Krise i DNB Eiendom

Pilene peker i feil retning for DNB Eiendom. Eiendomsmeglerkjeden selger stadig færre boliger, og resultatet har stupt fra 225 til 22 millioner kroner på tre år.

HÅPER PÅ LAVPRISREDNING: Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom lanserer nå lavpristjenesten Samsolgt i håp om å styrke resultatet til eiendomsmeglergiganten. Samsolgt-meglerne skal ikke på befaring før tjenesten er bestilt. Det skal gi lavere kostnader og bedre lønnsomhet. Foto: Eivind Yggeseth.
HÅPER PÅ LAVPRISREDNING: Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom lanserer nå lavpristjenesten Samsolgt i håp om å styrke resultatet til eiendomsmeglergiganten. Samsolgt-meglerne skal ikke på befaring før tjenesten er bestilt. Det skal gi lavere kostnader og bedre lønnsomhet. Foto: Eivind Yggeseth.Vis mer

DNB Eiendom sliter med svekket salg. På tre år har antallet megleroppdrag falt med 4,7 prosent til 22.824.

– Årsaken til nedgangen i antallet oppdrag er sammensatt. Vi har blant annet gått ut av noen områder, som Hallingdal, til fordel for større byer. Det er rett og slett et tiltak vi har gjort for å bedre lønnsomheten, sier adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom.

Samtidig har selskapet ansatt flere meglere. Antallet årsverk har gått opp fra 765 til 822 på tre år.

Det betyr at mengden solgte boliger pr. årsverk har falt fra 29,3 i 2015 til 22,7 i 2018.

– Konkurransen i bransjen blir stadig sterkere og det er flere meglere enn noen gang ute på markedet. Samtidig har DNB Eiendom mistet flere rutinerte meglere, som solgte godt. Disse er erstattet med ferske meglere, som selger mindre.

Lønnsomheten har også gått rett i bakken. Siden 2015 har resultatet stupt fra 225,3 til 22,3 millioner kroner.

Sist selskapet leverte så svake tall var i finanskriseåret 2008.

Skylder på IT-endring

Styret i DNB Eiendom nevner ikke nedgangen i antallet solgte boliger som en årsak til de svake resultatene i årsberetningen. Styreleder Ingjerd Blekeli Spiten velger å fokusere på endringer i selskapets digitale infrastruktur.

«En vesentlig årsak til resultatnedgangen var tapte inntekter og ekstra årsverkskostnader i forbindelse med konvertering til nytt kjernesystem i selskapet», skriver hun i årsberetningen.

– Dette innebærer at vi, i en periode, må gjøre mer arbeid manuelt. Mot slutten av 2019 kan vi redusere bemanningen litt igjen, forklarer Buraas.

Han forteller at målet er at eiendomsmeglerne skal bruke mindre tid på innhenting av informasjon til fordel for flere kundeoppdrag.

Plages av digitale meglere

Styret i DNB Eiendom medgir også at virksomheten plages av sterk konkurranse fra digitale aktører.

«Konkurransen i bransjen vil fortsatt være sterk, og det går mot en sterkere grad av digitalisering av tjenestene som ytes», påpeker styret i årsberetningen.

Nå er DNB Eiendom derfor i ferd med å lansere tjenesten Samsolgt, som i likhet med Himla og Maraton leverer eiendomsmeglertjenester til fastpris.

– Vi ser at stadig flere ønsker å gjøre mer selv til fordel for en lavere pris. Derfor lanserer vi Samsolgt, hvor kunden og megleren i større grad jobber sammen om å selge boligen, sier eiendomsmeglersjefen.

– Samsolgt-meglerne skal ikke på befaring før tjenesten er kjøpt av kunden. Slik kutter vi deler av kostnadene, legger han til.