Kriminalitet og innvandrere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statistisk sentralbyrå har lagt fram en undersøkelse om kriminalitet i innvandrerbefolkningen og den norske befolkning. Overflatisk sett er resultatet mer enn betenkelig: Mens antall gjerningsmenn er 27 pr. 1000 blant norske nordmenn, er det tilsvarende tallet 55 pr. 1000 for innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn, som her betyr menn fra Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Tyrkia. Men det samlete antall gjerningsmenn fra denne gruppen er bare 3800. Den relativt høye kriminaliteten må følgelig ikke leses som en generell karakteristikk av innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn.
  • Videre viser det seg at vel halvparten av gjerningsmennene ble tatt for mindre forseelser, såsom kjøring uten førerkort, nasking osv. Som SSB gjør oppmerksom på, har nok dette sammenheng med at de blir hyppigere kontrollert enn nordmenn som ser mer «vanlige ut». Historien om somalieren som ble stanset av politiet 17 ganger på grunn av sine fine sykkel, er kjent.
  • Men også når det gjelder alvorlige forbrytelser, er gruppen ikke-vestlige innbyggere overrepresentert i forhold til folketallet. Det gjelder særlig voldsforbrytelser begått av ungdom. Dette er noe vi i høyeste grad må ta alvorlig.
  • Som SSB selv gjør oppmerksom på, må kriminaliteten ses i sammenheng med levekårene til innvandrerbefolkningen. Der finner vi høyere arbeidsløshet, lavere gjennomsnittsinntekt, mer utbredt isolasjon og et større antall nervøse lidelser enn i befolkningen for øvrig. Ungdomsvolden er utslag av at såkalte andre generasjons innvandrere ikke så lett finner seg til rette i det landet de er borgere av, noe storsamfunnet må ta sin del av ansvaret for.
  • Undersøkelsen blir nok tema i valgkampen. Ikke alle vil lese den slik en statistikk må leses, med forbehold om forhold som ikke kommer fram i tallene. Hvis man vil bruke undersøkelsen til å argumentere for at innvandrerne skal «sendes hjem», har man tapt allerede i utgangspunktet. Lest med slike briller, viser den at de mest lovlydige blant oss kommer fra USA og Oseania. Det er følgelig nordmenn som må «reise hjem», om Norge skal bli mindre kriminelt. Mot kriminaliteten i innvandrerbefolkningen hjelper helst arbeid, aksept og integrasjon.