Krisetegn for barnehagene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Økonomien i mange norske barnehager er så elendig at de står i fare for å bli nedlagt. En undersøkelse Opinion har gjort, viser at underskuddene er så store at nesten hver åttende private barnehage her i landet kan bli lagt ned de nærmeste årene.
  • I tillegg er utbyggingen av barnehager kommet kraftig på etterskudd. I realiteten er den i ferd med å stanse opp. I 1998 ble det ifølge regjeringen opprettet 5000 nye barnehageplasser her i landet. Men målsettingen om full barnehagedekning i år 2000, som også regjeringspartiene har gått inn for, forutsatte minst 13500 nye barnehageplasser i 1998. I 1999 har regjeringen planlagt 2500 nye barnehageplasser. Det blir i så fall et historisk lavmål. Målsettingen forutsetter 13 000 nye plasser også i 1999. Ved utgangen av 1999 vil regjeringen dermed ligge drøye 20 000 barnehageplasser «etter skjema».
  • Bondevik og regjeringen har forsøkt å vri seg unna ved bl.a. å hevde at kontantstøtten reduserer behovet for barnehageplasser. De ser da bort fra at målet om full barnehagedekning langt fra legger opp til at alle barn skal i barnehage. Uansett er det en kjent sak at etterspørselen etter barnehageplasser i mange kommuner er langt større enn tilbudet.
  • Norge har vært en foregangsnasjon når det gjelder barnehager, med høye krav til faglig standard både når det gjelder personale, pedagogisk innhold og samarbeid med hjemmet. Fra utlandet får vi fortsatt høre at andre har mye å lære av oss på dette området. Gode barnehager gir ikke bare trygghet for foreldrene, men enda viktigere: trygghet for barna. De er et ledd i norsk utdanning, de forebygger mobbing, vold og andre problemer som det er viktig å ta tak i tidlig, og de bidrar positivt til integreringen av fremmedspråklige barn.

Vi må regne med - og vi trenger - fortsatt høy kvinnelig yrkesdeltakelse her i landet, i tillegg til mennenes. Valgerd Svarstad Haugland, som har snakket så mye om valgfrihet, har slått inn på en vei som får negative virkninger for barnehagene. Den virker ikke utilsiktet.