«Elg» Elgenes fra Dance With a Stranger stiller seg bak naturvernerne:

- Krise å ødelegge strandlinja

Vokalist Øivind «Elg» Elgenes bor i nærheten av Bolgneset, der Kristiansund kommune planlegger å sprenge ut to kilometer strandlinje for å lage næringsareal.

KRITISK: Øivind «Elg» Elgenes bor ved idylliske Bolgneset i Kristiansund. Nå skal store deler av den uberørte strandlinjen sprenges til næringsområde. Elgs svar på utbyggingen kommer i form av en sang. Video: Lars Eivind Bones Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
Les alle artikler KAMPEN OM BOLGNESET

KRISTIANSUND (Dagbladet): - Vi blir lurt. Vi stoler på politikerne, og politikerne vet ikke hva de gjør.

Det sier vokalist Øivind «Elg» Elgenes (63) etter Dagbladets saker om den planlagte utbyggingen av Bolgneset i Kristiansund.

Sammen med kona Svanhild Irene Farstad (63) møter han Dagbladet hjemme i deres 110 år gamle, hvite hus et steinkast fra havet. Her finner artisten ro mellom konserter som soloartist og Dance With a Stranger-vokalist. De siste 30 årene har paret bodd på Husøya, på øya Frei i Kristiansund.

Et par kilometer unna ligger Bolgneset, området der flertallet i Kristiansund bystyre har vedtatt å lage et næringsareal på rundt 500 mål, eller rundt 70 fotballbaner. Dagbladet har fortalt om hvordan daglig leder i de kommunale selskapene som leder utbyggingen, er lovet en hemmelig suksessbonus basert på hvor mye stein som sprenges ut, samt hvordan hans tidligere forretningspartnere er hyret inn for å sprenge ut tomta.

Forkjempere for prosjektet vil lage et fremtidsrettet havteknologisenter. Motstandere frykter at noen er ute etter å tjene penger på stein, og viser til at næringsplanene ikke er konkrete.

Men den planlagte «Havparken» er også en stor naturvernsak, der naturvernerne mener det nokså uberørte Bolgneset ofres for en dårlig sak.

- Kameraderi

- Her er det kameraderi, sinnssykt mye penger som står på spill, og ingen fremtidsplaner. Det er galskap, hevder Elgenes, som er vokst opp i Kristiansund.

STEIN OG PENGER: Steinknusing foregår allerede i stor stil på Husøya i Kristiansund, der Elg Elgenes bor. Nå må Bolgneset få stå urørt, mener han. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
STEIN OG PENGER: Steinknusing foregår allerede i stor stil på Husøya i Kristiansund, der Elg Elgenes bor. Nå må Bolgneset få stå urørt, mener han. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Steinknusing foregår allerede
i stor stil på Husøya i Kristiansund, der Elgenes bor.

Nå må Bolgneset få stå urørt, mener han.

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) har følgende kommentar til påstandene om kameraderi og lureri:

- Jeg som ordfører, kjenner meg overhodet ikke igjen i påstandene om kameraderi. Vår ambisjon med Bolgneset er å rigge oss for framtidige arbeidsplasser i de blå næringene, i tråd med de ambisjonene regjeringen har blant annet gjennom sin havstrategi-melding.

Han legger til:

- Øyvind Elgenes har selvfølgelig både som innbygger og som nabo til prosjektet, lov til å ha sine personlige meninger. Men saken har vært gjennom en oppfattende saksbehandling fram mot sluttbehandlingen av reguleringsplanen.

Neegaard understreker at ideen om bruken av arealet stammer fra gamle Frei kommune, og viser til at Kristiansund alltid har vist evne til omstilling av marine næringer når det har vært nødvendig.

- Et enstemmig bystyre vedtok i 2016 å utvikle næringsarealet på Bolgneset, og i 2020 ble reguleringsplanen vedtatt med 30 mot 15 stemmer. Arealet er godkjent av alle vernemyndigheter og er således kvittert ut som et egnet område.

Også på Husøya er det sprengt ut og laget næringsareal – et prosjekt Elgenes og kona lenge kjempet mot, på grunn av støy, lukt og trafikk. Nå er de kritiske til det store naturinngrepet som er planlagt på Bolgneset.

- Det er krise at de ødelegger strandlinja. Det finnes areal andre steder, sier Elgenes.

- Kommunen trenger arbeidsplasser?

- Jeg har ikke noe imot industribygging når det trengs. Men det er hvordan man gjør det.

Han forteller at han setter krabbeteiner utenfor Bolgneset, at det er langgrunt og fint.

UNIK - Trenger du å gjøre det så synlig og ødeleggende, så nære byen. Strandlinja er unik her, sier Elgenes om Bolgneset.
UNIK - Trenger du å gjøre det så synlig og ødeleggende, så nære byen. Strandlinja er unik her, sier Elgenes om Bolgneset. Vis mer

- Om kvelden sitter skarven der.

- Nå mister du hele det økologiske mangfoldet på landet, og ikke minst under sjøen.

Også lederen i Natorvernforbundet i Kristiansund, Johan Fredrik Schmedling, mener utbyggingen må stoppes.

