- MÅ FAKTURERE DE KONGELIGE: Stortingsrepresentant Erik Skutle (H) sier at hoffet må få refundert utgifter de har i anledning vedlikehold på de kongeliges private eiendommer. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
- MÅ FAKTURERE DE KONGELIGE: Stortingsrepresentant Erik Skutle (H) sier at hoffet må få refundert utgifter de har i anledning vedlikehold på de kongeliges private eiendommer. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer

Kritikken av kongens pengebruk vokser på Stortinget

- Saken er veldig enkel, sier Erik Skutle (H), i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Jeg har ikke vært kjent med denne praksisen. Det er ikke greit å bruke penger i strid med Stortingets forutsetninger. Her må vi få en klarhet i hva som har skjedd, sier Erik Skutle (H) til Dagbladet i ettermiddag.

Flere stortingsrepresentanter reagerer nå på kongehusets pengebruk. I går skrev Dagbladet at kong Harald og kronprins Haakon lar hoffet betale lønna for arbeid med forvaltning, drift og vedlikehold av sine sju private eiendommer.

Det skjer til tross for at statsbudsjettene i 15 år har fastslått at det apanasjen deres som skal dekke de kongeliges utgifter til private eiendommer. De kongelige kan ha spart millionbeløp, men Slottet vil på gjentatte henvendelser fra Dagbladet ikke oppgi hvor store utgifter hoffet har hatt til vedlikeholdsarbeid.

- Saken er veldig enkel. I dette tilfellet er det jo helt klart at hoffet skal fakturere de kongelige for alle utgiftene de har til å vedlikeholde de kongeliges private eiendommer, sier Skutle.

Skutle er medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som er ansvarlig for mesteparten av bevilgningene til kongehuset. Blant budsjettpostene komiteen behandler er apanasjen, pengene til de kongeliges private forbruk, og driftsmidlene til Det kongelige hoff.

Redegjørelse

I år får de kongelige 20,5 millioner kroner i apanasje. Den ordinære bevilgningen til hoffet er på 173,4 millioner kroner.

Skutle understreker at pengene fra Stortinget er bevilget slik at det skal være et klart skille mellom pengene de kongelige får i privat apanasje og pengene hoffet får bevilget til drift, statlige eiendommer og offisielle oppgaver.

I komiteen er Per Olaf Lundteigen (Sp) saksfører for budsjettpostene om kongehuset. Lundteigen krever at Slottet redegjør for hvordan og hvor mye av hoffets penger Slottet har brukt til forvaltning, vedlikehold og drift av de kongeliges private eiendommer.

- I utgangspunktet tenker jeg det er fornuftig, sier Skutle.

- Kongehuset har etablert en meget uheldig praksis, sa Lundteigen til Dagbladet i går, og konkluderte med at Stortingets forutsetninger for bevilgningene er brutt.

Dagbladet har spurt Slottet om en kommentar til Lundteigens utspill, men ikke fått svar på spørsmålet fra kommunikasjonssjef Marianne Hagen.

Hagen har tidligere forsvart praksisen.

- Pengene forvaltes etter forutsetningene, og målsettingen er en rasjonell og hensiktsmessig drift, svarte Hagen.

KrF: - Helt ukjent

KrFs representant i komiteen etterlyser nå en redegjørelse fra ansvarlig statsråd Jan Tore Sanner (H).

- I Dagbladets artikkel framkommer det mye uklarhet om hvilke penger som er brukt til hvilke formål. Vi må få en redegjørelse til Stortinget fra statsråden om hva som har skjedd de siste årene, og hvordan midlene Stortinget bevilget til hoffet er blitt disponert til de kongeliges private eiendommer. Det er naturlig at det skjer alllerede til høsten, i anledning arbeidet med det neste statsbudsjettet, sier Hans Fredrik Grøvan til Dagbladet.

Han ser for seg at redegjørelsen bør inneholde opplysninger om timeantall for hoffets vedlikeholdsarbeid, pengebruk og hva som er gjort av arbeider.

- Dersom statsråden ikke legger fram dette på eget initiativ, så blir det aktuelt å stille spørsmål til statsråden i Stortinget, sier Grøvan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa i går til Dagbladet at de har vært kjent med at Slottet har etablert praksisen.

Grøvan understreker at han som stortingsrepresentant med ansvar for bevilgningene ikke på noe tidspunkt er blitt orientert om at hoffet har hatt store utgifter til vedlikeholdsarbeid på de kongeliges eiendommer.

- Denne pengebruken var helt ukjent for meg. Jeg kan ikke se at vi har fått informasjon verken i budsjettarbeidet eller på annen måte, som tilsier at dette var kjent for Stortinget eller kontrollkomiteen, sier Grøvan.

