Krise ved reisens slutt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Sykefraværet innen pleie- og omsorgssektoren øker. En av fire ansatte ender som uføretrygdede i 50-årsalderen, viser tall fra Kommunal Landspensjonskasse. Flukten fra trøste- og bæreyrkene truer nå med å redusere livsbetingelsene for gamle og syke ytterligere. Ressursmangelen i eldreomsorgen har fått samvittighetsfulle medarbeidere til å si opp sine stillinger i protest. I Oslo nekter ansvarlig byråd å tro hva pleierne kan fortelle. Brukerundersøkelser viser at mer enn 80 prosent av sykehjemsbeboerne er fornøyde med vask, mat og stell.
  • Sannheten om omsorgen er neppe én, men mange, ut fra ulike lokale forhold. Økonomien varierer, det gjør også tilgangen på kvalifisert og stabil arbeidskraft. Tendensen er like fullt at innstramminger, rasjonalisering og effektivisering har rammet kvaliteten på produktet til virksomheter som produserer omsorg. Samtidig ser vi tydelig at omsorg ikke kan måles med næringslivets mål for lønnsom produksjon. Innsparinger gir ikke bedre omsorg, men øker i stedet presset på de ansatte, som ikke kan utnytte tida som skal brukes til menneskelig samvær og kontakt ved hjelp av ny teknologi.
  • Det høye sykefraværet og mangelen på faglært pleiepersonell vitner om en foruroligende utvikling. Vi kan nærme oss kriseliknende tilstander når den virkelig store eldrebølgen treffer oss om et tiår. Når sykelønnsordningen skal forsvares, samtidig som fraværet går opp blant lønnstakerne, kommer vi ikke forbi at en viktig årsak er betingelsene for ansatte i de hardest belastede omsorgsyrkene. Det hjelper lite med trekk i lønna overfor disse yrkesgruppene, som er de aller vanskeligste å rekruttere.
  • Hjelpepleier Anita Skarsbø på Ryenhjemmet i Oslo har sagt opp jobben i protest. I Dagbladet advarer hun mot økende vanskjøtsel av de pleietrengende. Hun er av de mange som forsøker seg med et varsku, før situasjonen blir enda verre. Likevel står ingen enkelt «skyldig» bak denne utviklingen. Vår høye levealder er et tvilsomt gode når så mange må tilbringe de siste åra i hjelpeløs varetekt på institusjoner. Det er samfunnets største utfordring å produsere omsorg nok til en stadig større del av befolkningen.