Kritikken mot Nordby

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Det er satt i gang en hekseprosess fullstendig ute av proporsjoner mot tidligere UDI-sjef Trygve Nordby. NRK lar f eks Trond Blindheim fra en markedshøyskole slå fast at Nordby vil bli en belastning for Røde Kors, der han er generalsekretær, fordi han har fått kritikk av Graver-utvalget for sin tolkning av departementets instrukser i en helt spesiell asylsak. Den samme Blindheim syntes for øvrig i sin tid at Jonas Gahr Støre var uegnet som utenriksminister i den rød-grønne regjeringen fordi han hadde en borgerlig bakgrunn.
  •  Graver-utvalget har ikke felt noen generell dom over Trygve Nordbys embetsgjerning i UDI. Han kom i sin tid inn i direktoratet blant annet a med krav om at saksbehandlingstida i asylsaker skulle kortes ned. Mange så på ham som ryddegutten som skulle få fart på sakene, og også Graver-utvalget legger vekt på dette momentet i sin vurdering av behandlingen av de såkalte muffer-sakene. UDI-ledelsens tolkning av departementets mange instrukser må nettopp sees i lys av det overordnede krav om rask saksbehandling.
  •  Problemet har vel vært at den politiske ledelsen både i og utenfor Kommunaldepartementet hadde ulike oppfatninger av hva rask saksbehandling skulle innebære. Fremskrittspartiet har hele tida ønsket at det skulle innebære at alle silkehansker skulle tas av. Asylsøkere uten helt åpenbare beskyttelsesgrunner skulle ut raskest mulig. Det var nok også statsråd Erna Solbergs mål. Trygve Nordby har sett annerledes på det, og ment at rask saksbehandling ikke burde stå i veien for human behandling. I møtepunktet mellom disse hensynene har han tolket departementets retningslinjer videre enn det strengt tatt var dekning for, og nå får han kritikk for det.
  •  Men derfor er han naturligvis ingen belastning for Røde Kors. Det er ikke hans politiske kritikeres syn som bør gjennomsyre Røde Kors\' virke. Derimot bør Røde Kors være besjelet av den liberalitet og den humanitet som Trygve Nordby har lagt for dagen. Mye tyder på at han strakk de retningslinjene han arbeidet etter i irakersakene for langt. Det kan være kritikkverdig for en embetsmann, men neppe for en generalsekretær i Røde Kors.