RØDE, BLÅ OG GULE: I det sammenslåtte Agder KrF fikk parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli i opposisjon fem delegater, som han kaller gule, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, også fra Agder, fikk ni delegater og partileder Knut Arild Hareide fire delegater. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
RØDE, BLÅ OG GULE: I det sammenslåtte Agder KrF fikk parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli i opposisjon fem delegater, som han kaller gule, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, også fra Agder, fikk ni delegater og partileder Knut Arild Hareide fire delegater. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpixVis mer

Striden i KrF

KrFs «tredje mann» frykter splittelse. - Ap og SV er ikke en kombinasjon vi bør gi makt

«Den tredje mann» i KrF-thrilleren, Hans Fredrik Grøvan, advarer landsmøtet mot å gå inn i en regjering som gir SV vippemakt og som vil splitte KrF.

KrFs parlamentariske nestleder mener KrF bør samle seg og bli et mer offensivt og røffere opposisjonsparti, og i alle fall ikke gå inn i regjering med Ap og Sp.

KRF: - Avstanden til Frp er for stor, sier knut Arild Hareide. Video: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- SVs rolle i det alternativet som Knut Arild Hareide går inn for, er sterkt underkommunisert. En regjering ledet av Jonas Gahr Støre vil bli en mindretallsregjering som vil bli helt avhengig av SV. Vi kan ikke forvente at regjeringspartiene, hvis de blir kastes, vil bli samarbeidsvillige. I synet på de viktigste verdispørsmålene for KrF, går SV i en helt annen retning enn oss, sier Grøvan til Dagbladet.

DEN TREDJE MANN: KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan peker ut en tredje vei for KrF, som han mener vil være samlende for et parti som er kastet ut i en splittende prosess: Foto: Lars Eivind Bones
DEN TREDJE MANN: KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan peker ut en tredje vei for KrF, som han mener vil være samlende for et parti som er kastet ut i en splittende prosess: Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

- Ap og SV er ikke en kombinasjon vi bør gi makt. Det var aldri et tema i valgkampen som ble tydelig kommunisert at KrF skulle gå inn i en Ap-ledet regjering med SV på vippen. Etter betydelige gjennomslag med denne regjeringen kan vi ikke kaste Erna. Det vil velgerne ikke forstå. KrF må isteden bli mye tøffere i den rollen vi har i Stortinget. Det er også et retningsvalg, sier Grøvan.

Må samle, ikke splitte KrF

Han mener også hans «tredje vei» kan samle partiet som nå er delt på midten.

- Vi må samle og bygge partiet, og ikke bidra til avskalling og splittelse. Det har vært en uryddig prosess som har skapt sår. Så får vi en prosess fram til 2021 der velgerne før valget får beskjed om retningsvalg, sier Grøvan.

Fredag fikk Grøvans såkalte tredje alternativ, å forbli i opposisjon, større oppslutning enn Hareides råd i Agder, med fem mot fire delegater til landsmøtet. I Nordland i går fikk Grøvan en delegat.

Til sammen har Grøvan ved inngangen til den siste, dramatiske uka, sikret støtte fra 26 delegater.

Mens Hareide-tilhengere i opptellingene kalles røde, og tilhengerne av nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kalles blå, bruker Grøvan partiets gule farge.

Grøvan slåss nå for at alternativet blir votert over som ett av tre alternativer. Men siden Grøvan har sagt at han, hvis hans forslag faller, vil støtte «blå» side, spekuleres det nå i hvordan Grøvan-forslaget vil virke inn på landsmøtet. Per nå har de fleste Grøvan-tilhengerne sagt at de sekundært vil gå inn i dagens regjering.

Mandag står slaget i Akershus, Vestfold og Oslo. Tirsdag avsluttes de ekstraordinære årsmøtene i Østfold.

- Jeg støtter Hareide, og har ikke sett at så mange har flagget et ønske om Hareides alternativ her i Akershus. Men hvis styrkeforholdet mellom røde og blå blir veldig jevnt, kan det jo tenkes at ledelsen vil mene at mandatet er uklart og at Grøvans alternativ automatisk blir løsningen, sier leder i Akershus KrF, Arne Willy Dahl.

- Jeg er redd for at hvis frontene mellom de røde og de blå blir for harde, kan det føre til at flere tror at det å bli der vi er nå, er det trygge valget. Men hele partiledelsen har rådet partiet om å gå inn i regjering, selv om de peker ulik vei. Å forbli i opposisjon er ikke det trygge valget, verken nå eller fram mot 2021, sier leder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle.

Leder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten, vil at KrF ønsker regjeringsforhandlinger med dagens regjering. Men han mener i likhet med Grøvan at prosessen har vært uryddig og splittende. Han tror derfor Grøvans alternativ kan framstå som en løsning for stadig flere.

- Det har gått for fort. Partiledelsen og den administrative ledelsen har kastet oss ut i en prosess uten at man hadde klart for seg hvordan den skulle foregå. Det har vært ulike modeller i fylkespartiene. Det burde vært klare retningslinjer fra starten av, før lokallagene valgte delegater, sier Høidebraaten.

BLÅ OG GULBLÅ: Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad ( til venstre) vil gå inn i dagens regjering, det samme vil leder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug ( i midten). Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan vil primært at KrF forblir i opposisjon uten å felle Erna Solberg-regjeringen, men vil sekundært støtte de blå. Foto: Lars Eivind Bones.
BLÅ OG GULBLÅ: Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad ( til venstre) vil gå inn i dagens regjering, det samme vil leder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug ( i midten). Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan vil primært at KrF forblir i opposisjon uten å felle Erna Solberg-regjeringen, men vil sekundært støtte de blå. Foto: Lars Eivind Bones. Vis mer

Blå og røde velger gult?

Han støtter Grøvans krav om en annen voteringsform enn den landsstyret har anbefalt, og tror Grøvan-alternativet kan vokse i oppslutning.

- Jeg liker ikke den voteringsordningen man han lagt opp til, der man skal stemme for eller mot å gå i regjering, uansett retning. Jeg mener man bør stemme over tre alternativer. Så kan man sette de to som får flest stemmer mot hverandre. Hvis frykten for å tape blir enda sterkere enn ønsket om å vinne, kan både blå og røde hoppe over på Grøvans alternativ, sier Høidebraaten.

Han mener primært at KrF bør forhandle med dagens regjering.

- For meg er ønsket om å gå inn i Erna Solbergs regjering større enn frykten for å gå inn i en Støre-ledet regjering. Men det er underkommunisert at vi vil bli avhengige av SV, og frykten for Frp er noe overkommunisert. Jeg er enig i at Sylvi Listhaugs retorikk er forkastelig.

- Men slik hun uttaler seg, argumenterer hun for at Frp skal tre ut av regjeringen. Jeg kan vanskelig se at hun snakker på vegne av Frp ved å gjøre dette, selv om hun er nestleder, sier Høidebraaten.

Fylkesstyret i Østfold KrF har lagt opp til at delegatene skal velges slik at de representerer både flertall og mindretall i fylkespartiet, men Høidebraaten understreker at årsmøtet selv avgjør.