Viktig for fugler

- Bolgneset bør forbli urørt. Det er et viktig knutepunkt for sjøfugler i området, særlig i perioder med dårlig vær. Den marine faunaen vil også ødelegges, sier Schmedling.

Planene innebærer at store områder i havet skal fylles ut med stein, noe som vil påvirke livet i havet. I sin høringsuttalelse skriver Fiskeridirektoratet at et viktig gyteområde for torsk verken er «omtalt eller vurdert» i konsekvensutredningen (KU) og ROS-analysen.

«Det er derfor svært usikkert hvordan tiltaket vil påvirke dette gyteområdet», skriver Fiskeridirektoratet, som forutsetter «at risikoen for en eventuell negativ påvirkning på gyteområdet for torsk i Bolgsvaet, gytesuksessen og tidlige livsstadier utredes nærmere.»

Videre viser direktoratet til at «De grunne områdene utenfor Bolgneset, særlig områdene med tareskog, har verdi som oppvekst- og leveområde for en rekke arter».

- Vekst av tang og tare, alle de habitatene for krabbe hummer, småfisk, det miljøet vil bli ødelagt, sier Schmedling.

Fiskeridirektoratet hadde kritiske innvendinger til reguleringsplanen, men sto ikke hardt på dem. Kystverket trakk sin innsigelse etter lovnader om ulike tiltak i forbindelse med utleggingen av stein. Ordføreren viser til at alle miljøinnsigelser og all miljøkritikk fra høringsrunden er «svart ut».

- I forbindelse med reguleringssaken har det kommet inn mange høringssvar fra ulike instanser. Disse er svart ut og det var ingen innsigelser til planen fra Fylkesmannen eller andre, sier ordfører Neegaard.

Han viser til at også Schmedling er nabo til projektet.

Kontorplass

Schmedling mener at politikerne heller burde se på andre områder.

- For eksempel på Kristvika i nabokommunen Averøy, hvor næringsareal på rundt
300 mål tomt står ledig.

- Oljeforsyningsbasen Vestbase i Kristiansund vil trolig også få ledig areal fremover.

Han påpeker at Bolgneset uansett er dårlig egnet for kai, på grunn av de harde værforholdene.

Dårlig havn

- Området er uskjermet for storhavet, det er åpent hav til Grønland. Den som har skip til havn på Bolgneset når uværet kommer, vil være kraftig ute å kjøre.

Han mener dermed det er unødvendig å bygge ved strandlinja, og viser til kommunens egne planer, der det går det frem at det først og fremst er snakk om landbaserte kontorbygninger.

«Det har ikke vært et krav at lokaliseringen må muliggjøre etableringen av særskilte «lune» kaier, da havteknologi-virksomheten i hovedsak vil være landbaserte bygninger til kontor, forskning, laboratorium, forsøksvirksomhet, o.l. uten store skipsoperasjoner med laste- og losseoperasjoner», heter det i planbeskrivelsen.

Ordføreren mener på sin side at Bolgneset-utbyggingen bidrar til å «begrense klimaavtrykket ved å utnytte havet bedre».

- Kystverket hadde flere kommentarer i sitt høringssvar, men etter flere runder med kommunen så hadde de ingen innsigelser til prosjektet, sier Neegaard.

Styreleder og daglig leder i Havparken Utvikling/Havparken Eiendom, meldte i uka som gikk, at «det ikke er riktig for selskapet å svare ut eller prosedere i media ulike problemstillinger som kontrollutvalget vil behandle.» Styret har, etter Dagbladets avsløringer, bedt om at kontrollutvalget setter i gang en forvaltningsrevisjon

«Elg» håper kommunens politikere
vil tenke seg om igjen.

- De snakker om «grønn vekst», men jeg skjønner ikke hvorfor de trenger å ta hele strandlinja.

- Må ta hensyn

Han sier han har et sterkt forhold til naturen. At han snakker til fuglene. Ofte svever en havørn forbi. Da roper han ut til den.

- Vi lever i siste rest av paradis. Man må ta hensyn til naturen og oss som skal leve her.

Dette er saken om Bolgneset

Kristiansund kommune har vedtatt å bygge ut et 500 mål stort næringsområde på Bolgneset.

Det skal sprenges ut store mengder stein for planering og utfylling i havet.

Primus motor i prosjektet er Rolf-Henning Blaasvær, innleid daglig leder i de helkommunale selskapene Havparken Utvikling og Havparken Eiendom.

Gunnar Holth Grusforretning og Hæhre Entreprenør er tildelt kontrakten med å grovplanere området. De var eneste interesserte, og har fått oppdraget uten å legge inn noe bud.

Entreprenørene skal betales i aksjer i eiendomsselskapet og steinressurser, som kan utgjøre store verdier. Men politikerne vet ikke hva det koster. Å inngå avtale uten bud er trolig lovstridig.

Blaasvær er tidligere forretningspartner av anbudsvinnerne. Han skal nå få suksessbonus av dem, anslått til 18,5 millioner kroner.

Ett år før oppdraget ble utlyst jobbet Blaasvær, Holth og Hæhre med en intensjonsavtale. Dette er trolig i strid med anbudsreglene.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer