Kripos slår alarm om nettovergrep: - Diskuterte tortur av egne barn

Antallet anmeldelser som omhandlet overgrepsmateriale og pornografilovbrudd økte med 350 prosent på fire år. Nå spør eksperter om strafferammene gjenspeiler alvoret.

FLERE OVERGREP: Kripos slår fast at digitaliseringen fører med seg flere overgrep mot barn og unge over nett. Illustrasjonsfoto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
FLERE OVERGREP: Kripos slår fast at digitaliseringen fører med seg flere overgrep mot barn og unge over nett. Illustrasjonsfoto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

I en ny rapport som legges fram torsdag, beskriver Kripos blant annet de forskjellige framgangsmåtene for personer som søker overgrepsmateriale av barn og unge.

Blant metodene som trekkes fram er utpressing: At gjerningspersonen utgir seg for å være noen andre, truer med å publisere seksualiserte bilder av fornærmede eller kommer med trusler om fysisk vold, og slik presser barna til å gjøre overgrep mot seg selv.

Det siste året har politiet på Romerike rullet opp to av norgeshistoriens største overgrepssaker. Parallelt med at en tidligere fotballdommer i 20-åra sitter i tingretten på Lillestrøm, tiltalt for å ha utført overgrep mot 268 tenåringsgutter, sprakk i begynnelsen av mars nyheten om at en mann i 40-åra er siktet for nettovergrep mot 263 barn.

Det totale antallet ofre i de to sakene fra samme distrikt, er imidlertid enda mer sjokkerende. For i den pågående rettssaken er tallet langt høyere enn hva tiltalen viser.

Politiet mener den tidligere fotballdommeren har utført overgrep mot 458 gutter, uten at de har klart å identifisere samtlige av dem. Med det skal to menn fra samme distrikt ha utført overgrep mot til sammen 721 ofre.

Diskuterte tortur av egne barn

I den ferske rapporten trekker Kripos også fram eksempler fra norske etterforskninger på temaer i diskusjoner mellom nordmenn på ulike ulovlige nettfora:

  • Diskusjon om og utveksling av detaljerte beskrivelser av grove seksuelle overgrep og til dels tortur mot barn i alle aldrer, herunder egne barn.
  • Oppfordring til å begå seksuelle overgrep mot barn (gjerne egne barn), for så å dele dokumentasjonen av overgrepene.
  • Utveksling av informasjon om nettsider som viser overgrep mot eller seksualiserer barn.
  • Utveksling av informasjon og erfaringer knyttet til reiser til andre land for å begå fysiske overgrep mot barn der, herunder priser og typer overgrep. Det er funnet krypterte beskrivelser av framgangsmåter og priser som framstår som en reiseguide med tips til personer som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn.
  • Utveksling av kontaktinformasjon til sårbare og lett tilgjengelige barn.
  • Utveksling av informasjon om sikkerhetsforanstaltninger for å skjule den kriminelle virksomheten, som krypteringstjenester, anonymiseringstjenester og sletteprogrammer.

«Politiet har i flere saker avdekket at detaljert beskrevne overgrep som gjerningspersonen hevdet bare var fantasier, faktisk hadde funnet sted», skriver Kripos i rapporten.

Sliter med å identifisere

I politiets oversikt over anmeldt kriminalitet fra 2018 kommer det fram at antallet anmeldelser som omhandlet overgrepsmateriale og pornografilovbrudd, økte med hele 350 prosent fra 2014 til 2018. Fra 2017 til 2018 var økningen 15,6 prosent.

Lovbruddskategorien overgrepsmateriale og pornografilovbrudd omfatter framvisning og framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn, og pornografilovbrudd.

MÅ BESKYTTE BARN: Barneombud Inga Bejer Engh sier det er nødvendig å intensivere arbeidet for å beskytte barn mot overgrep på nett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
MÅ BESKYTTE BARN: Barneombud Inga Bejer Engh sier det er nødvendig å intensivere arbeidet for å beskytte barn mot overgrep på nett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Vis mer

- Rapporten gir klare signaler om at det er nødvendig å intensivere arbeidet for å beskytte barn i slike alvorlige saker. Rapporten er viktig og kan være med og sikre at samfunnet setter inn flere og bedre målrettede tiltak, sier barneombud Inga Bejer Engh til NTB.

