Kritikk mot Dagbladet fra PFU

I en artikkel og videoreportasje om at mange mennesker gikk tett på Grünerløkka i Oslo, til tross for corona-restriksjonene, mener Pressens Faglige Utvalg (PFU) at Dagbladet har opptrådt kritikkverdig.

Skjermdump av den aktuelle saken.
Skjermdump av den aktuelle saken. Vis mer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Pressens faglige utvalg

  • Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
  • PFU behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål.
  • Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo
  • E-post: pfu@presse.no

Klagen gjelder en nyhetsartikkel på Dagbladets nettsider der det ble publisert et bilde av en folkeansamling i en gate i Oslo under koronapandemien. Publiseringen inneholdt også intervjuer med folk på gata, som blant annet ga uttrykk for at det var «som 17. mai».

Klagerne er privatpersoner som mener at Dagbladets bilde var tatt med så kraftig zoom at det ga et misvisende inntrykk av hvor tett på hverandre folk var i den avbildede gata, og at dette igjen kunne gi et uriktig inntrykk av at folk trosset smittevernrådene.

Dagbladet avviser å ha forledet leserne, og mener at publiseringen sett under ett dokumenterte at det var mange folk ute i den aktuelle gata. Redaksjonen argumenterer for at det er vanlig journalistisk praksis å bruke zoom som et stilistisk grep, og anfører at artikkelen ikke konkluderte med om avstandsreglene ble overholdt eller ei. Intervjuobjektene måtte få komme med sine subjektive vurderinger av situasjonen, mener redaksjonen, som også viser til at det ble brakt inn andre opplysninger, kilder og nyanser i dekningen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker først at nyhetsartikkelen omhandlet et tema av stor samfunnsmessig interesse. Utvalget presiserer videre at det ikke bare er etterbehandling av bilder som kan utfordre presseetikken, men også tekniske grep i forbindelse med selve fotograferingen.

PFU har tidligere lagt listen lavt for å slå ned på bildebruk som kan være egnet til å forlede eller forvirre, også i tilfeller der bildebruken ikke innebærer en krenkelse av enkeltpersoner. Hensikten er å verne om det journalistiske bildets troverdighet. Reportasjebilder er naturligvis å anse som journalistisk innhold, og det fremgår av Vær Varsom-plakaten 4.4 at enkeltelementer i presentasjonen ikke skal gå lenger enn hva det er dekning for i stoffet. Videre heter det i VVP 4.12 at bildebruk er underlagt samme aktsomhetskrav som muntlig og skriftlig fremstilling.

VVP 4.12

Vær Varsom-plakatens publiseringsregler §4.12.

For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.

Selv om enkelte fototekniske virkemidler er vanlig praksis i norsk presse, er de ikke nødvendigvis presseetisk akseptable i alle sammenhenger. Det avgjørende må være om et bilde i publisert form gir en tilstrekkelig sannferdig fremstilling av det som er avbildet. Videre mener utvalget at det presseetisk sett også er relevant å se på hvordan fototekniske virkemidler samspiller med publiseringens tematikk og vinkling.

Det var et bærende premiss i den påklagede publiseringen at folk gikk tett i tett. PFU betviler ikke at det var folksomt på Grünerløkka, men mener at bildet kunne gi inntrykk av at folk sto enda tettere enn hva de faktisk gjorde, gitt den kraftige zoomen og den lange strekningen som i realiteten er avbildet. Etter PFUs syn kan det ikke forutsettes at publikum selv har nok fototeknisk innsikt til å gjenkjenne et slikt stilistisk grep.

PFU merker seg at publiseringen inneholdt andre elementer som nyanserte fremstillingen, og redaksjonen har også bidratt konstruktivt i en dialog om fototekniske virkemidler i etterkant. PFU mener like fullt at Dagbladet burde ha utvist større aktsomhet for å forhindre at bildebruken kunne gi et misvisende inntrykk, jf. VVP 4.12.

Dagbladet har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.12 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. november 2020

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kjell Arne Røvik

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer