HAR VELGERNES STØTTE: Knut Arild Hareide har velgerne med seg når han vil ta KrF til venstre: I en måling Ipsos har gjort for Dagbladet sier 40 prosent av KrFs velgere ja til å følge Hareides råd om å samarbeide med Sp og Ap, mens 18 prosent vil gå inn i dagens regjering. 24 prosent av KrF-velgerne mener partiet bør forbli i dagens opposisjonsrolle i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
HAR VELGERNES STØTTE: Knut Arild Hareide har velgerne med seg når han vil ta KrF til venstre: I en måling Ipsos har gjort for Dagbladet sier 40 prosent av KrFs velgere ja til å følge Hareides råd om å samarbeide med Sp og Ap, mens 18 prosent vil gå inn i dagens regjering. 24 prosent av KrF-velgerne mener partiet bør forbli i dagens opposisjonsrolle i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

KrF-dramaet: Taper Hareide, vinner Erna

KrF-velgere vil styre med Ap og Sp

4 av 10 KrF-velgere vil søke samarbeid med Ap og Sp, mens bare 18 prosent mener KrF bør gå inn i dagens regjering. 24 prosent mener KrF bør fortsette i opposisjon som nå.

Lillesand (DAGBLADET): Det går fram av en meningsmåling Ipsos har gjort for Dagbladet denne uka.

Dermed får Hareide drahjelp når han i dag skal slåss for sin linje, mot nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Fredag kveld står slaget i KrFs største fylkesparti Agder, lørdag i hjemfylket Hareides hjemfylke Hordaland.

Blant alle velgerne svarer 30 prosent at KrF bør innlede samarbeid med Ap, 17 prosent mener KrF bør gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre, mens 24 prosent svarer at KrF bør fortsette som nå.

29 prosent har ingen mening om dette. Blant KrF-velgere er det 12 prosent som svarer at de ikke har noen mening om saken.

OPPGJØR: Julia Sandstø forteller om en konservativ og religiøs kultur som stakk kjepper i hjulene for henne da hun hadde visjoner om å endre Kristelig Folkeparti innenfra. Nå har hun meldt overgang til Høyre, men mener at om KrF skal overleve må de orientere seg mot det hun mener er en mer moderne profil og velgermasse. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

- Støtter mitt råd

Men 40 prosent av KrFs velgere mener altså at KrF bør søke regjeringssamarbeid med Sp og Ap.

- Det er hyggelige tall. Noen mener at det tryggeste valget er å ikke foreta seg noe, men det er det utrygge valget for KrF, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagbladet

- Målingen viser at et flertall av KrFs velgere mener jeg har det beste alternativet. Og i folket er det også mitt alternativ de fleste peker på. Det er ikke dumt for en partileder å ha folket med seg. Det at et flertall av alle velgerne peker på mitt alternativ, tyder på at KrF har vekstpotensial hvis vi velger det.

- Men får du partiorganisasjonen med deg?

- Det vet vi mer om neste fredag når stemmene er talt opp. Det er ingen delegater som reiser til landsmøtet med bundet mandat. Så dette blir en kamp helt til døra. Nå er det innspurt. Ingenting er avgjort før 2. november, sier Hareide.

KRF: - Avstanden til Frp er for stor, sier knut Arild Hareide. Video: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Har mistet flest til høyresiden

Ropstad legger mindre vekt på målingen, og viser fram andre tall. Han mener KrF har de beste mulighetene til å vokse ved å gå inn i dagens regjering.

- KrF står nå overfor vårt viktigste valg på lang tid, ja, kanskje noensinne. Da kan vi ikke basere valget vårt på en enkeltmåling som bare gir et enkelt øyeblikksbilde. Tall helt tilbake fra 1999, fra TV 2, viser at vi stort sett har mistet flest velgere til høyresida. Det mener jeg må få betydning for valget vårt, fordi det er lettere å hente tilbake de som for kort tid siden har stemt på oss, enn å skaffe helt nye velgere.

