Kripos varslet om 36 alvorlige voldssaker mot små barn i 2017

I fjor ble Kripos varslet om 36 tilfeller av grov og dødelig vold mot små barn. 

Dette er de mest alvorlige sakene hvor barn innlegges på sykehus over lengre tid, det er stor fare for varige mén og barnedødsfall. Det er de aller minste barna som blir utsatt for den alvorligste volden. Det er de som tåler minst.

- Alle som er i kontakt med barn, må bli flinkere til se etter røde varselflagg. Om det er på helsestasjon, barnehage eller i omgangskretsen til barnet, må alle bli flinkere til å se etter tegn på mishandling. Vi ser ofte at barn kommer inn med flere alvorlige skader som er påført over tid, og som kunne vært oppdaget tidligere, sier etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos.

Riksadvokaten har besluttet at politidistriktene skal varsle Kripos i alle saker der små barn dør eller blir utsatt for alvorlig vold.