Kripos mottar daglig et stort antall tips om nettovergrep mot barn. I 264 tips om nettbaserte nettovergrep har de ikke klart å identifisere gjerningspersonen gjennom IP-adressen, skriver VG.

- I noen tilfeller kan det være snakk om pågående misbruk, hvor det er barn som vi ikke får reddet, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas til avisa.

Haukaas sier i en pressemelding torsdag at politiet møter på flere utfordringer i etterforskningen av saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn og unge.

- Et eksempel er den såkalte sletteplikten, der Datatilsynet har pålagt internettleverandører å slette koblingen mellom en identifisert bruker og en IP-adresse etter 21 dager. Dette regelverket alene fører til at mange som er mistenkt for å utnytte barn seksuelt på internett i Norge aldri blir identifisert, sier Haukaas.

Paragraf 305 og 311

Foreldelsesfristen for brudd på straffelovens paragraf 305 b, om å forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende atferd, er i dag på to år. Dette fører til at en «ikke ubetydelig andel» av sakene politiet avdekker når de gjennomgår beslag, allerede er foreldet, om ikke forholdet også rammes av bestemmelser med høyere strafferamme.

Paragraf 311, som omhandler framstillinger av seksuelle overgrep mot barn og framstillinger som seksualiserer barn, har i dag en strafferamme på tre års fengsel.

I rapporten heter det at flere fagfolk Kripos har snakket med, stiller spørsmål ved om strafferammen gjenspeiler alvorlighetsgraden i handlingene som rammes av loven.

Mørk framtid

I sin rapport spår Kripos at den negative utviklingen vil fortsette.

Kripos tror at den globale digitaliseringen vil føre til flere potensielle overgripere og ofre, da stadig flere får tilgang til internett. I rapporten heter det at seksuelle overgrep mot barn «hver eneste dag» blir dokumentert og spredt på internett, og at overgrepsmateriale sjelden blir slettet, fordi slikt materiale har en verdi blant seksualforbrytere.

- Dagens barn og unge vokser opp i et samfunn som på mange måter er grunnleggende forskjellig fra det foreldregenerasjonen opplevde. Måten de kommuniserer på og delingskulturen gjør dem mer utsatte for å bli utnyttet seksuelt, sier Haukaas.

I tillegg spås det at det vil bli mer egenprodusert seksualisert materiale av barn på internett. I flere dommer som er omtalt i rapporten, kommer det fram hvordan gjerningspersonene lurer, manipulerer eller tvinger ofrene til å utføre seksuelle handlinger foran webkamera. I tillegg ses et gryende problem med at barn og ungdom deler seksualiserte bilder av seg selv eller jevnaldrende, som kan ende opp på internett.

- Grove krenkelser av barn og unge på nett vil trolig øke i åra som kommer, og vil trolig kreve stadig større innsats fra politiet og andre relevante samfunnsaktører, sier Haukaas.

Mer kommersialisering

Rapporten peker også på hvordan det er blitt lettere å kommunisere via krypterte kanaler. Kripos sier at dette kan styrke det generelle personvernet, men at det også kan beskytte personer som vil begå overgrep mot barn eller utveksle overgrepsmateriale.

Norsk politi har i samarbeid med utenlandsk politi og andre aktører avdekket «et stort omfang» av direkteoverførte bestillingsovergrep. Ifølge Kripos er det sannsynlig at det i framtida vil bli avdekket flere slike tilfeller, i takt med at nettleverandører, betalingstjenester og internasjonalt politi får øynene opp for problematikken.

Anonymiserte betalingsløsninger, gjerne ved bruk av kryptovaluta og krypterte kommunikasjonskanaler, trekkes fram som utfordringer i forbindelse med etterforskning av slike saker.