- Politisk teori tilsier at skal vi vokse, må vi ha et grunnfjell som vi kan vokse ut fra. Velger vi venstresida, er jeg redd vi må bytte ut mange velgere. Det tror jeg vil være krevende for et parti som nå ligger nær sperregrensa, sier Ropstad, som i kveld kommer hjem til sine egne i Agder.

- Gir vippemakt til SV

- Medlemsundersøkelsen vår fra 2016 viser at SV er det partiet som færrest KrF-ere ønsker å regjere med. Tallet er langt lavere enn for dem som ønsker å regjere med Frp, sier Ropstad.

- Alternativet som Hareide peker på, vil gi SV vippemakta som vi har i dag. Det tror jeg vil slå dårlig ut blant våre velgere. I tillegg viser medlemsundersøkelsen som ble tatt opp rett etter forrige valg, at ønsket om å samarbeide med Ap i regjering sank med 20 prosentpoeng.

- Samtidig som ønsket om å regjere med Høyre økte, og er det partiet flest medlemmer ønsker å samarbeide med. Det synes jeg viser en klar indikator for at det er best for KrF, både på kort sikt og på lang sikt om vi velger å gå inn i regjering med dagens regjering, sier Ropstad.

Han viser til flere viktige gjennomslag med regjeringa de siste fem åra - og mener det er mulig å få gjennomslag for KrFs politikk mot sorteringssamfunnet ved å gå inn i dagens regjering.

Tror på abortstøtte fra Erna

- At Erna Solberg nå går ut og sier at hun er villig til å endre abortloven når det gjelder tvillingabort og sortering av barn med Down, er en historisk mulighet vi ikke kan si nei til. Velger vi venstresida, vil dette være en umulighet, det har Støre sagt klart fra om. KrFs prosjekt på venstresida blir da veldig usikkert, noe jeg vil advare mot, sier Ropstad.

I kveld vil han etter alle solemerker få solid støtte for sitt i Agder. Den store striden kan komme til å dreie seg om valget av delegater til landsmøtet:

Skal prinsippet om «vinneren tar alt» legges til grunn, eller skal utsendingene avspeile stemningen slik at også mindretallet blir representert på landsmøtet? Fylkesledelsen legger opp til det siste, men sterke krefter særlig fra det største lokalpartiet, Kristiansand, vil slåss for at flertallet tar alle delegatene.

Vinner Hareide, taper Erna

Neste fredag står det store slaget på KrFs ekstraordinære landsmøte. Etter noen eksepsjonelle uker i norsk politikk, der det meste har dreid seg om KrFs fylkesårsmøter og interne debatter, er det klart for klimaks: KrFs ekstraordinære landsmøte avgjør i realiteten om Erna Solberg lykkes i å danne flertallsregjering med KrF på laget, eller om hennes drøm knuses.

Vinner Hareide, taper Erna Solberg.

Det foregår intens telling av sikre «røde» og «blå» delegater om dagen. Men Hareide mener altså mye kan skje helt fram til voteringen fredag ettermiddag.

Ettersom den såkalte prosessen blir mer og mer intens, og til tider amper, kan flere på høyresida hoppe over til Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli et opposisjonsparti som i dag. Flere har i det siste sagt at det er et alternativ som kan samle partiet etter en opprivende intern linjekamp.

Dagbladets måling viser også at dette alternativet har større oppslutning blant velgerne generelt, og blant KrF-velgere spesielt enn KrF-nestledernes råd om å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Ropstad tar over?

Vinner Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, vil Knut Arild Hareide etter alt å dømme trekke seg som partileder. Dette skal Hareide ha uttalt internt, men utad nekter både han og nestlederne å delta i en lederdebatt.

- Hareide har en høy standing i partiet. Siden han ikke har sagt noe offentlig om sin stilling, er det vanskelig å forholde seg til. Det er ryddig at det ikke blir blandet inn i debatten om veivalg, slik at det ikke kan brukes som en trussel. Men samtidig forstår alle at det vil være vanskelig for Hareide å fortsette dersom han får flertallet mot seg, sier Stian Lavik fra Alver KrF i Hordaland, der kampen står i morgen.

