Krigserklæringen fra Bush

USAs president George W. Bush talte til nasjonen umiddelbart etter at de første rakettene rammet Bagdad. Her er hans erklæring i sin helhet:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjære medborgere

I dette øyeblikket har amerikanske og samarbeidende lands militære styrker startet operasjoner for å avvæpne Irak, for å frigjøre det irakiske folk og for å forsvare verden mot en alvorlig fare. På mine ordre har koalisjonsstyrker begynt å angripe utvalgte militære mål for å undergrave Saddam Husseins muligheter til å føre krig. Vi er i den innledende fasen til en bred og samordnet operasjon.

Mer enn 35 land gir avgjørende støtte til operasjonen, alt fra bruk av marine- og flybaser, til etterretning og til å stille angrepsstyrker til disposisjon. Alle deltakende nasjoner har påtatt seg plikten og deler æren ved å tjene vårt felles forsvar.

Til alle kvinner og menn i de amerikanske styrker i Midtøsten; freden i en vanskelig verden avhenger nå av dere. Tilliten er plassert på rett sted. Fienden dere vil møte vil lære å kjenne deres kunnskap og mot. Folket dere skal frigjøre vil møte ærerike amerikanske tropper av rent hjerte.

I denne konflikten møter USA en fiende som ikke forholder seg til krigens regler eller etiske standarder. Saddam Hussein har plassert irakiske soldater og utstyr i sivile områder. Han bruker uskyldige kvinner, menn og barn som menneskelige skjold; en grusomhet mot sitt eget folk. Jeg vil at mine medborgere og resten av verden skal vite at koalisjonsstyrkene vil unngå alle forsøk på å skade sivilbefolkningen.

Angrepet som nå er innledet i vanskelig terreng like stort som California kan vare lenger og bli vanskeligere enn hva enkelte tror. Å hjelpe irakerne til å få etablert et samlet, stabilt og fritt land vil kreve nærvær over tid. Vi kommer til Irak med respekt for dets borgere, med respekt for deres leveform og for deres religiøse tro. Vi har ingen andre ambisjoner i Irak enn å fjerne trusselen og overlate kontrollen i landet til dets egne innbyggere.

Jeg vet at familiene til våre soldater ber til Gud om at de må vende tilbake raskt og i god behold. Millioner av amerikanere ber sammen med dere for at deres kjære skal vende trygt tilbake og for at uskyldige liv skal bli spart. Det amerikanske folk er takknemlig for det offer dere yter, og jeg kan love dere at vårer styrker skal vende tilbake så snart jobben er gjort.

Vår nasjon går nølende inn i denne konflikten. Men vårt mål er klart. Det amerikanske folk og de samarbeidende land vil ikke leve på et kriminelt regimes nåde; et regime som truer freden med massmordets våpen.

Vi vil møte trusselen med vår hær, med vårt flyvåpen og med vår marine, slik at vi ikke senere må trenge brannvesen, politi og leger i gatene i våre egne byer.

Krigen er nå et faktum, og den eneste måten å unngå at dette skal vare lenge, er besluttsomhet. Og jeg forsikrer dere om at dette ikke vil bli en halvgjort krig. Vi aksepterer ikke annet enn seier.

Mine kjære medborgere; vi vil mestre farene mot vårt land og mot resten av verden. Vi vil komme gjennom denne farlige tiden og fortsette arbeidet for fred. Vi vil forsvare friheten. Vi vil bringe frihet til andre. Og vi vil vinne.

Gud velsigne Amerika og alle som forsvarer vårt land.

(NTB)

KRIGSERKLÆRINGEN: I krigserklæringen lovet USAs president George W. Bush en «bred og samlet kampanje» for å avvæpne Bagdad og velte Saddam Hussein.