortingsperioden.

- Det vi sa den gangen, teller mye. Å bli enig med Frp om en plattform, blir vanskelig. Hvis man tar Frps program på alvor, er det fundamentalt forskjellig fra KrFs program. Så det er ikke lett å se for seg at vi kan bli enige. Det sitter langt inne å gå inn for regjeringssamarbeid med Frp, men jeg avviser det ikke helt, sier fylkesleder i Sogn og Fjordane, Beate Bondevik Lie.

Kan forbli i vippeposisjon

Hun understreker at partiet må lande det politiske prosjektet før de kan velge retning i samarbeidsspørsmålet.

- Det blir godt for KrF å få landet det spørsmålet, men vi må lande det politiske prosjektet før vi bestemmer hvem vi skal samarbeide med. Det vi kommer fram til av politiske saker vil være avgjørende for hvilken retning vi velger, sier Lie.

Hun mener ingen av alternativene er «knakende gode».

- Å bli i vippeposisjon er én mulighet. Å si at vi skal være der fram til neste stortingsvalg, vil være en avklaring, sier hun.

Leder i Hordaland KrF, Dag Sele, sier han lojalt vil følge opplegget til partiledelsen om å bli enig om de viktigste politiske sakene framover, og deretter ta stilling til samarbeidspartnere.

KRANGEL OM HOMOFILI: Stortingsrepresentant for KrF, Hans Fredrik Grøvan, gikk onsdag offentlig ut og kritiserte partikollega og prest Geir Jørgen Bekkevold fordi han viet et homofilt par. Partileder Knut Arild Hareide sier han ikke ønsker å legge føringer for hvordan Bekkevold utfører sin jobb som prest. Reporter: Steinar Suvatne / Video: Emilie Ry... Vis mer

- Det ligger mer makt i å være i posisjon. Men det er ulike meninger, og vi i Oslo har ikke konkludert, sier fylkesleder Espen Andreas Hasle.

- Må snakke med alle

- Vi må bli enig om hovedsakene og se hvordan vi får mest gjennomslag for KrF-politikk, sier leder i Vestfold KrF, Laila Eliassen. Hun er enig med fylkeslederen i Østfold i at det var uklokt å be Erna Solberg velge mellom Frp og KrF foran siste stortingsvalg.

- Helt generelt vil jeg si at alle i politikken må snakke med hverandre. Politiske partier innenfor demokratiske valg som mange velgere stemmer på, må man snakke med. Man kommer ingen vei utenom, sier Eliassen.