BARNETRYGD: Økt barnetrygd er et hovedgrep i KrFs alternative budsjett. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad erkjenner at han vil bli skuffet hvis forhandlingene ikke fører fram. Foto: Christian Roth Christensen
BARNETRYGD: Økt barnetrygd er et hovedgrep i KrFs alternative budsjett. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad erkjenner at han vil bli skuffet hvis forhandlingene ikke fører fram. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Ropstad klar til å forhandle med Erna og co.

KrF skjerper skatten, øker barnetrygden og gir en halv milliard til de eldre

KrF krever 3,3 milliarder kroner til økt barnetrygd neste år. Det vil gi norske familier 3200 kroner mer i året per barn. Pengene skal hentes over skatteseddelen.

- Barnetrygden har stått stille i mer enn 20 år. Det er på tide å gjøre noe, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til Dagbladet.

Når KrF legger fram sitt alternative statsbudsjett senere i dag, vil økt barnetrygd og en egen pakke på 400 millioner kroner til eldre og syke være blant hovedsatsingene.

Konkret foreslås det å øke barnetrygden med 266 kroner i måneden fra og med 1. mars neste år eller 3200 kroner på årsbasis.

Skjerper trinnskatten

Tiltaket skal bekjempe barnefattigdom. Kostnaden beregnes til 3,3 milliarder kroner fra mars og ut 2019 eller fire milliarder i helårseffekt. Finansieringen skal i sin helhet skje gjennom økt trinnskatt.

- I realiteten er dette et nullsumspill, der de som har lavest inntekt får mest og de som har høyest inntekt betaler mest, sier Ropstad.

OMFORDELING: - Dette er snakk om omfordeling, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Christian Roth Christensen
OMFORDELING: - Dette er snakk om omfordeling, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Christian Roth Christensen Vis mer

KrF har laget noen regnestykker som viser hvordan deres modell vil slå ut:

* En lavinntektsfamilie med en samlet inntekt på 480 000 kroner og to barn vil få 16 000 kroner ekstra å rutte med i året.

* En mellominntektsfamilie med en samlet inntekt på 940 000 kroner og to barn vil få 13 000 kroner mer i året etter skatt.

* En høyinntektsfamilie med en samlet inntekt på to millioner kroner, og to barn, vil få redusert sin inntekt etter skatt med om lag 2700 kroner.

Tre år

Barnetrygden har stått stille uten engang å bli prisregulert siden 1996. Men nå åpner flere partier for endringer i den universelle ordningen.

SV øker i sitt alternative budsjett barnetrygden med 1 200 kroner i 2019, noe som innebærer 1,9 milliarder kroner i økte utgifter. Men nå må partiet altså i første omgang se seg slått av KrF.

Begge partier ønsker imidlertid å øke barnetrygden år for år framover. KrF legger opp til en nær dobling på tre år - fra dagens snaue 12 000 kroner til 20 000 kroner. Første skritt skal altså tas i statsbudsjettet for neste år.

- Dette vil være et av de viktigste kravene som vi tar med oss inn i budsjettforhandlingene, sier Ropstad. Han mener tiltaket når det er sluttført vil løfte 18 000 barn ut av fattigdom.

Skal forhandle

Ropstad sier budsjettforhandlingene vil starte før sonderingene med Høyre, Frp og Venstre om en utvidelse av regjeringen, men utelukker ikke at de vil pågå parallelt.

- Det er mulig det blir noe overlapping, men budsjettforhandlingene vil iallfall starte først, sier han.

- Dersom dere ikke kommer til enighet med regjeringspartiene om budsjettet eller senere om en regjeringsplattform, vil det være et nederlag for deg?

- Jeg vil jo bli skuffet hvis vi ikke lykkes. Samtidig er det delte meninger i KrF om å gå inn i regjeringen, og hvis vi ikke får gjennomslag for våre viktigste saker, så kan vi ikke gå i regjering. Vi skal ikke inn i regjering for enhver pris, sier han.

Økt barnetrygd er ett av flere elementer i en større tiltakspakke mot barnefattigdom som KrF vil ha gjennomført. Stikkord er tidlig innsats gjennom flere lærere i skole og barnehage, økt engangsstønad, flere tiltaksplasser for dem som faller utenfor arbeidslivet og et bedre til ferie- og fritidstilbud for barn i lavinntektsfamilier.

- Dette er viktig forebygging. Hvis vi gjør mer for dem som har et vanskelig utgangspunkt, vil vi lykkes bedre med inkludering senere i livet, sier Ropstad.

Eldrepakke

En annen hovedsatsing i KrF-budsjettet er 400 millioner kroner ekstra til eldre og syke.

- Andelen eldre og spesielt syke eldre vil øke i tiden framover. Dette vil kreve stor vilje til satsing. Vi må virkelig prioritere for å kunne møte det behovet vi vet vil komme, sier den andre KrF-nestlederen Olaug Bollestad til Dagbladet.

HALV MILIARD: I tillegg til økt barnetrygd krever KrF nær en halv milliard ekstra til eldre og syke. Nestleder Olaug Bollestad mener dette er helt nødvendig.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
HALV MILIARD: I tillegg til økt barnetrygd krever KrF nær en halv milliard ekstra til eldre og syke. Nestleder Olaug Bollestad mener dette er helt nødvendig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

Vel 300 millioner settes av til økt legedekning i sykehjem, styrket grunnbemanning i omsorgstjenestene samt flere plasser på sykehjem og dagtilbud for demente.

- De som bor på sykehjem eller har heldøgnsplass i norske kommuner er svært syke mennesker med opptil flere diagnoser. Det vil kreve mer kompetanse å møte deres behov i framtiden, både blant leger og sykepleiere, sier Bollestad.

Flere tiltak

I tillegg til de hovedtiltakene i eldrepakken prioriterer KrF 50 millioner kroner til en egen statlig tilskuddsordning for aktivitetsledere på sykehjem, mens 30 millioner settes av til etablering av et hospits-prosjekt i Malvik for alvorlig syke og døende pasienter.

At regjeringen allerede har lagt fram en offentlig utredning om såkalt palliasjon, pleie av døende pasienter, er ikke nok for KrF.

-Vi har fått en NOU, men kan ikke bruke vinter og vår på å vente på en stortingsmelding. Derfor vil vi bruke fasilitetene i Malvik til dette, sier Bollestad.

KrF vil også ha en annen innretning på det nye nasjonale eldreombudet, som regjeringen satte av 4 millioner kroner til i forslaget til statsbudsjettet.

- Vi vil ha et eget ombud etter modell av barneombudet, og ikke et ombud som nesten går inn i porteføljen til pasientombudene, sier Bollestad.