MÅTTE SVARE: Helsepolitisk talsperson Olaug Bollestad ble sendt i ilden av KrF-ledelsen for å svare for partiets snuoperasjon i saken om reservasjonsrett for fastleger. Det kontroversielle forslaget, som vil gi fastleger en rett - eller mulighet - til å nekte å henvise gravide kvinner til abort, er fortsatt ute på høring. Nå jobber KrF og Høyre med en ny løsning - uten at noen av dem kan skissere hva den vil innebære.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
MÅTTE SVARE: Helsepolitisk talsperson Olaug Bollestad ble sendt i ilden av KrF-ledelsen for å svare for partiets snuoperasjon i saken om reservasjonsrett for fastleger. Det kontroversielle forslaget, som vil gi fastleger en rett - eller mulighet - til å nekte å henvise gravide kvinner til abort, er fortsatt ute på høring. Nå jobber KrF og Høyre med en ny løsning - uten at noen av dem kan skissere hva den vil innebære. Foto: Audun Braastad / NTB scanpixVis mer

KrF vil la reservasjonslegene fortsette som før

Før ny lov kommer på plass, mener KrF at dagens regelverk gir fastleger mulighet til fortsatt å reservere seg mot å henvise til abort.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det på tross av at helseminister Bent Høie (H) har gjort det klart at fastleger idag ikke har mulighet til å nekte henvisning til abort.

Det er uklart hvor mange fastleger som reserverer seg, men det skal anslagsvis være rundt 200.

LES OGSÅ: Krever at Høie håndhever reservasjonsforbud

Den rødgrønne regjeringen presiserte i 2011 at fastleger ikke kan reservere seg, etter en tids uklarhet om hva som var gyldig praksis.

I går åpnet krF-leder Knut Arild Hareide for å droppe det omstridte reservasjonsforslaget, i dag tidlig sa Høie at det ikke blir noen reservasjonsmulighet, og i formiddag redegjorde KrF for saken.

Dagbladet møtte helsepolitisk talsperson Olaug Bollestad etter pressekonferansen. I påvente av enighet om en ny løsning, med påfølgende lovendring, vil imidlertid ikke Bollestad råde fastlegene som reserverer seg i dag, til å stanse med det.

- En god del fastleger i dag, kanskje så mange som 200, praktiserer en eller annen form for reservasjon. Vil KrF i dag si til dem at de må stanse denne praksisen, og vente på den nye løsningen som KrF og Høyre skal komme fram til?

- Vi har sagt at vi skal komme med en løsning som skal ivareta de ulike hensynene.

- Men en hel del leger praktiserer dette i dag i ulike former. Vil du, som helsepolitisk talsperson i KrF, i dag si til dem at de må slutte med det, og vente til dere har kommet fram til en løsning?

- Vi forholder oss til situasjonen i dag, og legene forholder seg til regelverket i dag. Også må vi komme fram til en avtale, og så tar vi det derfra.

- Så KrF mener det er greit at fastlegene reserverer seg også fram til dere har kommet opp med en endelig løsning for reservasjon?

- De må jo forholde seg til situasjonen slik den er i dag, og det gjør de.

- Men dersom situasjonen i dag gir rett til å reservere seg, hvorfor kom KrF og regjeringen i høst med et forslag om nettopp å innføre reservasjonsrett?

- Ordningen med reservasjonsmulighet har fungert i mange kommuner fram til 2011, da det kom en innstramming fra den rødgrønne regjeringen. Vi vet jo lite om dette er praktisert i kommunene etter dette. I den grad det er det, har det ikke kommet klager på det. Vi har ønsket å gå tilbake til praksisen før innstrammingen, og få på plass en ryddig ordning som ivaretar samvittighetsfriheten til fastleger, sier Bollestad.

LES OGSÅ: Høie: - Vi skal røyke dem ut

- Ikke latt oss presse Overfor Dagbladet avviser Bollestad at KrF har latt seg presse til å droppe forslaget - verken av Høyre eller det store folkelige engasjementet. Hun sier likefullt at hun har forståelse og respekt for reaksjonene som har kommet.

- Nei, KrF har ikke latt seg presse. Vi har opplevd et enormt engasjement i denne saken, både i folket og i høringsrunden.

- Men det engasjementet har gått mot KrFs syn - både i høringsrunde, i folket og i Høyre, som dere har inngått avtalen med.

- Ja, men samtidig er det viktig for KrF å knesette to ting: Det ene, som vi har sagt hele veien, er at denne saken ikke er en omkamp om abortloven. Det handler om at vi i liberalt demokrati skal ha rom for samvittighetsfrihet, og vi vil ha en løsning der også leger skal ha mulighet til å slippe å handle mot sin samvittighet i spørsmål om liv og død. Og når vi snakker om samvittighetsfrihet i et liberalt demokrati, så utfordrer det KrF også, fordi vi - også de gangene vi er i flertall - må ha respekt for synet til et mindretall. Så jeg er opptatt av å knesette det prinsippet, det er en menneskerett, og det ønsker KrF å holde fast ved.

LES OGSÅ: Fastleger nekter å lystre Høie

Tror på løsning - Selvfølgelig har jeg forståelse og respekt for det store engasjementet vi har sett, både i 8. mars-toget og i leserinnlegg, blogger og aviser. Men samtidig så har jeg stor respekt for, og KrF har stor respekt for, samvittighetsfriheten i et liberalt demokrati. Og når det går an å forene de to tingene, og det er det vi prøve å finne fram til nå, så må vi i et demokrati være glad for at det går an.

Under dagens pressekonferansen framholdt Bollestad og KrF-nestleder Dagrun Eriksen at tidspunktet partiet har valgt for å trekke forslaget, blant annet er valgt av respekt for den pågående høringsrunden, som går ut i neste uke.

Hun er ikke med på at KrF burde ventet til høringsrunden var over, for så å evaluerer alle innspillene før de bestemte seg for å gå videre med forslaget, eller trekke det.

- Vi har tatt til oss mange av høringsuttalelsene, og vi er i en prosess og vi skal ta med oss det som kommer fram til 1. mai. Så tenker vi at det er viktig å skissere en løsning som ivaretar begge deler. Da har vi gjort det som var avtalen, sier Bollestad.

Verken KrF eller Høyre ville i dag si hva den nye løsningen skal innebære - eller når den blir klar.

Både Aftenposten og NRK mener imidlertid å vite hvordan løsningen blir, nemlig at hele legehenvisningen fjernes.