Lokallagsleder i Sveio KrF, Per Sigurd Watne, ser ingen grunn til å felle Erna Solberg etter at KrF har samarbeidet godt med regjeringa i fem år.

- Hvis landsmøtet velger «rødt», sitter Hareide trygt. Men hvis det blir «blått», bør han trekke seg. Da er det naturlig at første nestleder Kjell Ingolf Ropstad tar over, mener Watne.

«Superlørdag»

Fem fylkeslag i KrF avgjør fredag om de støtter Knut Arild Hareides linje om å søke samarbeid med Senterpartiet og Ap, eller om de følger nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestads råd om å gå inn i dagens Høyre/Frp/Venstre-regjering: Hordaland, Møre og Romsdal, Troms, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Nordland har også årsmøte i helga.

I hjemfylket Hordaland, der han og nestleder Kjell Ingolf Ropstad nok en gang møtes til duell, er Hareide forberedt på tap.

- Jeg forventer flertall mot meg, men det er også mange i Hordaland som har sett at mitt råd vil være et klokt valg, sier Hareide.

Fylkespartiet sender 14 delegater til landsmøtet. Hareides støttespillere håper på tre-fire delegater.

Men noen mener det er rimelig at vinnerlaget tar alt, som i Rogaland. Leder av Alver KrF, Stian Lavik, regner med at diskusjonen vil komme på årsmøtet i dag.

Tar vinneren alt?

- Kritikken mot Rogaland KrF er helt urimelig. Kravet om forholdsmessighet til årsmøtene går ikke i hop med reglene for representativitet til landsmøtet, sier Lavik.

Han viser til at slik reglene for representasjon på landsmøtet er, er det 200 medlemmer bak en delegat, mens det i Hordaland er 1200.

Oldebarnet til KrFs første stortingsrepresentant og leder fra 1938 til 1951, Nils A. Lavik, var tidlig ute med anbefaling om å gå inn i dagens regjering.

- Det er der vi har størst potensial for å få gjennomslag. Vi har en felles ideologisk grunntone med de partiene, sier Lavik.

- Skal vi være «snille» tapere eller «slemme» vinnere? Jeg aksepterer ikke at det skal være moralsk galt å kjempe for sitt syn etter ordinære spilleregler, sa Torstein Mentzoni, lokallagsleder i Bergen Vest KrF, til Bergens Tidende tidligere denne uka.

Fylkesleder Dag Sele sier imidlertid at arbeidsutvalget har innstilt på at delegatvalget skal avspeile stemmefordelingen i fylkespartiet.

Følger Hareide

Leder av Askøy KrF, tidligere statssekretær Kristin Ravnanger, støtter Hareides veivalg.

- Jeg ble veldig inspirert av Hareides tale. KrF er ikke et borgerlig parti, vi er et sentrumsparti. Nå er tida inne for rå gjøre en endring i forhold til de samarbeidsvalgene vi tidligere har gjort. Sammen med regjeringen har vi fått til noen gjennomslag, men det har ikke gitt uttelling for oss, sier hun.

Leder i Bømlo KrF, Roy Pedersen, støtter også Hareide, som kommer fra Bømlo. To av delegatene støtter Hareides valg, mens to er usikre.

- Jeg støtter hans måte å vurdere det politiske landskapet på og hans valg av strategi. Å gå til venstre er nok en ny og uvant tanke for de fleste i KrF. Men det er ingen god løsning å fortsette der vi er nå, sier Pedersen.

Han mener mye kan skje før votering fredag ettermiddag.

Det er Lavik enig i.

- De delegatene som er valgt, må ha respekt for den tilliten de er vist. De gjorde kjent sitt syn før de ble valgt. Men i KrF er det ikke tradisjon for å binde landsmøtedelegater. Det vil alltid være en viss dynamikk på et landsmøte, sier Lavik.

Seire og tap

I Trøndelag er det ventet solid flertall for Hareide. Spørsmålet er hvor mange delegater mindretallet får. Sogn og Fjordane, Troms og Nordland er også ventet å falle ned på Hareides side. Til uka avgjør Møre og Romsdal, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold.