Kritikk over mål

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det rettes nå sterk kritikk mot finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og andre politikere fordi de skal ha instruert Folketrygdfondet om å forkaste det finske selskapet Sampos bud på Storebrand. Det presset politikerne har lagt på Folketrygdfondet i denne saken, er både uanstendig og direkte skadelig for det norske aksjemarkedet, hevder Dagens Næringslivs politiske redaktør. Så her står mye på spill, skal vi tro de bekymrede markedsliberalistene.
  • Selv om også vi mener finansministeren kunne ha brukt litt rundere formuleringer, er kritikken både mot ham og representanter fra nesten alle stortingspartiene sterkt overdrevet. Straks det ble kjent at Storebrand kunne havne på utenlandske hender, kom det klar beskjed fra nesten hele vårt politiske miljø om at et slikt salg er uønsket. Hvis Storebrand forsvinner ut av landet, vil det svekke norsk finansnæring og hindre oppbyggingen av en slagkraftig enhet bygd rundt Storebrand og DnB. Slike samfunnsmessige hensyn er det en plikt for våre politikere å ivareta. Da må de også gi uttrykk for det.
  • Folketrygdfondet skal primært sørge for best mulig avkastning på tryggest mulig måte. Fondets styre er oppnevnt av regjeringen etter innstilling fra partiene på Stortinget. Det betyr at fondet ikke er løsrevet fra det samfunnet det opererer i. Derfor driver ikke fondet kortsiktige investeringer med høy risiko. Det har både fondet og norsk næringsliv tjent på. Men da kan heller ikke fondet operere i blinde eller i et politisk vakuum. Samfunnsmessige hensyn vil være en faktor som fondet må ta i betraktning med sine investeringer.
  • Derfor kan politikerne ta kritikken med stor ro. De har ikke gitt Folketrygdfondet noen instruks, men uttrykt ønske om hensyn som må tas med i en helhetlig betraktning. I denne saken står mye på spill, ikke minst for et næringsliv som er tjent med en sterk norsk finansnæring. Hvordan en slik helhetlig vurdering kan skade aksjemarkedet, er oss ganske ubegripelig.