- Viktig med skille

KREVER REDEGJØRELSE: Hans Fredrik Grøvan (KrF) Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
KREVER REDEGJØRELSE: Hans Fredrik Grøvan (KrF) Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Vis mer

Til Dagbladet sier statsråd Jan Tore Sanner (H) at han vil vedta en presisering i neste statsbudsjett om at hoffet skal kunne utføre vedlikeholdsarbeidet, slik kongehuset har praktisert de siste 15 årene.

I så fall oppheves skillet mellom bevilgninger til de kongelige privat.

- Jeg vil ikke forskuttere en løsning., men det er viktig med et tydelig skille mellom det som er privat eiendom og det som er offentlig eiendom. Man kan si det slik at det er en grunn til at man har valgt den budsjetteringsformen vi har i dag, sier Grøvan.

I tillegg til de sju private eiendommer, disponerer de kongelige også seks fasjonable, statlige eiendommer i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Disse forvaltes av hoffet og Statsbygg.

- Hva synes du om at Slottet ikke opplyser hvor mye penger og tid som har gått med til vedlikeholdsarbeid på de private eiendommene, eller hvilke arbeidsoppgaver som er gjort?

- Jeg ønsker størst mulig grad av åpenhet om hvordan man forvalter penger fra det offentlige. Det er et godt prinsipp som skaper tillit og transparens mellom de som bevilger og de som mottar, sier Grøvan.

Frp: - Usikker

Stortingsrepresentant Helge Thorheim (Frp) sitter i også i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

- Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal formulere meg her. Jeg forutsetter at de rammene som Stortinget har lagt og de forutsetningene følges opp, sier Thorheim.

- Hva betyr det?

- Det betyr at når Stortinget har lagt føringer for hvordan midler skal brukes, så skal de brukes i samsvar med det.

- Og har forutsetningene blitt fulgt av Slottet når hoffet bruker bevilgningene til vedlikehold av de kongeliges private eiendommer?

- Jeg har merket meg Dagbladets sak, sier Thorheim.

- Har du som er med på å bevilge disse pengene vært kjent med denne siden av Slottets måte å bruke pengene på?

- Nei, det er en ny opplysning for meg. Det kan være aktuelt å diskutere dette videre, sier Thorheim.

Dagbladet har tatt kontakt med Slottet i dag flere ganger og bedt om en kommentar til kritikken fra stortingsrepresentanter. Slottet har ikke ønsket å gi noen svar.

Statsviter og professor Frank Aarebrot understreker at apanasjen til de kongelige privat og midlene til hoffet er bevilget fra Stortinget med ulike formål, og at kongehuset må følge Stortingets vedtak.

- I denne sammenhengen er Stortinget den bevilgende myndighet og kongehuset den utøvende myndighet og kongehuset ,står dermed under Stortingets kontroll. Det står klart i statsbudsjettet at utgifter til vedlikehold og drift skal dekkes over apanasjen. Da må kongen og Slottet ta hensyn til det Stortinget har bestemt, sa Aarebrot til Dagbladet i går.

Ukjent for Tetzschner

Stortingsrepresentant og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Michael Tetzschner (H) var også ukjent med Slottets praksis da Dagbladet tok kontakt.

VISSTE IKKE OM PENGEBRUKEN: Michael Tetzschner (H). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
VISSTE IKKE OM PENGEBRUKEN: Michael Tetzschner (H). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

- Jeg var ikke klar over dette, sier Tetzschner til Dagbladet i går.

- Min forståelse er at det som er til privat drift av eiendommer må tas fra apanasjen. Utgifter til offisielle ting, som representasjon, dekkes av bevilgningene til hoffet, sa Tetzschner videre.

- Bevilger Stortinget penger til hoffet for at ansatte ved hoffet skal ta seg av eiendommene?

- Nei, det gjør de ikke. Det er slik jeg har oppfattet systemet, sa Tetzschner.

- Har Det kongelige hoff brukt pengene i henhold til Stortingets forutsetninger, når de er brukt på lønnsmidler for vedlikeholdsarbeid på de kongeliges private eiendommer?

- Jeg vil ikke drive privat revisjon av hoffets utgifter her og nå. Jeg bare viser til budsjettdokumentene og en naturlig leseforståelse av dem, sa Tetzschner.

- Hvilke tanker gjør du deg om at Sanner og departementet sier de har kjent til Slottets praksis?

- Hvis det har utviklet seg en de facto praksis i forståelse med departementet, så tar jeg det til etterretning. Det virker som en utvisking av grenseflaten mellom en bevilgningen til private formål og bevilgningen til hoffet, sa Tetzschner.