ENIGE: KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
ENIGE: KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

KrFs «seire»: Dette er de enige om

Pensjonister og barnefamilier får mer i neste års statsbudsjett

Budsjettavtalen ble til slutt godkjent av alle de borgelige stortingsgruppene sent tirsdag kveld. Godt på overtid ble endringene presentert på Stortinget.

Det har vært stor spenning knyttet til hvilke endringer KrF ville få fram, og mye hadde allerede kommet fram i media. NRK avslørte blant annet at KrF har fått tilbud om å flytte på 4,3 milliarder korner i forhandlingene.

STATSBUDSJETTET 2019: KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Dette har de blitt enige om. Video: NTB Scanpix. Vis mer

Dette er noen endringene det har blitt enighet om:

Kutter moms for netthandel: Den momsfrie grensen på 350 kroner for netthandel skal fjernes, men først fra 1. januar 2020. Ifølge KrFs eget budsjett kan fjerningen av grensen gi en merinntekt for staten på 750 milloner kroner. I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.

- De som jobber i handelsnæringa vil få bedre vilkår og det vil forhåpentligvis gi enda større verdiskapning for norske arbeidsplasser, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under pressekonferansen. .

Barnetrygden økes med rundt 1000 kroner i året, uavhengig av inntekt. Dette skal skje fra 1. mars. Det blir dermed ikke en økning på 3.200 kroner slik KrF har ønsket. Samtidig har KrF fått gjennom den første økningen i barnetrygden på flere tiår.

Skatteøkning: Økningen av barnetrygden skal, ifølge NRK, finansieres av en skatteøkning for alle som tjener over 950 000 kroner. De med aller høyest inntekt vil få opptil 900 kroner i skatteøkning.

Omlegging av barnetillegget for uføre: Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

Flere lærere og barnehageansatte: Det vil også bli et kraftig løft for kommuner, forteller Ropstad. Kommunene vil få bevilgninger til å kunne ansette flere i barnehagene og neste høst vil det være cirka to tusen flere lærere enn da den store lærersatsinga starta. Om lag en halv milliard kroner skal gå til lærernorm, barnehagenorm og skolehelsetjenesten.

KrF har også fått gjennomslag for en mentorordning for nye lærere, som innebærer at erfarne lærere kan bruke tid til å bistå nyutdannede i deres første år som lærere.

Bredbåndstilskudd: Bevilgningen til bredbåndstilskudd i kommunene øker med 100 millioner kroner.

Engangsstønad øker: Det vi bli en økning i engangsstønaden, som er foreldrepenger for de har vært lite i arbeid.

- Den øker fra 63 000 til 83 000 fra januar, sier Ropstad.

Minstepensjonene vil øke for enslige alderspensjonister med 4000 kroner i åretfra 1. september 2019. Bostøtte økes også, slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon.

Det skal også opprettes et eldreombud, med utgangspunkt i modellen barneombud, som skal være med å sikre en bedre seniortilværelse.

- Det betyr mye for det er mange av de enslige minstepensjonistene som lever under fattigdomsgrensa, sier Ropstad.

Stopper utflagging: At den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger ikke gjennomføres, innebærer at fergerederiet Color Line ikke får flagge ut til NIS, det norske internasjonale skipsregisteret. I stedet må rederiet fortsette i det ordinære norske skipsregisteret (NOR). Det er en seier for KrF og Frp, og innebærer at rederiet ikke vil kunne bytte ut rundt 700 norske ansatte med billigere utenlandske ansatte. Høyre frykter imidlertid at vedtaket øker faren for at enda flere arbeidsplasser forsvinner.

Statsministeren har selv forsvart forslaget i Stortinget:

- ALLMENT RASERI: KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Dette har de blitt enige om. - Det var et allment raseri! Og de sier de vil være samarbeidspartner i framtiden, og så gjør de noe sånt, sier Carl i Hagen til Dagbladet etter at gruppemøtet er over. Han sikter til kuttet i taxfree-kvota. Video: NTB Scanpix. Vis mer

- Vi har tatt selskapets egne ord for gitt. Nemlig at vi står i fare for å miste en stor norsk bedrift med flere arbeidsplasser i Norge om vi ikke gjør det mulig å endre registrering i fergetrafikken. Og vi gambler ikke med 2.400 arbeidsplasser (på land), sa Solberg i oktober.

Krymper kvota: KrF valgte å stemme for AP-forslaget om å endre taxfree-reglene. Regelen om at tobakkskvota kan byttes inn i mer vin forsvinner fra 2020.

Kuttet i taxfreekvoten som KrF stemte for har provosert i Frp. Det samme har budsjettenigheten om å fjerne momsfri netthandel. Frps gruppemøte pågikk på overtid da pressekonferansen skulle ha startet klokka 21.

- Det var et allment raseri, sier Carl I. Hagen til Dagbladet etter at gruppemøtet er over. Han sikter til taxfreekuttet.