Kriminelle meddommere?

SKIEN (Dagbladet): I Agder lagmannsrett og Skien og Porsgrunn byrett sitter det trolig flere meddommere med kriminelt rulleblad.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ingen av by-kommunene har foretatt noen kontroll av de 1544 meddommernes vandel eller rulleblad. Dommerne er således ulovlig valgt, mener Justisdepartementet.

Dermed er det mer enn sannsynlig at straffedømte i dag sitter som meddommere i byretten og lagmannsretten; personer som etter domstolloven ikke har lov til å sitte der.

Personer som de siste ti åra er straffedømt ved ubetinget fengselsstraff, er avskåret fra å bli oppnevnt til lekdommere i by- og lagmannsrett.

Vedgår

Det er formannskapene i kommunene som utnevner meddommere og medlemmer til lagretten. I begge de store grenlandsbyene vedgås det ved formannskapskontorene at man fullt og helt stoler på politikernes vurderingsevne, uten å foreta noen kontroll av personenes vandel eller rulleblad. Dette har vært praksis i lang tid.

Bekrefter

Siri Stabell ved domstolavdelingen i Justisdepartementet bekrefter overfor lokalavisa TA at samtlige av de 1544 lekdommerne er valgt lovstridig.

Byrettsjustitiarius i Skien og Porsgrunn, Asbjørn Nes Hansen, mener det er meget beklagelig at de to store bykommunene ikke har foretatt kontroll av meddommerne.

- Særlig fordi byene er så store og forholdene derfor uoversiktlige, sier han.