Kriminelle kvinner - lovlydige menn

Hver femte som ble siktet for narkotikalovbrudd i 1996 var en kvinne. Kvinnenes andel av de siktede øker, og høyest er kvinneandelen innenfor vinningskriminalitet og narkotikalovbrudd. Samtidig blir færre menn siktet for kriminelle handlinger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 1996 siktet politiet 67 200 personer for lovbrudd. 10 600 av disse var kvinner. Antall siktede kvinner er det høyeste som er registrert for ett år. Mens kvinnenes andel av de siktede øker, registrerer Statistisk sentralbyrå en liten nedgang i antallet siktede menn. I 1992 var kvinneandelen 12 prosent, i 1994 litt over 13 prosent, og i 1996 var den økt til nesten 16 prosent.

Flest tyverier

I fjor ble flest kvinner siktet innenfor kategorien «annen vinningskriminalitet», som blant annet omfatter tyverier og naskerier. Lavest kvinneandel finner vi blant sedelighetslovbrudd og arbeidsmiljøkriminalitet, der færre enn en av 50 var kvinne.

  Kvinner blir gjennomsnittlig siktet for mindre grove lovbrudd enn menn, men kvinneandelen blant de siktede for mer alvorlige lovbrudd har økt fra litt under 11 prosent i årene 1992-1994, til nesten 14 prosent i 1996.

  Siktede personer er personer som politiet antar er skyldig i lovbruddet, men som ikke nødvendigvis blir tiltalt eller straffet.

(NTB)