Kriger i blinde

Forsvaret er pålagt et tallfestet mål for å øke andelen innvandrere. Samtidig har de forbud mot å telle.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Ingen vet hvor mange flerkulturelle som finnes i forsvaret. Det eneste tallet som er offentliggjort, står i «Forsvarsdepartementets handlingsplan for økt rekruttering av personer med innvandringsbakgrunn til Forsvaret». Den kom i 1998, for seks år siden.

Fra 1995 til 1998 søkte tilsammen 15 000 nordmenn på 6000 befalsskoleplasser. Blant disse hadde bare 60 søkere innvandrerbakgrunn (0,4 prosent). Bare 20 av disse fikk plass. Det er 0,33 prosent rekruttering over tre år.

Handlingsplanen fastslo en målsetning om at innen 2001 skulle fire prosent av alle befalsskoleelever ha innvandrerbakgrunn. 5 prosent av de sivile ansettelsene skulle gis til personer med innvandrerbakgrunn, og 2 prosent av lærlingeplassene skulle tilfalle samme gruppe.

Famler i blinde

I dag, snart tre år etter at målet skulle være nådd, aner ingen hvordan det har gått. Lovverket og Datatilsynet forbyr Forsvaret i å registrere søkere og ansatte ut i fra etnisk bakgrunn. Det samme lovverket hindrer dem i å markedsføre seg spesielt mot gruppen de ønsker å rekruttere flere i fra. De har rett og slett ikke lov til å se om de lykkes. Og knapt nok lov til å si «dere er vi spesielt interessert i».

- Vi gjorde et forsøk på å oppdatere statistikken for noen år siden. Men da satte Datatilsynet foten ned. Da prøvde vi oss på en undersøkelse bassert på frivillighet, der folk kunne registrere seg selv. Men vi ga opp. Det hele ble for usikkert, opplyser underdirektør Kåre Helland-Olsen i Forsvarsdepartementet.

- Ikke flinke

Tross manglende statistikk: Forsvarsledelsen er ikke i tvil om at de ligger langt i fra målet.

FRUSTRERT: General Thomas Colin Archer mener Forsvaret har vært for dårlig til å rekruttere innvandrere. Smtidig mener han det er frustrerende at de ikke har lov til å sjekke om de lykkes.Foto: SCANPIX
FRUSTRERT: General Thomas Colin Archer mener Forsvaret har vært for dårlig til å rekruttere innvandrere. Smtidig mener han det er frustrerende at de ikke har lov til å sjekke om de lykkes.Foto: SCANPIX Vis mer

- Forsvaret skal gjenspeile samfunnet. Det gjør vi ikke i dag. Vi har rett og slett ikke vært flinke nok til å se innvandrere som en ressurs, sier general Thomas Colin Archer.

- Vi vet ikke hvor mange innvandrere vi har i forsvaret i dag, men vi er lang fra målet på 4 prosent. Vi har ikke gjort så godt vi kan de siste årene. Vi kunne selvfølgelig kvotert inn innvandrere, men det tror jeg er en svært dårlig ide. Vi kan ikke velge innvandrere bare på grunn av bakgrunnen. Det ville ført til rasisme innad. De må kvalifisere seg på lik linje som alle andre. Men det er vår oppgave å sørge for at det er nok søkere med innvandrerbakgrunn, sier generalen.

- Frustrerende

- Det er frustrerende at vi ikke får målt om handlingsplanen har vært vellykket. Vi burde kunne målt tro og etnisitet for å få en bekreftelse på om det vi gjør er riktig. Likevel: fokus og bevissthet innad er det viktigste, så får det heller gå litt sakte i riktig retning, mener Archer.

Han mener innvandrere vil fylle en viktig rolle i Forsvaret framover.

- Våre oppgaver forandrer seg hele tiden, og for å klare dem er vi avhengig av et flerkulturelt forsvar. Vi har oppdrag i hele verden. Flere innvandrere vil bidra til bedre kulturforståelse. At vi har folk med kunnskap om det landet og den kulturen vi er i, er uvurderlig. Dessuten opplever vi at vi mye lettere får innpass hos lokalbefolkningen når vi viser at vi komer fra et flerkulturelt land, sier han.

- Hvorfor er det så få innvandrere i Forsvaret i dag?

- Først og fremst tror jeg det er mange innvandrere som ikke vet hva Forsvaret kan tilby dem. Vi må bli flinkere til å oppsøke moskeer og skoler med informasjon. Men det er også en intern prosess. Vi må bli mer bevisst på at vi trenger innvandrere, at det ikke bare er et ønske om å være politisk korrekt, men at vi faktisk blir bedre istand til å gjøre jobben vår da. Men det tar tid for en såpass ensartet yrkesgruppe som Forsvaret tross alt er, å bli bevisst dette. Det må en kulturendring til. Jeg tror ikke på en kjempekampanje som koster mye, dette er en seig prosess som må gå sakte nettopp fordi det handler om en kulturendring i Forsvaret, sier General Thomas Colin Archer.

annonse

SJELDENT SYN: I 1998 stod Alpha Nyan gardevakt utenfor Slottet. Det vakte oppsikt, forteller han Dagbladet.no. Det samme året fikk Forsvaret sin målsetning om å rekruttere langt flere personer med innvandringsbakgrunn. Men de har ikke lov til å se etter hvor mange de har.Foto: FORSVARET
FRUSTRERT: General Thomas Colin Archer mener Forsvaret har vært for dårlig til å rekruttere innvandrere. Smtidig mener han det er frustrerende at de ikke har lov til å sjekke om de lykkes.Foto: SCANPIX
FIKK IKKE LOV: Underdirektør Kåre Hellan-Olsen i Forsvarsdepartementet sier det ikke er laget noen statistikk etter at målsetningen ble framlagt i 1998.Foto: Forsvaret