Kriminelle østeuropeere bidrar til sterk økning i grove tyverier

Færre anmeldte narkotikaforbrytelser og eksplosiv økning av mishandling i familieforhold. Straffesakstall presentert i dag.

SLIK RANER DE DEG: En mann mister et kort, den eldre kvinnen bøyer seg ned for å ta det opp. En annen mann tar for seg av innholdet i kvinnens veske, og forlater stedet. Overvåkningsbildene er hentet fra Meny på Grønland. Oslopolitiet hadde tidligere i år hadde en stor sak der de utviste 43 rumenere etter store beslag. Foto: OVERVÅKNINGSBILDER
SLIK RANER DE DEG: En mann mister et kort, den eldre kvinnen bøyer seg ned for å ta det opp. En annen mann tar for seg av innholdet i kvinnens veske, og forlater stedet. Overvåkningsbildene er hentet fra Meny på Grønland. Oslopolitiet hadde tidligere i år hadde en stor sak der de utviste 43 rumenere etter store beslag. Foto: OVERVÅKNINGSBILDERVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): På dagens pressekonferanse hos Politidirektoratet presenterte politidirektør Ingelin Killengren og justisminister Knut Storberget, kriminalitets- og straffeutvikling det siste halvåret.

Det ble vist til en negativ økning på flere hold, noe Killengreen og Storberget understreket hadde en direkte årsakssammenheng med politikonflikten som ble løst tidligere i sommer.

- Tallene er ikke like gode som vi kunne ha ønsket, men jeg har full tro på at trenden nå vil snu. Eksternt har politikonflikten fått skylden for den negative endringen. Årsaksforholdet er mer komplisert enn dette - blant annet påvirker et økt antall vinningssaker og et redusert antall narkotikasaker oppklaringsprosenten, sa politidirektør Ingelin Killengreen.

- Ingen god utvikling
En nedgang i oppklaringsprosenten på 3,8 prosent og en reduksjon i antall anmeldelser, spesielt narkotikaforbrytelser, forklares med manglende ressurser i forbindelse med politikonflikten. Det ble totalt anmeldt 132 203 forbrytelser første halvår, det er en økning på 2,5 prosent fra i fjor, men totalt sett en nedgang i en femårsperiode.

- Tallene vi legger frem i dag representerer antall anmeldte forbrytelser, og ikke den reelle kriminaliteten. En sterk nedgang i antallet anmeldte narkotikaforbrytelser er ingen god utvikling og en konsekvens av politikonflikten, sa politidirektør Ingrid Killengreen.

På pressekonferanse i dag ble det poengtert at det har vært en gjennomgående negativ utvikling for første halvår i år.

- Under politikonflikten hadde vi problemer med et mindre bemannet mannskap, og de anmeldte forhold er av mer alvorlig grad, sa Killengreen.

Narkotikaforbrytelser gjenspeiler først og fremst politiets egen innsats, og en lavere politiinnsats antas å være en forklaring på nedgangen i anmeldte narkotikaforbrytelser, ble det opplyst på pressekonferansen.

Østeuropeere bidrar til økt vinningskriminalitet
Blant postene med sterkest økning er grove tyverier fra villaer bemerkelsesverdig høyt. Veksten fra i fjor er hele 23,3 prosent, både Killengreen og Storberget var klar i sin tale at dette er hovedsakelig forbrytelser begått av omreisende kriminelle.

- Årsaken til denne økningen mener vi er omreisende kriminelle, og de gruppene vi har mye oppmerksomhet mot er rumenere, litauere og polakker, sa Killengren.

- Det stjeles verdisaker som norske vinningsforbrytere ikke har sett på som verdifulle tidligere, sa Killengreen.

Antallet registrerte anmeldelser av vinningsforbrytelser har siden 2000 vært på nedgang, men ser nå ut til å ha stabilisert seg. Det at nedgangen ikke fortsetter kan knyttes til omreisende vinningskriminelle.

Ønsker oppmerksomhet rundt økt vold i hjemmet
Storberget ba om en økt oppmerksomhet rundt anmeldelsesforholdet i kategorien vold i nære relasjoner. Det siste halvåret har det vært en økning på hele 80,9 prosent når det gjelder mishandling i familieforhold, og en økning på 84, 9 prosent i kategorien mishandling med legemskrenkelse.

Den kraftige økningen er mye på grunn av endringer gjort i straffloven, som medførte et eget straffebud for vedvarende vold i familieforhold, og nye registreringsrutiner.

- Dette er et punkt jeg vil ha stor oppmerksomhet rundt, sa justisminister Knut Storberget under dagens pressekonferanse.

- En av grunnene til at dette fortjener oppmerksomhet er at det er en type kriminalitet som belaster enormt mange, og svir ekstra sterkt for de som rammes, fortsatte Storberget.

Stiller krav til politiet
Justisministeren understrekte at det er viktig å synliggjøre mulighetene for å anmelde vold i nære relasjoner, slik at man faktisk anmelder forholdet.

- Det er viktig med fokus på å gjøre det lettere å anmelde forholdene, samt beskytte barn og kvinner i etterkant, sa Storberget.

Justisministeren omtalte også den vedvarende politikonflikten som ble løst i juli, og påpekte at nå som de var kommet til enighet var det også forventet resultater.

- Regjeringen stiller krav til politiet og krever resultater, sa Storberget.

PRESENTERTE STRAFFESAKSTALL: Justisminister Knut Storberget (t.v.) og Politidirektoratet ved Ingelin Killengreen, avholdt pressekonferanse om resultater og utfordringer i politietaten, i Oslo torsdag. Foto: Christian Thomassen / SCANPIX
PRESENTERTE STRAFFESAKSTALL: Justisminister Knut Storberget (t.v.) og Politidirektoratet ved Ingelin Killengreen, avholdt pressekonferanse om resultater og utfordringer i politietaten, i Oslo torsdag. Foto: Christian Thomassen / SCANPIX Vis mer