UNDERVISNINGSOPPLEGG: Ved hjelp av en rekke videoer skal Kripos nå undervise ungdomsskoleelever om spredning av nakenbilder på nett. Video: Kripos Vis mer

Spredning av nakenbilder

Kripos øker innsatsen mot spredning av nakenbilder

Skal inn i skolen.

Deling av nakenbilder på nett har blitt et samfunnsproblem, mener politiet. Nå trapper de opp kampen mot spredning av bilder blant unge.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for NRK i fjor, viste at nesten halvparten mellom 18 og 30 år hadde sendt nakenbilder eller seksualisert innhold av seg selv via mobilen eller Internett.

Seinest i desember meldte politiet i Vestfold at til og med barn under ti år sender nakenbilder til hverandre via sosiale medier.

Politioverbetjent Hege Skar mente den gang at mange foreldre kan være naive når det kommer til hva deres barn foretar seg på sosiale medier.

Skal inn i skolen

Til tross for den store oppmerksomheten rundt temaet, er det ifølge Kripos mange som ikke vet at det er straffbart både å ta, oppbevare og dele disse bildene.

For å hanskes med problemet lanserer de derfor et undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever, som skal gjennomføres fra månedsskiftet januar/februar og ut mars måned. Undervisningsopplegget er lagt opp som tre filmer, der hver av filmene presenterer et dilemma tilknyttet tematikken.

- Ulovlig bildedeling blant ungdommer er et samfunnsproblem. Med undervisningsopplegget vil politiet gi ungdommer kunnskap til å ta gode valg for seg selv og andre, sier sjef Kripos, Ketil Haukaas, i en pressemelding.

Gjennom en digital plattform kan elevene anonymt ta stilling til dilemmaene fra sine egne telefoner. Foreldrene skal i forbindelse med dette også kalles inn til møter, der de blir presentert for samme budskap, i tillegg til råd om hva de kan gjøre som foreldre.

Økende problem

Sakene om personer som har fått private nakenbilder på avveie har vært mange. Håndballspiller Nora Mørk har tatt opp kampen etter at telefonen hennes ble hacket høsten 2017, og bildene hennes ble spredt rundt.

Flere personer har blitt dømt og bøtelagt etter at Mørk gikk rettens vei. Til tross for den økende trenden sa flertallet på Stortinget på kvinnedagen i fjor nei til et forslag om å øke straffene for hevnporno.

Kort tid seinere varslet justisminister Tor Mikkel Wara et nytt lovforslag som tar sikte på å bekjempe hevnporno. Høringsinnspillene til lovforslaget er fortsatt til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet, og de kan foreløpig ikke gi oss noe anslag på når arbeidet vil være ferdig.