- Krigen er kvinnefrigjøring

OSLO/OS (Dagbladet): Sjefen for forsvarsspørsmål på Stortinget, Marit Nybakk (Ap), støtter krigen i Afghanistan. Ikke minst fordi det er en frigjøringskrig for undertrykte kvinner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den forsvarspolitiske toppeliten i Norge består i dag av tre kvinner. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold, lederen for Stortingets forsvarskomité, Marit Nybakk og nestlederen i samme komité, Åse Wisløff Nilssen (KrF).

Det har vist seg å være en knallhard trio. Det er nemlig de tre som har det politiske ansvaret for at Norge har sendt spesialstyrker, mineryddere og transportfly til Afghanistan. Og fra 1. oktober er norske jagerflygere på plass med sine F16-fly for å bombe bakkemål i det krigsherjete landet.

Ansvar

Som leder av Stortingets forsvarskomité er det Nybakk som har hovedansvaret for å påse at statsråd Krohn Devold og Forsvarsdepartementet opptrer i tråd med de retningslinjer Stortinget har trukket.

- Vi andre får lite informasjon om hva som skjer i Afghanistan, antall døde, norske styrkers rolle etc. Er du fornøyd med informasjonen, og får du den informasjonen du ber om?

- Jeg får den informasjonen jeg ber om.

- Vet du om de norske spesialstyrkene har deltatt i regulære trefninger?

- Nei. Så godt informert er jeg ikke.

- Hvorfor det?

- Informasjonen får jeg ved å ringe til Forsvarsdepartementet. Der får jeg uformelle brifinger fra forsvarsminister Krohn Devold. Jeg får svar på mine spørsmål. Dette med spesialstyrkene har vært et ømtålig emne. Av hensyn til soldatenes og deres familiers sikkerhet har man ikke ønsket å gå ut med informasjon. Men jeg vil anta at de har vært involvert i trefninger. Vi stilte spesialstyrker til rådighet som skulle stå under amerikansk kommando. Da må vi vel forvente at de deltok i kamp i den tida de var der.

- En frigjøringskrig

- Du vet ikke om alt som foregår i Afghanistan, men du støtter krigen likevel?

- Det å gå til krig er som oftest en fallitterklæring, men noen ganger er det nødvendig. Afghanistan er et slikt eksempel. Vi kjemper mot et terrornettverk som representerer alt vi er imot. De bekjemper kvinnerettigheter, menneskerettigheter, utjevning og utvikling, både teknologisk og menneskelig.

- Du nevner kvinnefrigjøring. Hva betyr dette for din støtte til krigen i Afghanistan?

- Dette er en frigjøringskrig, også en frigjøringskrig for Afghanistans kvinner. Så kvinneaspektet er sentralt for meg. Jeg har i mange år vært opptatt av Taliban-regimets ekstreme undertrykking av kvinner. Her i Vesten lukket vi øynene for den groteske behandlingen kvinner ble utsatt for fordi det ikke rammet oss. Så kom 11. september og seinere den USA-ledete krigen for å bekjempe Taliban-styret og terrornettverket al-Qaida. Dette var en helt nødvendig krig. Al-Qaida er en av de største truslene mot kvinnerettigheter i vår tid. Så ja, kvinneaspektet er en av grunnene til mitt engasjement og min støtte.

- Det er litt spesielt at du og to andre kvinner har ansvar for å sende norske gutter ut i krigen?

- Jo, det er veldig spesielt. Men det har ikke vært noen ulempe. Jeg mener kvinner tilfører Forsvaret en helt annen ikkevoldstanke. Dersom flere andre land får kvinner inn i slike posisjoner, vil vi nok se at saker og ting blir endret.

- Men for Afghanistan-krigen gjør det ingen forskjell?

- Her snakker vi om å bekjempe et svært mektig terrornettverk med mektige allierte. Det er en veldig viktig kamp. Men så må vi samtidig trå varsomt. USA må passe på at de ikke setter hele denne internasjonale aksjonen i fare. Feilbombing som rammer sivile, er en alvorlig ting som kan få negative konsekvenser.

- Truer demokratiet

- Også norske piloter kan komme til å slippe bomber på feil sted. Det er i strid med folkeretten å drepe sivile i en krig så sant det ikke er tvingende nødvendig. Hvordan forholder du deg til det?

- Jeg har tillit til at norske piloter ikke bomber sivile. Skulle mot formodning likevel skje, svekker det vår kamp mot terrorismen. All krig er problematisk, men noen ganger må vi gripe inn. Dette er et slikt tilfelle.

- Stadig flere, både fagmilitære, forskere og politikere rundt om i Europa, er skeptiske til krigføringen. Her hjemme er vi ikke det. Hvorfor?

- Et bredt Stortingsflertall støtter Norges deltakelse i denne operasjonen. Som leder i forsvarskomiteen gjør jeg også det. Jeg vil gå langt i å hindre regimer som Taliban - og terrornettverk som al-Qaida - i å spre sin terror. Deres handlinger truer alle demokratiske regimer. Men: vi må være varsomme.

FULL STØTTE: - Kvinneaspektet er en av grunnene til min støtte til krigen i Afghanistan, sier lederen av Stortingets forsvarskomité, Marit Nybakk, som i helga besøkte Landsskytterstevnet i Os utenfor Bergen.