- Kriminelle utlendinger må utvises

- I Norge er vi naive. Det er et enormt gap mellom det folk oppfatter som virkelighet og den faktiske kriminelle virkeligheten. Arne Johannessen og Politiets Fellesforbund vil utvise utlendinger som begår kriminalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den frittalende lederen forv Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, mener samfunnet er tjent med å bruke mer penger på å bekjempe kriminaliteten. - I 1993 ble ble det anslått at krininaliteten i Norge koster omlag 40 milliarder kroner i året Det er dessverre grunn til å frykte at mørketallene i dag er minst det dobbelte - mellom 80 og 100 milliarder kroner, sier forbundslederen.

I dag bruker det norske samfunnet seks milliarder kroner i krininalitetsbekjempende virksomhet.

Det finnes ikke sikre tall på hvor mye kriminalitet koster samfunnet.

- Å bruke noen milliarder mer i kampen mot organisert kriminalitet, vil være en rimelig investering, som vil lønne seg, fastslår Johannessen.

Norsk FBI

Han legger ikke skjul på at debatten internt i politiet gikk på hvilken type kriminalitet samfunnet burde satse på å bekjempe.

- Det holder ikke lenger å måtte velge mellom vanlig politi og politi med spisskompetanse. Skal vi klare å ta opp kampen mot organisert kriminalitet må vi selvfølgelig ha et synlig politi. Men like viktig er det at vi bygger opp kompetanse og har ressurser til å gjøre noe med den avanserte kriminaliteten.

Det første Johannessen mener må gjøres er å opprette et norsk «føderalt» politi - etter FBI-modellen fra USA. Han er enig med Kripos-sjef Arne Huuses, som vil slå sammen Økokrim, Kripos og deler av Oslo politidistrikt. - Samtidig bør deler av Politiets sikkerhetstjeneste (Tidligere Politiets Overvåkingstjeneste) legges under samme paraply. Først når vi samler ressursene og organiserer politiet på en moderne og effektiv måte, får en tydelig ledelse med et mål, kan vi knuse den organiserte kriminaliteten i Norge, sier Johannessen.

- Åpent for kriminelle

Forbundslederen mener det er fire årsaker til at Norge er spesielt interessant for kriminelle.

  • Økonomien i Norge er god.

  • Politibemanningen i Norge er lav.

  • Politimetodene i Norge er for dårlige.

Politikere i Norge er naive og forstår ikke den kriminelle faren som truer.

- Våre politikere er i virkeligheten på en annen kanal og lever med sin egen oppfatning, sier Arne Johannessen.

- De (politikerne, red. anm.) har ikke forstått at organisert kriminalitet velter inn over oss.

Johannessen peker på det faktum at den sofistikerte organiserte kriminaliteten har ressurser og bruker alle midler for å tjene penger.

- Vår utfordring er å bekjempe kriminalitet. Skal vi klare det, trenger vi ressurser, kompetanse og handlekraft.

- Du er ikke redd for at Norge skal bli en politistat?

- Nei! Selvfølgelig skal vi ha en kvalitetssikring av politiet. Hvis vi skal knuse kriminaliteten må vi bruke de virkemidlene som trengs, sier Johannessen.

-Skyr ingenting

- Spørsmålet er hvor langt vi skal la det gå i Norge. Fortsatt har vi mulighet til å demme opp for den alvorlige kriminaliteten. Men da må vi handle nå.

- Er det nordmenn eller utlendinger som representerer faren?

- Selvfølgelig er det også nordmenn som bedriver organisert kriminalitet. Likevel ser vi «vår nye landsmenn» tar med seg holdninger og adferd som vi ikke ønsker i Norge. Det er et faktum at utenlandske, kriminelle organisasjoner etabler seg her. De skyr ingenting for å oppnå fortjeneste.

- Hva bør det norske samfunnet gjøre med utenlandske kriminelle som kommer til Norge?

- De bør umiddelbart utvises. Samtlige som begår kriminelle handlinger som kvalifiserer til fengselsstraff bør utvises, sier Arne Johannessen.

- Er det for lett for utlendinger å få norsk statsborgerskap?

- Ja! Ingen ønsker vel at Norge skal være et fristed for kriminelle. Etter min oppfatning er det for lett å få statsborgerskap i Norge, sier Johannessen.

Han mener at de kriminelle vet at politikere i Norge er veldig naive.

-Det er slutt på den tida da vi bodde i «Kardemommeby». Selovfølgelig skal vi i Norge ha en OK innvandringspolitikk, men vi vil ikke ha kriminelle hit. Vår oppgave er å verne om demokratiet, og det gjør vi ikke ved å la kriminelle strukturer få fotfeste i Norge, sier Arne Johannessen.

Han er orientert av sine kolleger i andre europeiske land om hvordan kriminelle strukturer infiltrerer og overtar lovlige virksomheter. .

- Kriminelle tar over

- I både Tyskland og Belgia ser vi at kriminelle strukturer har fått operere. I løpet av kort tid har organisert kriminalitet fått innpass i lovlig virksomhet.

Johannessen legger ikke skjul på kriminelle fra Kosovo og Albania, og det tidligere Øst-Europa er en fare for demokratiet i Norge.

- En av de største farene er kosovoalbanere og albanere. De er overrepresentert blant kriminelle i Norge. Dette må vi ta på alvor, og gjøre noe med. Det holder ikke å komme med rasiststempelet når vi påpeker virkeligheten.

- Jeg inviterer til en politisk debatt om et alvorlig samfunnsproblem. En debatt hvor vi unngår å gå i skyttergravene og bli beskyldt for rasisme, sier Arne Johannessen.

Politiets Fellesforbund vedgår at det er direkte naivt å tro at ikke korrupsjon vil øke i Norge.

- Organisert kriminalitet dreier seg om profitt. Vi ser at de kriminelle har en enorm fortjeneste. Derfor må vi være klar over at de mafia-lignende strukturene også i Norge vil forsøke å kjøpe både politi, statsadvokater og dommere, sier Arne Johannessen.

ADVARER: Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund, mener at kriminelle vet at politikere i Norge er veldig naive. - Norge skal ikke være en frihavn for kriminelle, sier han.